JEOLOJİK ANALİZLER

Yıkama ve ince kesit olmak üzere iki adet laboratuvardan oluşmaktadır. Bu laboratuvarlarda yaş ve petrografik tayine yönelik numune hazırlanmaktadır. Paleontoloji laboratuvarında yaş tayini için araziden alınan örnekler, fosil içeriğine göre sınıflandırılır. İnce kesitte tanımlanabilen fosilleri içeren örnekler, ince kesit laboratuvarında kesilir. Çeşitli işlemlerden geçirilerek paleontolojik tanımlamaya hazır, ince kesit haline getirilir. Bu işlemler esnasında ince kesit makinesi, aşındırma diski ve kurutma fırını kullanılmaktadır. Yıkama laboratuvarında ise, kayacın içerdiği fosil grubuna göre örnekler farklı asitlerle reaksiyona tabi tutulur, böylece fosiller diğer kayaç bileşenlerinden ayrılıp, binoküler mikroskopta tanımlamaya uygun taneler haline getirilir. Yıkama laboratuvarında, örneklerin hazırlanması için çeneli kırıcı, çeker ocak ve kurutma fırını gibi yardımcı cihazlar kullanılmaktadır.