Başlıksız Belge

PLANLAMADA YERBİLİM VERİLERİ

Türkiye içinde bulunduğu coğrafya’nın jeolojik özellikleri nedeniyle, deprem, kütle hareketleri, taşkın gibi doğal afet süreçleri sıkça yaşanan ülkelerden biridir. Özellikle deprem ve heyelanlardan kaynaklanan afetler ülke ekonomisine ciddi şekilde etkileyecek boyutlardadır. Can ve mal kaybı ile sonuçlanan bu afetler jeolojik özelliklerle yakından ilişkilidir. Doğal olayların afete dönüşmesinin temel nedeni planlamaların başlangıç aşamasında yerbilim verilerinin göz ardı edilmesi gelir. Bölgesel arazi kullanım planlamalarında gerekli yerbilim verilerinin kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, jeolojik araştırma kurumu olan Genel Müdürlüğümüzde temel araştırmalar kapsamında bölgesel planlamalara temel olacak yerbilim verileri üretilmektedir.

Yerbilimlerinin değişik disiplinleri ile doğal afet süreçleri konularında yapılan bu araştırmalar sonucu tematik olarak üretilen haritalar bölgesel planlamalarda temel veri sağlayacak özelliktedir.

Birçok il ve ilçede arazi kullanım kapasitesi belirleme yönünde gerekli temel yerbilim verilerinin ortaya konulması amacıyla araştırmalar yapılmış ve bunlara ilişkin raporlar düzenlenmiştir. Bu projelerde yerleşim alanları çevresindeki alternatif gelişme alanlarının jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik özellikleri tanımlanmakta, doğal afet tehlike alanları belirlenerek yapılacak olan planlamalar için temel yerbilim verileri ortaya çıkarılmaktadır.

Yerbilim verileri raporları için tıklayınız.