JEOTERMAL REZERVUAR ARAŞTIRMALARI VE KORUMA ALANLARI BİRİMİ

Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Alanları Birimi, Jeotermal Uygulama ve Rezervuar Araştırmaları (JURA) Birimi ile, Koruma Alanları Biriminin birleşmesiyle, 2013 yılında kurulmuştur. Birimin ana çalışma konuları şunlardır;.

Kaynak Koruma Alanları Etüt Çalışması

Jeotermal 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun 14. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği'nin 23. Maddesi gereği ruhsat sahibi tarafından hazırlanması zorunlu olan Kaynak Koruma Alanları Etüt Raporları, Ücretli İşler kapsamında yürütülmektedir. Gerek enerji sahaları gerekse ısıtma (konut/sera) ve termal sahalarda pek çok jeotermal sahada birimimiz tarafından yürütülen çalışmalarla hazırlanan Kaynak Koruma Alanı Etüt çalışmaları, kaynağın yüzeysel kirleticilerden korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması ilkesinden hareketle hazırlanarak ruhsat sahiplerine iletilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 2 (iki) adet jeotermal sahada Kaynak Koruma Alanı çalışması gerçekleştirilmiş, raporlanmış ve ruhsat sahiplerine iletilmiştir. Ayrıca 2015 yılında 28 adet Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu yerinde incelemesi yapılmıştır.

Ücretli İşler kapsamında yerinde su ve gaz (toprak/su) Analizi

Birimimiz bünyesinde yer alan Mobil Su Analiz Laboratuvarı ile sularda yerinde kimyasal analiz yapılabilmekte ve gaz ölçümleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, birim bünyesinde bulunan Rn ölçüm cihazı ve gaz analiz cihazı ile toprakta Rn ve gaz ölçümleri gerçekleştirilebilmekte ve bu şekilde rezervuar oluşturabilecek kırık hatları belirlenebilmektedir. Bunun yanında, jeotermal sahalarda önemli bir sorun teşkil eden kabuklaşma ve korozyona yönelik olarak İnhibitör testleri de gerçekleştirilmekte olup, elde edilen bilgi ve bulgularla ruhsat sahiplerinin bu sorunu giderebilmeleri için teknik destek verilebilmektedir.

Birimin Laboratuvar İmkanları (Su ve Gaz Ölçümleri)

Kurumsal Danışmanlık Çalışmaları)

Birimimiz, ilgili kamu kurumları (İl Özel İdareleri, Valilik ve Belediyeler gibi) ve kamu ortaklı şirketler arasında yapılan sözleşme kapsamında kurumsal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu faaliyetler kapsamında:

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi