Deprem

DEPREM

Ülkemiz jeolojik yapısı sebebiyle büyük depremler üretebilecek faylara sahiptir. Bu nedenden dolayı fay ve fay hareketleri yerbilimcilerin ilgi odağı olmuştur. Yerbilimciler tarafından iyi bilinen faylar özellikle 1999 yılında ülkemizde meydana gelen 2 büyük depremle toplum tarafından da sorgulanır ve öğrenilir bir hale gelmiştir. Deprem potansiyeli olan diri fayların sismolojik ve paleosismolojik özellikleri incelenmektedir. Günümüzde de aktiviteleri izlenen bu fayların geçmişinin incelenmesi ve karakterlerinin ortaya çıkarılması paleosismoloji çalışmalarının ana konusunu oluşturmaktadır.Bunun yanında diri fay ve depremsellik etütleri kapsamında deprem potansiyeli taşıyan diri faylarının haritalanması, paleosismolojisi, deprem tehlike analizleri ile bölgenin neotektonik amaçlı haritalamaları da yapılmaktadır.

Son Depremlerle İlgili Değerlendirmeler

Son depremler için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.