Editör ve Yardımcı Editörler

Baş Editör

Doç. Dr. Selim ÖZALP

MTA

Aktif Tektonik, Paleosismoloji

Editörler Kurulu

Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ

Çukurova Üniversitesi

Maden Yatakları ve Jeokimya

Gökhan ATICI

MTA

Volkanoloji

Prof. Dr. Adil BİNAL

Hacettepe Üniversitesi

Malzeme, Çevre, Mühendislik

Dr. Alper BOZKURT

MTA

Genel Jeoloji, Paleontoloji

Prof. Dr. Güldemin DARBAŞ

Kahramanmaraş Üniversitesi

Genel Jeoloji, Paleontoloji

Prof. Dr. Uğur DOĞAN

Ankara Üniversitesi

Jeomorfoloji

Ali ERGEN

MTA

Yapısal Jeoloji, Metamorfizma

Prof. Dr. Mustafa FENER

Ankara Üniversitesi

Mühendislik Jeolojisi

Prof. Dr. Nurullah HANİLÇİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Maden Yatakları

Prof. Dr. Sair KAHRAMAN

Hacettepe Üniversitesi

Maden İşletmesi

Prof. Dr. Volkan KARABACAK

ESOG Üniversitesi

Aktif Tektonik, Paleosismoloji

Doç. Dr. Nuray KARAPINAR

MTA

Cevher Hazırlama, Madencilik, Çevre

Prof. Dr. Bülent KAYPAK

Ankara Üniversitesi

Jeofizik, Sismoloji

Prof. Dr. Alaettin KILIÇ

İstanbul Üniversitesi

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

Prof. Dr. Özen KILIÇ

Çukurova Üniversitesi

Maden İşletmesi

Jakhongir MOVLANOV

Özbekistan Cumhuriyeti Jeoloji ve Maden Kaynakları Devlet Komitesi Jeoloji Bilimleri Üniversitesi

 

Doç. Dr. Azad SAĞLAM SELÇUK

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Neotektonik, Aktif Tektonik

Dr. Yıldıray PALABIYIK

İTÜ

Petrol, Doğal Gaz ve Jeotermal Enerji

Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Jeodezi

Dr. Koray TÖRK

MTA

Karst-Mağara, Hidrojeoloji

Teknik Editörler

Dr. Tuğba ISIK

MTA

MAT Dairesi Başkanlığı

Dr. Samet SAKA

MTA

MTA Doğu Karadeniz Bölgesi