Başlıksız Belge

HEYELAN

Ülkemizde heyelanlardan kaynaklanan afetler, depremlerden sonra ikinci sırada yer alır. Kütle hareketleri kaynaklı doğal afetlerin önlenebilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere kütle hareketlerinin alansal dağılımlarını, tiplerini ve aktivitelerini ortaya koyan envanter haritaların üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye Heyelan Envanteri projesi 1998 yılında başlatılmış olup, proje çalışmaları 2009 yılında ulusal ölçekte tamamlanmıştır. 

Bu kapsamda; 1/500.000 ölçekli Heyelan Envanteri Haritaları MTA Özel Yayınlar Serisinde basılmıştır. Basılan Heyelan Envanteri Haritaları ücreti karşılığı Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesinden temin edilebilmektedir. Ayrıca Türkiye Heyelan Envanteri Projesi kapsamında toplam 5547 adet 1/25.000 ölçekli paftada heyelan araştırması yapılmış ve içinde heyelan bulunan 2945 adet harita sayısallaştırılmış olup, TJVT’ ye entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Heyelan Haritları için tıklayınız.