×

7-Zümrüt oluşum ortamları ve Türkiye’de zümrüt oluşum potansiyeli

Anılarımla İhsan KETİN

Prof. Dr. Cazibe Sayar Bir Cumhuriyet Bilim Kadını

Türkiye’deki Süs Taşları Potansiyeli’nin Araştırılması Projesi Kapsamında Aydın Bölgesi’nde Yapılan Çalışmalar

Türkiye’de Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretimi

Trakya Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi Kapsamında Yapılmakta Olan Sondajlı Etüt Çalışmaları

Kırgızistan Cumhuriyeti yer altı maden potansiyeli ve aramacılık çalışmalarının değerlendirilmesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Müze Araştırmaları

Karbonatitler

8-Denizlerdeki aşırı alg çoğalmaları; müsilaj, deniz salyası, dünya denizlerinden örnekler, sorunlar ve fırsatlar

Son Makaleler

Elazığ-Baskil-Geliçayı civarındaki cevherleşmeler

Maden Yatakları ve Maden Aramacılığı

M
Ruhsat sahası Doğu Toros Orojenik Kuşağı içerisinde yer almakta olup Elazığ-Baskil bölgesini kapsar. Sahada Paleozoyik-Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı li... Devamı...

  Mahmut EROĞLU, Nail YILDIRIM

  2023-12-28

Yeşilyurt altın yatağının jeolojisi

Maden Yatakları ve Maden Aramacılığı

M
Ruhsat alanı, Doğu Toros Orojenik Kuşağında yer alır ve Yeşilyurt (Malatya) ile Çelikhan (Adıyaman) bölgesini kapsar. Alp-Himalaya metalojenik kuşağın... Devamı...

  Mahmut EROĞLU, Nail YILDIRIM

  2023-12-28

Maden Yatakları ve Maden Aramacılığı

M
Kahramanmaraş–Göksun–Göynük yöresi boksit oluşumlarının multidisipliner çalışmalar ile irdelenmesi

  Muhittin Yığmatepe

  2023-12-28

Sondaj Çalışmaları

S
12¼″ Üç konili matkabın kuyuda kalan iki konisinin tahlisiye operasyonu

  Bülent Toka

  2023-12-28

Enerji Hammaddeleri

E
21. yüzyılın enerji kaynaklarının enerji dönüşümü çerçevesinde değerlendirilmesi

  Deniz Yağmur Kayhan

  2023-12-28Öne Çıkan Makaleler

Sedimantoloji

S

Konya-Karapınar kumulları

Kısaca kumulun başlıca tanımı; rüzgâr tarafından uçurularak bir yerde yığılan ve toplanan tane destekli kum birikintileridir. Kumulun oluşumu için baş... Devamı...

  Nurdoğan SERTEL, Şerafettin ATEŞ, Göksel MUTLU, Orhan Cem ÖZERK, Ayla BULUT ÜSTÜN, Refahat KARADEMİR, Levent YELESER

  0000-00-00

Maden Yatakları ve Maden Aramacılığı

Volkanoloji

Jeolojik Miras Çalışmaları ve Jeoturizm

Jeolojik miras olarak önerilen Karapınar ve çevresindeki Karapınar-Thany tip ‘’Maar’’ volkanizması

  Nurdoğan SERTEL, Şerafettin ATEŞ, Göksel MUTLU, Orhan Cem ÖZERK, Ayla BULUT ÜSTÜN, Refahat KARADEMİR, Levent YELESER

  2023-07-11