Yayın Etiği

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1.Yayınlama ve yazarlık:

 • kaynakça listesi, finansal destek;
 • intihal ve sahte veri yok;
 • aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasının yasak olması.

2.Yazarın sorumlulukları:

 • yazarlar yayın inceleme (hakemlik) sürecine katılmak zorundadır.
 • tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
 • makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı
 • tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3.Hakemlik/ hakemlerin sorumlulukları

 • değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
 • hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
 • kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır. 

4.Editöryal sorumluluklar

 • editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
 • editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • sadece mantık çerçevesi içerisinde belli olan makaleler kabul edilmelidir.
 • hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemek
 • hakemlerin ismini saklı tutmak.

5. Etik sorunları yayımlamak

 • yayın kurulu tarafından yayın etiğinin izlenmesi/korunması
 • makalelerin geri çekilmesi için rehber
 • akademik kaydın bütünlüğünü devam ettirmek
 • fikirsel ve etik standartlardan ödün vermemek adına, işletme ihtiyaçlarına engel olunması
 • her zaman düzeltmeleri, açıklığa kavuşturmaları, geri çekmeleri ve gerekliyse özürleri yayımlamaya istekli olmak.
 • intihal ve sahte veriye engel olmak

6. Editörlerin Görevleri

 • Yayımlama kararı
 • Tarafsızlık
 • Gizlilik 
 • İfşa etme ve çıkar çatışması
 • Araştırmalarda işbirliği ve dahil olmak

7. Hakemlerin Görevleri

 • Editoryal kararlara katkıda bulunmak
 • Çabukluk
 • Gizlilik
 • Tarafsızlık standartları
 • Kaynağın tanımlanması İfşa etme ve çıkar çatışması

8. Yazarların görevleri

 • Rapolama standartları
 • Veri erişimi ve saklama 
 • Orijinallik ve intihal
 • Birden çok, gereksiz ya da eş zamanlı yayım
 • Kaynağın tanımlanması
 • Makalenin yazarlığı
 • Tehlikeler ve insan veya hayvan konulu riskler
 • İfşa etme ve çıkar çatışması
 • Yayımlanan eserlerde temel hatalar

9. Yayıncı kuruluşun Görevleri

MTA, ticari kazancın editoryal kararlarda etki ve tesirinin olmamasına büyük önem verilmektedir. Buna ek olarak,  Uluslararası Yönetim Dergisi, Modern Bilim ve Teknolojisi (International Journal of Management, Modern Sciences and Technologies) ile diğer dergiler ve/veya yayıncılarla olan iletişimde yardımcı olacaktır, bu da editörler için faydalıdır.  Son olarak, diğer yayım ve sanayi kuruluşlarıyla etik sorunlara, hatalara ve geri çekilmelere standart koymak için yakın bir işbirliği sürdürülmekte olup, gerekli olması halinde hukuk danışmanları sağlamak ve yasal inceleme için yakın bir çalışma içerisindeyiz.

10. İntihali Ortaya Çıkarma

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. 

Okuyucu MTA Yerbilimleri ve Madencilik Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman redaksiyon@mta.gov.tradresine mail atarak şikayette bulunabilir.  Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.