ANASAYFA

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi’nde yer alan Kaya ve Zemin Mekaniği (KZM) Laboratuvarı’nda, “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet verilmektedir. KZM Laboratuvarı, sahip olduğu bilgi birikimi, uzman elemanlarının oluşturduğu insan gücü ile Genel Müdürlüğe madencilik ve yerbilimleri alanında kamu ve özel sektöre hizmet sunmaktadır. Analiz/Test hizmetlerinin kodu, adı, metot/açıklama, tamamlanma süresi, numune miktarı ve ücretleri bu katalogda belirtilmektedir.

> <

İrtibat:

  Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 17 72-1775  e-mail: jeoteknik@mta.gov.tr
Başlıksız Belge

Başvuru

 • Analiz/test yaptırmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları resmi yazı ile MTA Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır.
 • Analiz/test yaptırmak isteyen özel kuruluşlar veya şahıslar “ Başvuru ve/veya Talep Formu ” veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı ile MTA Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır.
 • Analiz/test başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri (adı soyadı, adres, telefon, faks, e-posta, vb.) yer almalıdır.
 • Analiz/test başvurusunda bulunanlar, Analiz/Test Hizmet Kataloğu’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
Untitled Document

Numune Kabul

 • Numune(ler) başvuru formu/talep yazısı ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte Numune Kabul Sorumlusuna elden teslim edilmeli ya da posta/kargo aracılığıyla Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne gönderilmelidir. Banka dekontunun Numune Kabul Sorumlusuna ulaşmaması durumunda numunenin(lerin) analiz/test işlemlerine başlanılmaz. İşlemlerin gecikmesi sonucu laboratuvarda bekleyen numunelerin bozulması ve teste uygunluğunu yitirmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
 • Numune kabul şartlarına uymayan numuneler kabul edilmez. Bu nedenle önce numune kabul şartlarının okunması ve buna uygun numunelerin gönderilmesi gerekmektedir.
 • Analiz/test yapılması talep edilen numune(ler), Analiz/Test Hizmet Kataloğu’nun ilgili bölümlerinde tanımlandığı şekilde (etiket, miktar, adet, ambalaj) Numune Kabul Sorumlusuna getirilmeli veya gönderilmelidir. Numune(ler), uygun ve güvenli ambalajlama ile zarar görmeyecek şekilde Numune Kabul Sorumlusuna ulaştırılmalıdır.
 • Analiz/test yapılması talep edilen her numunenin üzerinde numune adı, numunenin alındığı tarih, numunenin alındığı yer vb. gibi tanımlayıcı bilgileri içeren bir etiket olmalıdır.
 • Analiz/test yapılması talep edilen numune(ler) mühürlü ise, numune(lerin) mührü kurşundan/kırmızı mumdan/plastikten olmalı ve gönderen Kurumun/Firmanın soğuk damgasını/numarasını/işaretini taşımalıdır. Mühürlerin kolayca çıkarılıp takılamayacak şekilde numuneye(lere) bağlanması ve gevşek olmaması gerekmektedir.
 • Karşılanamayacak talep (analiz/test vb.) veya uygun şartlarda iletilmemiş olan numune(ler) kabul edilmez ve konuyla ilgili bilgilendirme yapılır.
 • MTA dahilinde yürütülen projeler ile ücretli etütler kapsamında olan işler için gönderilen numunelerin kabulü proje/ücretli etüt sözleşmeleri/protokollerinde yer alan hükümlere uygun olarak planlanır ve yukarıda belirtilen numune kabul şartlarının dışında işlem görür.

 

Untitled Document

Hizmet Süresi

 • Analiz/Test Hizmet Kataloğu’nda belirtilen analiz/test süreleri, bir adet numune için geçerli olup, numunenin laboratuvara kabul edilmesini, analiz/testin yapılmasını, analiz/test raporunun yazılmasını kapsayan süreçtir ve normal şartlar için geçerlidir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu, numune sayısının fazlalığı vb. gibi durumlarda belirtilen süreler değişebilir ve müşteri bu konuda yazılı olarak bilgilendirilir.
Untitled Document

