Başlıksız Belge

Güncel Haberler, Duyurular, İhale İlanları

Hizmetlerimiz

Madenler ve Türkiye'de Madencilik

Oruç Reis

Araştırma Gruplarımız

Tabiat Tarihi Müzesi

HİZMETLERİMİZ

Maden Analizleri ve Teknolojik Testler

Bilgili, deneyimli personelimizle Akredite Laboratuvarlarımızda modern cihazlar ile maden analizleri ve teknolojik testler alanında ülkemize ve madencilik sektörüne hizmet vermekteyiz.

ANALİZ/TEST VE KALİBRASYON HİZMET KATALOĞU

Etüt

Metalik maden, petrol, doğalgaz, kömür, jeotermal enerji aramaları, arkeoloji, jeolojik ve tektonik yapıların araştırılması ve bulunması, zemin etütleri, tabakaların kalınlık, eğim ve doğrultuları, akışkan hareketleri vb.

ETüT

Sondaj

Kurumumuz, ülkemizde jeotermal sondaj çalışmaları yapan ilk kurum olma özelliğinin yanında; maden aramacılığı konusunda da hakem konumundadır. MTA bugün de yurdumuzun en büyük maden ve termal sular araştıran sondajcı kuruluşudur.

SONDAJ

Rapor, Yayın ve Harita

Yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgi ve belge, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. dokümanlar. Yaklaşık 48.000 kitap ve süreli yayın sayısı 2.321 başlıkta yaklaşık 200.000 adettir.

RAPOR YAYIN VE HARİTA

MADENLER VE TÜRKİYEDE MADENCİLİK

Yer altında bulunup çıkartılan katı,sıvı ve gaz halindeki her türlü maddeye maden denir. Madenler, doğada ender olarak saf halde bulunur. Yer altında "filiz" adı verilen bileşimler halinde çıkarılan ham madenler, işlenerek ve yabancı maddelerden ayıklanarak (rafine edilerek) saf metal haline getirildikten sonra kullanıma sunulur. Maden filizleri, tabakalar arasında "damarlar" yada "yataklar" halinde bulunur.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi 'ORUÇ REİS‘

Türkiye'nin yeni ve tüm denizlerde araştırma yapma kabiliyetine haiz ulusal nitelikteki araştırma gemisi, modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte jeofizik (2B/3B sismik, gravite, manyetik) sistemler, deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme/haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ve su kolonundan veya deniz tabanından deniz suyu veya dip çökeli örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmıştır. ORUÇ REİS araştırma gemisi denizlerden toplanan jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik verilerin işlemesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik laboratuvarların yanı sıra uluslararası standartlarda bir helikopter pistine sahiptir.

Genel Müdürlüğümüz, ORUÇ REİS araştırma gemisi ile 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Karadeniz’de üç boyutlu sismik veri toplama faaliyetleri yürütmektedir.

 
 
 

ARAŞTIRMA GRUPLARIMIZ

Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müzesi

Ülkemizde 20. yüzyıla kadar kendi sahip olduğu değerleri halka tanıtan bir "Doğa Tarihi Müzesi" oluşturulamamıştır. Yerbilimleriyle ilgili birçok ilke imza atan MTA, ülkemizdeki bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak 1960'lı yıllarda bilim, eğitim ve kültür alanında toplumu bilinçlendirmek amacıyla Tabiat Tarihi Müzesi'nin kurulması için ilk adımları atmıştır.

Müzemizi ve Enerji Parkını ziyaret etmek isteyen gruplar aşağıdaki bağlantılardan randevu alarak ziyaret edebilirler.

Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müzesi Randevu
Şehit Mehmet ALAN
Enerji Parkı Randevu

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi