MİSYONUMUZ

YER BİLİMLERİ VE MADENCİLİK ALANINDA

ARAMA, ARAŞTIRMA, ANALİZ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPMAK,

BİLGİ ÜRETMEK, ÜLKE REFAHINA KATKIDA BULUNMAK


Yer altı zenginliklerimiz sürdürülebilir kalkınmada en önemli etkenlerden biridir.  Ülkemizin jeolojik yapısı, çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına, farklı maden ve minerallerin üretilmesine olanak sağlamaktadır. Ülkemiz başta endüstriyel hammaddeler ve doğal taşlar olmak üzere bazı metalik madenler ile linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri açısından zengindir.

Millî Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda; enerji arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasaların oluşturulmasını temel alan stratejileri uygulamaya geçirerek, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız ilk önceliğimiz olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin yer altı kaynaklarını Kuruluş Kanununa uygun olarak araştırmak ve ekonomiye kazandırmak görevini üstlenen Genel Müdürlüğümüz, maden arama faaliyetlerini sürdürürken; yerkabuğunun jeolojik özelliklerini de araştırarak doğal afet risklerinin belirlenmesine temel oluşturan veriler elde etmekte ve bu verileri başta madencilik sektörü olmak üzere diğer sektörlerin kullanımına sunmaktadır. Bu kapsamda planlanan arama-araştırma faaliyetlerini yürütürken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik politikasını temel ilke olarak benimsemiştir.VİZYONUMUZ

YER BİLİMLERİ KONUSUNDA KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEREK

KÜRESEL ALANDA ÖNCÜ OLMAK


Ülkemiz enerji ve maden arz güvenliğini sağlamak hedefiyle ortaya konulan Milli Enerji ve Maden politikası çerçevesinde; enerji hammaddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması, madencilik ve yer bilimleri alanında bilimsel gelişmelerin takip edilmesi, başta stratejik ve kritik hammaddeler olmak üzere kendi doğal kaynaklarımızın yönetimi ve planlamasında da Kurumumuza önemli görevler düşmektedir.

Büyüyen ve gelişen ülkemizin enerji ve doğal kaynaklara olan ihtiyacı, nüfus-sanayileşme ve kentleşmenin artışıyla büyük oranda artmaktadır. Nitelikli personel yapısını her geçen gün güçlendiren, modern arama ve araştırma yöntemlerini uygulayan, ülkemiz sanayisinin kalkınması için gerekli olan yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandıran, madencilik sektörünün yenilikçi ve dinamik yapısına kolay uyum sağlayabilen Kurumumuz, küresel alanda da öncü olmak hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Tüm bunların çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik politikası ile yapılması benimsenmiştir.

Temel Değerlerimiz

 

SAYGIN VE GÜVENİLİR
 • Zamanında ve nitelikli hizmet sunmak,
 • Dünyaca tanınan saygın bir marka olmak,
 • Hesap verebilir olmak.
AKILCI/BİLİMSEL
 • İleri teknolojiler kullanarak sektörde öncü olmak,
 • Disiplinler arası çalışma anlayışına sahip olmak,
 • Bilimsel gelişime katkıda bulunmak.
   
ERİŞİLEBİLİR
 • Sunulan hizmetlere kolay, doğru ve hızlı erişim sağlamak,
 • Kurum içi bilgi erişebilirliğine sahip olmak.
ÖNCÜ VE YÖNLENDİRİCİ
 • Maden aramacılığı ve yer bilimleri konusunda öncü olmak,
 • Ülkemizde ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesine sahip olmak,
 • Bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile yönlendirici olmak.
ÇEVREYE DUYARLI
 • Doğa ve çevreye saygılı olmak.