Hizmet Bedeli

 • Analiz/Test Hizmet Kataloğu’ndaki ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
 • Analiz/Test Hizmet Kataloğu’nda yer alan ücretler rutin analiz/testler için geçerlidir. Bunun dışında özellik arz eden analiz/testlerde istenecek ücret, çalışmanın niteliğine göre ayrıca tespit edilir.
 • Analiz/test için hazır gelen numunelerden ayrıca numune hazırlama ücreti alınmayacaktır.
 • Büro, arazi, laboratuvar çalışmalarını kapsayan projelerde hesaplanacak olan “ Personel sayısı/Ay ” giderleri ile maliyete etkiyen diğer giderler (araç, yakıt, konaklama, işçilik, malzeme alımı vb.) toplam proje bedeline ayrıca ilave edilir.
 • Sadece laboratuvar taleplerini kapsayan kısa süreli işlerde ayrıca personel ücreti talep edilmez.
 • Üniversitelerden araştırma/geliştirme (AR-GE) amacıyla resmi yazı ile yapılan analiz/test başvurularında %50 indirim uygulanır.
 • MTA dahilinde yürütülen projeler ile ücretli etütler kapsamında olan işler için gönderilen numunelerin ücretlendirilmesi proje/ücretli etüt sözleşmelerinde/protokollerinde yer alan hükümlere uygun olarak toplam iş üzerinden fiyatlandırılır.
 • Genel Müdürlüğümüz; ücret karşılığı yapacağı işlerde geçerli olan MTA Ücretli İş Birim Fiyatları kataloğunun değişen maliyetler ve piyasa koşulları dikkate alınarak yeniden revize edilmesi gerekliliği durumunda “ Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Analiz Test Hizmet Kataloğu’nu ” güncelleme hakkını saklı tutar.
Başlıksız Belge

HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

 • Hizmet bedelinin aşağıda verilen banka hesaplarına yatırılması ve ilgili dekontun Numune Kabul Sorumlusuna teslim edilmesi/gönderilmesi veya 0312 287 91 53’ e fakslanması gerekmektedir. Dekontun Numune Kabul Sorumlusuna ulaşmasını takiben işlemlere başlanabilmektedir.
BANKA HESAP NUMARALARI
T.C. HALK BANKASI
Bahçelievler Şube Kodu: 0210
Hesap No.: 0210 0500 0606
IBAN No: TR25 0001 2009 2100 0005 0006 06
T.C. ZİRAAT BANKASI
Kamu Kurumsal Banka Şube Kodu:1745
Hesap No.: 3771 1957 5001
IBAN No: TR55 0001 0017 4537 7119 5750 01
 • Hizmet bedeli ödemeleri, hafta içi her gün saat 09:00-17:00 arasında MTA Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde bulunan Halk Bankası’na nakit olarak yapılabilmektedir.
Untitled Document

Raporlama

 • Başvuru formu veya talep yazısı ile istenen analiz/testler için tek bir analiz/test raporu düzenlenir. Her numune için ayrı rapor istenirse bunun başvuruda belirtilmesi gerekmektedir.
 • Analiz/test raporu Analiz/test başvuru formu veya talep yazısında belirtilen adrese gönderilir.
 • Analiz/test raporu kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
 • İmzasız ve mühürsüz analiz/test raporu geçersizdir.
 • Analiz/test raporu test edilen numune için bir kalite sertifikası niteliği taşımaz.
 • Münferit test taleplerini kapsayan işlerde sadece test sonuçları verilir, değerlendirme raporu hazırlanmaz.
 • Test sürecinde kullanılan sonuçlara baz teşkil edecek ara grafikler ve ham veriler sonuç raporlarında verilmez.
 • MTA dahilinde yürütülen proje raporları sözleşmede aksi belirtilmedikçe 3 (üç) adet çoğaltılarak iş sahibine verilir. Fazladan talep edilen her nüsha için Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen çoğaltma ücretleri Kuruma ayrıca ödenir
Untitled Document

Numune Saklama

Numune saklama süreleri MTA Genel Müdürlüğü’nün ilgili yönetmeliğinde belirtilen süreler olup, aşağıda verilmektedir.

 • Jeoteknik araştırma amacıyla alınan örnekler alındıkları dar alanları temsil etmekte olup, özellikle sondajlardan söz konusu seviyeyi/derinliği temsil eden yedek örnek alımı mümkün olmamaktadır. Örnekler test yapıldıktan sonra ilksel özelliklerini ve bütünlüklerini yitirdiğinden, test edilen örnekler test sonrasında saklanmamaktadır.
 • Jeoteknik araştırma amacıyla alınan örnekler için Talep eden Kamu kurum/kuruluşları veya şahıs/özel kuruluşlar ile yapılan sözleşmeye/protokole bağlı olarak, harici örneklerde test raporu sunulana kadar, dahili/harici projelerde proje raporu teslim edilene/rapor çıkana kadar, test sonrası ilksel bütünlüğü bozulmuş olan kaya ve zemin ortamlardan alınan örnekler laboratuvara getirilen sandık ve/veya poşetlere yerleştirilir, özel bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan mevcut halleri ile kapalı bir alanda muhafaza edilir. Sözleşmede belirtildiği şekilde, sözleşme hükümlerine uygun olarak talep eden şahıs/kurum/kuruluşa iadesi yapılır ya da tutanakla imha edilir.
 • Laboratuvara teslim edilen harici kaya ve/veya zemin örneklerinde istenilen testin standardında belirtilen sayıdan fazla olan örnekler “ fazla örnek ” olarak adlandırılır ve test raporu verildikten 30 (otuz) takvim günü içinde talep eden Kamu kurum/kuruluşları veya şahıs/özel kuruluşlar tarafından teslim alınır ya da bu süre sonrasında imha edilir.
Untitled Document

NUMUNE KABUL İLETİŞİM:

Adres: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Numune Kabul Sorumlusu Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 201 18 70 (Numune Kabul Sorumlusu)

Faks: (0312) 287 91 53

e-posta: jeoteknik@mta.gov.tr

Untitled Document

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Untitled Document

Kısaltmalar ve Kodlamalar

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı'nda yapılan analiz/testlerin yer aldığı Analiz/Test Hizmet Kataloğu'nda;

KM      : Kaya Mekaniği Hizmetleri
ZM      : Zemin Mekaniği Hizmetleri


Analiz/Test Hizmet Kataloğunda Analiz/test işlemleri kod açılımı aşağıda verilmiştir.

NUMUNE HAZIRLAMA

Analiz/Test Kodu Analiz/
Test Adı
Metot/
Açıklama
Tamamlanma Süresi (İş günü) Örnek Miktarı Ücret (TL) (KDV Dahil)
34-30-KM-01 Blok örnekten karot alma (numune hazırlama dahil) Karot alma makinesi aracılığıyla 1 adet karot alınır, çap/boy oranı ½ olacak şekilde karot kesme makinesinde kesilerek hazırlanır. 1 Bir kenarı en az 25 cm olan
küp şeklinde
(1 adet)
315,00
Analiz/Test Kodu Analiz/
Test Adı
Metot/
Açıklama
Tamamlanma Süresi (İş günü) Örnek Miktarı Ücret (TL) (KDV Dahil)
34-30-ZM-01 Blok örnekten karot alma (numune hazırlama dahil) Test kalıpları ve numune çıkarma cihazı aracılığıyla,
a) doğrudan makaslama testi için 2,5 inçx2 cm yuvarlak veya 6x6x2 cm kare kalıp
b) konsolidasyon testi için 2 veya 2,5 inç çapında en az 2 cm yüksekliğinde yuvarlak
c) serbest basınç ve üç eksenli basınç testi için çap/boy oranı ½ olacak şekilde 1'er adet örnek hazırlanır(38 mm, 50 mm ve 70 mm çaplı silindirik tüpler kullanılır).
1 Bir kenarı en az 25 cm olan küp şeklinde (1 adet) 133,00
34-30-ZM-02 Tüp/kalıptan örnek alma 1 Kesici kalıp, kalın çeperli tüp veya Shelby tüplerinde
(1 adet)
133,00

 

   

 

