MÜZE ARAŞTIRMALARI

“Müze Ön Etütleri” projesi kapsamında; Müzenin çalışma alanlarına yönelik yapılan ihbarlar değerlendirilerek arazi çalışmaları gerçekleştirilmekte, bu çalışmalar sonucunda elde edilen örnekler arşiv ve teşhir yönünden değerlendirilerek müzeye kazandırılmaktadır.

“Çankırı-Çorum Havzası Eosen-Oligosen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası” projesi kapsamında, Çankırı-Çorum Havzasında Eosen-Oligosen yaşlı lokalitelerde karasal ve denizel birimlerde araştırmalar yapılmakta ve Müzemiz envanterine değerli örnekler kazandırılmaktadır. Çalışma kapsamında havzadaki Eosen-Oligosen yaşlı birimlerde jeolojik, stratigrafik, sedimantolojik ve paleontolojik çalışmalar yapılarak paleocoğrafik sonuçların ve paleoiklimsel değişikliklerin çeşitli tarihlendirme yöntemleriyle ortaya konulması planlanmaktadır.

“Türkiye Arkeo-jeoloji ve Madencilik Tarihi” projesi kapsamında; eski dönemlere ait maden galerileri araştırılmakta, kültürel miraslarımız arkeojeolojik açıdan değerlendirilmekte ve madenciliğin, metalürjinin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği gelişim tespit edilmektedir.

“Türkiye'deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması” projesi ile ülkemizdeki süstaşı potansiyeli araştırılmakta ve süstaşları envanteri oluşturulmaktadır.

“Arkeolojik Değere Sahip Süstaşı Buluntularının Gemolojik İncelemesi” projesi kapsamında arkeogemolojinin ilk aşaması olan gemolojik tanımlamalar yapılmakta ve incelenen taşların jeolojik ve coğrafik kökeni araştırılmaktadır.

“Enerji Teknolojilerini Geliştirme ve Uygulama Projesi” kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili örnek çalışmalar yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 11.842.371

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi