Makale Detayları
Gümüşhane-Bayburt yöresi (KD Türkiye) stratigrafisi, yeni bulgular

Yazarlar
Mehmet Fuat UĞUZ

Anahtar Kelimeler
Gümüşhane-Bayburt, Kıyı Çökelleri, Berriaziyen-Valanjiniyen, Stratigrafi.

Özet
Gümüşhane-Bayburt dolayında yüzeyleyen Erken Jura yaşlı, bol fosilli, kırmızı marn ve yumrulu kireçtaşlarından oluşan “Calcare Ammonitico Rosso” fasiyesi kayalarının hemen altında bulunan, yer yer kömürlü, karasal ve/veya sığ denizel, kırıntılı ve karbonatlı çökellerden bu çalışmada Berriaziyen-Valanjiniyen yaşını veren Nautiloculina brönnimanni Arnaud-Vanneau & Peybernes, Protopenerolis sp., Bolivinopsis sp., Mohlerina basiliensis (Mohler), Neotrocholina sp., Mayncina cf. M. bulgarica Laug, Peybernès ve Rey gibi foraminiferler ile Kretase yaşını veren Tellina royana d’Orbigny gibi pelesipod fosilleri elde edilmiştir. Önceden Liyas yaşı verilen ve bu çalışmada Beyçam formasyonu adı ile incelenen yer yer kömürlü, karasal ve/veya sığ denizel çökeller, elde edilen fosil bulguları ile Berriaziyen-Valanjiniyen olarak yaşlandırılmıştır. Granitoyidlerle kesilmiş metamorfitler ve ofiyolitik kayalar üzerinde transgresif olarak yer alan bu kırıntılı çökeller bir takım nap dilimleri tarafından tektonik ilişkiyle üzerlenmektedir. Sözü edilen kırıtılıların Berriaziyen-Valanjiniyen yaşı bölgenin stratigrafisi açısından yeni bir durumdur.

.pdf makale için tıklayınız