Ripple ve ripple mark terimlerini Türkçe'ye tercüme etmek - leksikografik bir inceleme ve bir  öneri

A. M. Celâl ŞENGÖR

1467 Görüntülenme
1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası İstanbul Paftası – 2002

Ahmet TÜRKECAN, Ayhan YURTSEVER

1460 Görüntülenme
Merzifon-Suluova çek-ayır havzası jeotermal özelliklerinin araştırılması ve havzanın kavramsal modeli

Fatih Mehmet ÖZİÇLİ, Hüseyin KARAKUŞ

1319 Görüntülenme
Gümüşhane-Bayburt yöresi (KD Türkiye) stratigrafisi, yeni bulgular

Mehmet Fuat UĞUZ

994 Görüntülenme
Yatağan fayının aktif tektonik özellikleri ve Holosen paleosismolojik tarihçesi, Güneybatı Anadolu, Türkiye

Akın KÜRÇER, Halil Gürsoy

947 Görüntülenme
Edremit Körfezi (KB Anadolu) karot sedimanlarının jeokimyasal özellikleri: kaynak ve dağılım koşullarının araştırılması

Pir Çağatay KARTAL, Şule GÜRBOĞA, Mustafa Batuhan ERTEKİN, Özgür TÜRKMEN, Ayhan YAVUZOĞLU, Uğur Zeki KIRAT, Önder KAYADİBİ, Eşref AYLAN, Zehra DEVECİ ARAL

885 Görüntülenme
İkincil fosfor ve potasyum kaynağı-biyokütle termik santral külleri üzerinde PK ve NPK’lı gübreler üretilebilirlik çalışmaları

Mehmet ÇÖTELİ, Serdar KARAHAN

694 Görüntülenme
Doğal yapıtaşı olarak kullanılan Buca yeşil andezitinin durabilitesi

Sebahat ATAY KAHRAMAN

561 Görüntülenme
Kırıkkale-Çankırı-Çorum kayatuzu yatakları jeolojisi ve doğalgaz depolama imkanları

Abdullah Mete ÖZGÜNER

519 Görüntülenme
Jura-Kretase yaşlı İnaltı Formasyonu’nun stratigrafik konumu, Orta Karadeniz Dağları’nın jeolojisine yeni bir yaklaşım ve bunun bölgesel jeolojiye etkileri (Türkiye’nin kuzeyi)

Mehmet Fuat UĞUZ

453 Görüntülenme
 

Hakkımızda

 • ISSN: 2822-471X
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935 yılından beri yerbilimleri alanında birçok çalışmaya öncülük etmiş ve gelinen noktada Ülkemizin en önemli yerbilimleri verilerini üreten kurumu olmuştur. Genel Müdürlüğümüz yürüttüğü arama ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra üretilen verilerin bilimsel dergiler, monografiler, envanter gibi yayıncılık faaliyetleri ile de ülkemiz yerbilimlerine önemli katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedir.

  MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanacaktır.

  Yerbilimleri alanında anadilde yayımlanacak bir dergiyi camiamıza kazandırmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, siz değerli araştırmacıların eserlerini Dergimizde görmekten onur duyarız.

  Geribildirim


  Telif Hakkı Bilgilendirme:

  Haklar ve İzinler


  Telif Hakkı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi'nin yayıncısıdır. Yazarlar, MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi’nde yayımlandıktan sonra çalışmalarının telif haklarını devretmeleri gerekmektedir ve “Telif Hakkı Devir Formu” doldurulup dergiye göndermeleri zorunludur. İlgili yazar, gönderilen makalenin benzer bir biçimde başka bir yerde yayınlanmadığından, makalenin orijinal olduğundan ve yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıdır. Dergi ticari amaçlar dışında, patent hakları gibi telif hakkı dışındaki tüm hakları saklı tutar. MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu muhafaza etmektedir. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, makaleleri “Yaratıcı Ortak Atıf-Gayri Ticari-Türevler (CC-BY-NC-ND 4.0 )”, başkalarının çalışmalarınızı indirmelerine ve size itibar ettikleri sürece başkalarıyla paylaşmalarına izin verebilir, ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez veya ticari olarak kullanamazlar.

  Hakem Değerlendirmesi: MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi hakemli bir dergidir. Çevrimiçi gönderim sürecine ve açık erişim sistemine sahiptir. Hakem değerlendirme süreci tek taraflı olarak gizlidir yani hakemler isimlerinin görünür olmasını tercih etmezlerse isimleri gizli tutulur. Yazarlar için verilen talimatlara uymayan veya dergi kapsamı dışında olan yazılar, baş editör tarafından hakem incelemesine alınmadan reddedilebilir. Bir makale yayına kabul edildikten, hakemin önerdiği düzeltmeler tamamlandıktan sonra yazarın, editör tarafından kabul edilen makaleden sapma teşkil eden değişiklikler yapmasına izin verilmeyecektir. Dergiye incelenmek üzere gönderilen yayınlar için İntihal.net tarafından benzerlik raporu oluşturulmaktadır.

  Ücret Politikası: MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi, basılı ve elektronik makaleler veya abonelik için, yazarlardan yayın ücreti veya benzeri bir ödeme talep etmemektedir.