Havadan Jeofizik Araştırmalar

Maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması akılcı planlar, uygun ve yerinde yöntemler ve güncel teknoloji kullanılarak yönlendirilebilir. Bu bağlamda, havadan jeofizik verilerin toplanması bahsi geçen problemlerin üstesinden gelebilmek için tercih edilebilecek yegane yoldur.

Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüz Jeofizik Etütleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Tüm Türkiye genelinde Havadan Manyetik ve Radyometrik veriler toplanmaktadır.

Havadan Jeofizik Araştırmalar kapsamında aşağıda listelenen işlemler Daire Başkanlığımız Uzman Teknik personellerince gerçekleştirilmektedir.Toplanan verilerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan veri işlem merkezimiz son teknoloji donanım ve yazılım alt yapısına sahiptir.

  • Havadan Manyetik ve Radyometrik etütlere ilişkin amaca uygun uçuş operasyonlarına yönelik planlamaların yapılması,
  • Havadan Jeofizik ekipmanları için gerekli olan kalibrasyon ve test işlemlerinin yapılması,
  • Gerekli kalibrasyon ve test işlemleri sonrası ileri proses işlemlerinde kullanılacak parametrelerin hesaplanması,
  • Toplanan verilerin ayıklanması ve kalite (QC) işlemlerinin yapılması,
  • Kalite kontrol sonrası verilerin işlenmeye hazır hale getirilmesine yönelik tüm pre-proses işlemlerinin yapılması,
  • Verilere amaca uygun filtreler uygulanması ve gerekli teknik düzeltmelerin yapılması,
  • Gerekli ön işlemlerden geçirilmiş verilerin parametreler özelinde işlenmesi ve haritalanması,
  • Haritalanan verilerin modellenmesi ve yorumlanması,
  • Konularındaki çalışmaları etkin ve yetkin şekilde yürütebilecek donanım ve kabiliyete sahiptir.

Havadan jeofizik Çalışmalar İle Yurtdışında İlk Defa Hizmet Verilmiştir

Havadan jeofizik Araştırmalar kapsamında, ülkemiz genelinde yürütülmekte olan çalışmaların yanısıra Kurumumuz teknik danışmanlık ve operasyonel destek ile yurtdışı açılımları çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. MTA Taşkent Company ve MTA Company Ltd. Sudan şirketleri ile kurumumuz arasında yapılan protokoller ile teknik danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Özbekistan’da gerçekleştirilen teknik danışmanlık etüt çalışması Ülkemiz ve Kurumumuz tarihinde Yurtdışında tamamen yerli uzman personelimizce gerçekleştirilen ilk Havadan Jeofizik etüt olması açısından önem arz etmektedir.

Sudan’da gerçekleştirilen teknik danışmanlık etüt çalışması ise yine Ülkemiz ve Kurumumuz tarihinde Afrika’da tamamen yerli uzman personelimizce gerçekleştirilen ilk Havadan Jeofizik etüt olması açısından önem arz etmektedir.