Başlıksız Belge

Türkiye Maden Yatakları Haritaları

Altın - Gümüş Yatakları
Haritası

Asbest Yatakları
Haritası

Bakır Yatakları
Haritası

Barit Yatakları
Haritası

Bitümlü Şeyl Yatakları
Haritası

Boksit Yatakları
Haritası

Demir Yatakları
Haritası

Diatomit Disten Profillit Talk Asbest Yatakları Haritası

Dolamit Magnezyum Barit Yatakları Haritası

Feldspat Yatakları
Haritası

Flourit Yatakları
Haritası

Fosfat Yatakları
Haritası

Flourit Fosfat Jips Sofratuzu Kükürt Sölestin (Stronsiyum) Yatakları Haritası

Jeotermal Alanları

Kil Bentonit Yatakları
Haritası

Kil Kaolen Sepiyolit Bentonit Lületaşı Yatakları Haritası

Krom Yatakları
Haritası

Kurşun-Çinko Yatakları Haritası

Kuvars-Kuvarsit-Kuvarskumu Yatakları Haritası

Linyit Yatakları
Haritası

Manyezit Yatakları
Haritası

Mermer Yatakları
Haritası

Nikel - Mangan - Antimuan Yatakları Haritası

Perlit - Pomza
Yatakları Haritası

Türkiye Maden
Yatakları

Grafit Zımpara Alunit Yatakları Haritası

Zeolit Yatakları Haritası

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi