JEOTERMAL REZERVUAR ARAŞTIRMALARI VE KORUMA ALANLARI BİRİMİ

Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Alanları Birimi, 2013 yılında kurulmuştur. Birimin ana çalışma konuları şunlardır.

 • Kaynak Koruma Alanları Etüt çalışmalarının Ücretli İşler kapsamında gerçekleştirilmesi.
 • 686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun 14. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği'nin 23. Maddesi gereği ruhsat sahibi tarafından hazırlanan ve ilgili İl Özel İdareleri/Valilikler tarafından Kurumumuza gönderilen Kaynak Koruma Alanları Etüt Raporlarının incelenmesi.
 • İl Özel İdareleri / Valilik / Belediyeler ve özel sektöre Kurumsal ve Teknik Danışmanlık hizmeti vermek.
 • Ücretli İşler kapsamında yerinde su ve gaz (toprak/su) analizi gerçekleştirmek.
 • İl Özel İdareleri / Valilik / Belediyeler kamu veya özel sektörden gelen taleplere ilişkin teknik destek ve görüş vermek.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri yürütmek ve Daire bünyesindeki diğer projelere ihtiyaç halinde teknik eleman desteği vermek.

 

Kaynak Koruma Alanları Etüt Çalışması

Jeotermal 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun 14. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği'nin 23. Maddesi gereği ruhsat sahibi tarafından hazırlanması zorunlu olan Kaynak Koruma Alanları Etüt Raporları, Ücretli İşler kapsamında yürütülmektedir. Gerek enerji sahaları gerekse ısıtma (konut/sera) ve termal sahalarda pek çok jeotermal sahada birimimiz tarafından yürütülen çalışmalarla hazırlanan Kaynak Koruma Alanı Etüt çalışmaları, kaynağın yüzeysel kirleticilerden korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması ilkesinden hareketle hazırlanarak ruhsat sahiplerine iletilmektedir. Bu kapsamda 2023 yılsonuna kadar yılında 44 (kırkdört) adet jeotermal sahada Kaynak Koruma Alanı çalışması gerçekleştirilmiş, raporlanmış ve ruhsat sahiplerine iletilmiştir. Ayrıca 2023 yıl sonuna kadar 553 (beşyüzelliüç) adet Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu yerinde incelemesi yapılmıştır.

Ücretli İşler kapsamında yerinde su ve gaz (toprak/su) Analizi

Birimimiz bünyesinde yer alan Mobil Su Analiz Laboratuvarı ile sularda yerinde kimyasal analiz yapılabilmekte ve gaz ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, birim bünyesinde bulunan Rn ölçüm cihazı ve gaz analiz cihazı ile toprakta Rn ve gaz ölçümleri gerçekleştirilebilmekte ve bu şekilde rezervuar oluşturabilecek kırık hatları belirlenebilmektedir. Bunun yanında, jeotermal sahalarda önemli bir sorun teşkil eden kabuklaşma ve korozyona yönelik olarak İnhibitör testleri de gerçekleştirilmekte olup, elde edilen bilgi ve bulgularla ruhsat sahiplerinin bu sorunu giderebilmeleri için teknik destek verilebilmektedir.

Birimin Laboratuvar İmkanları (Su ve Gaz Ölçümleri)

 • Merck marka Nova 60 Spektrofotometre"
 • Spectroquant Prove 100 Spektrofotometre
 • Jenway PFP 7Alev Fotometresi
 • Hassas Terazi
 • WTW marka pH metre , Konduktivite Ölçer
 • RAD 7 Radon (Rn) cihazı
 • Optima Gaz analiz cihazı
 • Mobil Su Analiz Laboratuar Aracı (Tam Analiz yapmaya uygun)

Kurumsal Danışmanlık Çalışmaları

Birimimiz, ilgili kamu kurumları (İl Özel İdareleri, Valilik ve Belediyeler gibi) ve kamu ortaklı şirketler arasında yapılan sözleşme kapsamında kurumsal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu faaliyetler kapsamında:

 • Bilgi yönünden araştırma, yönlendirme, döküman üzerinden teknik inceleme gibi merkezden yürütülecek çalışmalar,
 • Üretime yönelik kullanılan kuyularda 6 (altı) ayda bir, re-enjeksiyona yönelik kullanılan kuyularda 3 (üç) ayda bir olmak üzere periyodik hidrokimya çalışmaları
 • Talep edilmesi halinde arazide inceleme veya sondaj takibi amacıyla kısa süreli eleman görevlendirilmesi,
 • Yaptırılacak jeotermal araştırma sondajlarına ait lokasyon(ların) mevcut bilgi birikimine dayanarak tespitine yönelik çalışmaları yapılmaktadır.