Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 • Uluslararası ilişkilerin koordine edilmesi kapsamında yerbilimleri ve madencilik konusunda Genel Müdürlük görüşünün hazırlanması,
 • Ülkelerle ikili ilişkiler bazında yerbilimleri ve madencilik alanında kurum görüşü, bilgi notları ve ülke raporlarının hazırlanması,
 • Yurtdışına gidecek ve yurtdışından gelecek heyetlerin resmi ziyaret programları için koordinasyon ve protokol hizmetlerinin sağlanması,
 • Sözlü ve yazılı çevirilerin yapılması,
 • Uluslararası projelere ilişkin Mutabakat Zabıtlarının ve Proje Protokollerinin hazırlanması ve projelerin takibi,
 • Yurtdışından gelen işbirliği taleplerinin değerlendirilerek eğitim programlarının organizasyonunun yürütülmesi,
 • Bağlı şirketlerimizin faaliyetlerinin takibi,
 • Yabancı araştırmacıların yurtiçinde yapacakları projelere yönelik, araştırma izin taleplerine ilişkin kurum görüşünün hazırlanması.
 • Geçici görevlendirmeyle ya da burslu olarak yurt dışına gönderilen Genel Müdürlük personelinin dönüşlerinde, hazırladıkları yurtdışı seyahat raporlarının incelenmesi,
 • Yurtdışı arama faaliyetleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin olarak talep edilen işlerin yürütülmesi,
 • Bakanlığımız tarafından talep edilen, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)  ve uluslararası ilişkiler ile ilgili diğer toplantılara katılım sağlanması, kurum görüşünün hazırlanması,
 • Genel Müdürlük adına EİT sekretaryası faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Koordinatörlüğü ilgilendiren konularda Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri ve diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması.