×

8-Denizlerdeki aşırı alg çoğalmaları; müsilaj, deniz salyası, dünya denizlerinden örnekler, sorunlar ve fırsatlar

Anılarımla İhsan KETİN

Prof. Dr. Cazibe Sayar Bir Cumhuriyet Bilim Kadını

Türkiye’deki Süs Taşları Potansiyeli’nin Araştırılması Projesi Kapsamında Aydın Bölgesi’nde Yapılan Çalışmalar

Türkiye’de Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretimi

Trakya Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi Kapsamında Yapılmakta Olan Sondajlı Etüt Çalışmaları

Kırgızistan Cumhuriyeti yer altı maden potansiyeli ve aramacılık çalışmalarının değerlendirilmesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müze Araştırmaları

Karbonatitler

7-Zümrüt oluşum ortamları ve Türkiye’de zümrüt oluşum potansiyeli

Son Makaleler

Niğde- Çamardı sahası orojenik tip altın cevherleşmesinin değerlendirilmesi

Maden Yatakları ve Maden Aramacılığı

M
MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Orta Toroslar Kurşun-Çinko Maden Aramaları Projesi” kapsamında Niğde ... Devamı...

  Sebahattin AK, Osman YUMUK

  2023-07-11

Isparta-Merkez-Darıderesi hidrotermal cevherleşme belirtileri

Maden Yatakları ve Maden Aramacılığı

M
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ne bir vatandaşımızın maden ihbarında bulunması üzerine Isparta-Merkez-Darıderesi’nde bulunan sahaya gi... Devamı...

  Sebahattin Ak

  2023-07-11

Mineraloji ve Petrografi

M
Karbonatitler

  Mehmet Ali YASTI

  2023-07-11

Doğal Taş ve Endüstriyel Hammaddeler

D
Ereğli-Bor Neojen havzası Yeniköy evaporit yatağının jeolojisi ve yayılımı

  Mustafa KARAKAŞ, Gökhan KADINKIZ, Memet PEKGÖZ, Mehmet Ali YASTI

  2023-07-11

Doğal Taş ve Endüstriyel Hammaddeler

D
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde belirlenen yeni kaolen sahaları

  Aytaç TULUKÇU, Ümit AYDIN, Hamdi KIRBAŞ, Mehmet YILMAZ, Kubilay TEMİZER, Burak ARSEVEN, Güneş Can KARACA

  2023-07-11Öne Çıkan Makaleler

Paleontoloji

P

2-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müze Araştırmaları

2006-2016 yılları arasında yürütülen “ÇankırıÇorum Havzasındaki En Büyük Kara Memelisi Olan Baluchitherium’un ve Eşlik Eden Diğer Omurgalıların Bulgu ... Devamı...

  Neşe OYAL

  2022-12-14