Misyon & Vizyon

MTA Genel Müdürlüğü, madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini sunan araştırmacı bir kuruluştur. MTA yer kabuğunu araştırır, inceler ve bunun sonucunda, topladığı bilgileri ilgili kamu kurumları ile özel sektörün kullanımına sunar. Bu kapsamda ilgili sektörlere jeoloji ve jeofizik haritaları, madene yönelik altyapı bilgileri, katı yakıt ve jeotermal enerji kaynak bilgileri, afet zararlarını azaltmaya yönelik diri fay ve heyelan haritaları vb. temel yer bilim verilerini üretir. Üretilen tüm bu bilgiler zaman içerisinde gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve gerek duyulan ihtiyaçlara göre güncellenmesi gereken vazgeçilmez temel altyapı bilgileridir.

Misyonumuz; “Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmaları yapmak, bilgi üretmek, ülke refahına katkıda bulunmak.”

Vizyonumuz; “Yer bilimleri konusunda kendini sürekli yenileyerek küresel alanda öncü olmak”

İlke Ve Değerler

Değerler birey veya kurum olarak varmak istediğimiz hedefe ulaşmak için bizi yönlendiren sosyal ilkelerdir. Kurum değerleri, çalışanların kurum hakkındaki duygu ve inançlarını yansıtır; kurumun hizmet alanları, paydaşları ve çalışanları arasındaki ilişkileri belirler, misyon ve vizyonu şekillendirir.  

MTA, kurumsal değerleri çerçevesinde, bilimsellik ve araştırmacılığı temel alarak, ileri teknolojilerle sektörde rehberlik yapmayı ve bilimsel gelişime katkıda bulunmayı hedefler. Hizmet üretirken toplum yararını ön planda tutarak, iş birlikleri ve takım çalışmalarına önem verir.

Geniş katılımlı grup çalışmaları ile belirlenen MTA' nın değerleri aşağıda yer almaktadır:

 

SAYGIN VE GÜVENİLİR
 • Zamanında ve nitelikli hizmet sunmak,
 • Dünyaca tanınan saygın bir marka olmak,
 • Hesap verebilir olmak,
 • Kalite standartlarında olmak.
AKILCI/BİLİMSEL
 • İleri teknolojiler kullanarak sektörde öncü olmak,
 • Disiplinler arası çalışma anlayışına sahip olmak,
 • Bilimsel gelişime katkıda bulunmak.
   
ERİŞİLEBİLİR
 • Sunulan hizmetlere kolay, doğru ve hızlı erişim sağlamak,
 • Kurum içi bilgi erişebilirliğine sahip olmak.
ÖNCÜ VE YÖNLENDİRİCİ
 • Maden aramacılığında öncü olmak,
 • Ülkemizde ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesine sahip olmak,
 • Bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile yönlendirici olmak.

İletişim Bilgileri

 • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
 • Faks      : (0312) 287 91 88
 • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 10.785.903

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi