Untitled Document

Radyoaktif Hammadde Araştırmaları

Türkiye'de radyoaktif hammadde aramalarına yönelik ilk arama çalışmalarına 1953 yılında MTA Enstitüsünce başlanmış ve çalışmalara halen devam edilmektedir.

Yapılan istatistiklere göre dünyada toplam uranyum üretiminin 2020 yılında 71.105 ile 81.465 ton arasında, 2025 yılında ise 69.475 ile 94.255 ton arasında olacağı; 2025 yılında uranyum toplam tüketiminin ise 61.035 ile 82.195 ton arasında olacağı tahmin edilmektedir. Dünya toplam üretiminde her geçen yıl düşüşler olmakta, uranyum üretimi ile tüketimi arasındaki fark sürekli açılmaktadır. Bu fark şimdilik stoklardan karşılanmaktadır; fakat yakın gelecekte hammadde sıkıntısı yaşanması ihtimali bulunmaktadır.

Türkiye’de nükleer santraller kurulma aşamasında olup, ileriki yıllarda doğacak enerji açığı nükleer santrallerin artırılmasını zorunlu hale getirecektir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalarda ekonomik olabilecek 19.736 ton (U3O8) uranyum rezervi tespit edilmiştir. Ancak yatakların kesin fizibilite çalışmaları yapılmadığından ne kadarının üretilebileceği belli değildir. Kullanacağımız hammaddenin bir kısmını kendi kaynaklarımızdan sağlamamız için mevcut rezervlerin arttırılması gerekir. Dünya piyasalarında uranyum fiyatları günün şartlarına göre 30-130 USD/kg arasında seyretmektedir. Kriz zamanlarında pahalı hammaddeden etkilenmemek için şimdiden yeni kaynaklar bulunması şarttır.

Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen projelerle arama çalışmalarına devam edilmektedir. Bu amaçla çalışmalrın başlamasında bugüne gelinceye kadar;

317.620 km2 havadan prospeksiyon,

194.281 km2 yaya prospeksiyon,

31.795 km2 detay jeoloji,

81.026 km oto prospeksiyon,

623.642 m sondaj,

4.934 m3 yarma,

38.374 adet numune alımı çalışmaları yapılmıştır.