Untitled Document

KAYA MEKANİĞİ TESTLERİ NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 • Blok ve/veya karot örnekleri, ilgili test için standartların gerektirdiği boyutlarda numune hazırlamaya yetecek büyüklükte ve temsili numune hazırlamaya engel teşkil edecek gözle görünen iri çakıl, arabant geçişleri, bozunma, çatlak, süreksizlik, boşluk vb. gibi olumsuzluklar içermemelidir.
 • Sağlam kaya ortamlarından alınan karot örnekler gerekli ise naylon torba içinde ya da şeffaf streç ile birkaç kere sarılmış olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Zayıf kaya ortamlarından alınan karot örneklerde dağılma riski varsa örnek öncelikle 1-2-kat şeffaf streç ile sarılmış olmalıdır. Bu işlemden sonra örneği kaplayacak uygun ebatta tülbente sarılmış ve hava almayacak şekilde parafinlenmiş olmalıdır. Parafinin zarar görerek kurumaması vb. için naylon torbaya yerleştirilmiş ya da şeffaf streç ile birkaç defa sarılarak sıkıca bantlanmış olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Parafin gibi koruma işlemi uygulanmış örneklerde su muhtevası (Nem içeriği) tayini yapılır.
 • Porozite, boşluk oranı ve kuru/doygun yoğunluk/birim hacim ağırlık tayini, kurutma ve suya doyurma yöntemiyle yapıldığı için şişebilen ve ıslanma-kuruma süreci sonunda kolaylıkla dağılabilen kayaçlara uygulanmaz.
 • Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi, özellikle çimentolu veya zayıf kayaçlarda uygulanmakla birlikte, şeyl, kiltaşı, kumtaşı, marn, kireçtaşı vb. gibi karbonat ve kil içeriği yüksek kayaçlara ait numunelerde yapılabilmektedir. Dayanımı orta-yüksek/sert kayalarda uygulanmamaktadır.
 • Tek eksenli basınç dayanımı, Elastisite Modülü ve Poisson oranı (statik deformabilite parametreleri) tayini yapılacak örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu testler için yapılacak örnek sayısı tercih edilen test standardına göre değişir, tercihen 5 veya daha fazla sayıda numune ile tekrar edilebilir. Parafin gibi koruma işlemi uygulanmış örneklerde su muhtevası (nem içeriği) tayini yapılır.
 • Üç eksenli basınç testinde 1 set için örnek sayısı yenilme zarfının doğru tanımlanmasına yetecek sayıda (tercihen en az 3 adet) olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her bir örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Kaya malzeme özelliklerine ve sonuçlardaki arzu edilen hassasiyete bağlı olarak örnek sayısının 5 ile 10 arasında olması önerilir. Üç eksenli basınç dayanım testinde NQ (47,6 mm), NX (54,7 mm) ve HQ (63,5 mm) çapındaki örnekler kullanılabilmektedir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik ve malzeme özellikleri göz önüne alınarak tarafımızca belirlenecektir. Parafin gibi koruma işlemi uygulanmış örneklerde su muhtevası (nem içeriği) tayini yapılır.
 • Çekme dayanımının (Dolaylı yöntemle) tayininde örneklerin boy/çap oranının 1’e yakın olması tercih edilir. Örnek sayısı 10 olacak şekilde test yapılması önerilir.

ZEMİN MEKANİĞİ TESTLERİ NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 • Blok, tüp/kalıp ve/veya karot örnekleri, ilgili test için standartların gerektirdiği boyutlarda örnek hazırlamaya yetecek büyüklükte olmalı ve temsili numune hazırlamaya engel teşkil edecek gözle görünen iri çakıl, arabant geçişleri, bozunma, çatlak, süreksizlik vb. gibi heterojenlikler içermemelidir.
 • Blok ve/veya karot örnekler tülbente sarılmış ve parafinlenmiş şekilde, gerekli ise naylon torba içinde ya da şeffaf streç ile birkaç kere sarılmış olarak, nemli talaş dolu kutu içinde yatay konumda olacak şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Tüp/kalıp içine alınmış örneklerin hava ile temas ettiği yüzeyler tülbent vb. malzemelerle kapatılmış, parafinlenmiş, naylonlanmış ve sıkıca bantlanmış olarak, kutu içinde yatay konumda olacak şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Doğrudan (direkt) makaslama testinde 1 set için örselenmemiş örnek sayısı en az 3 tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her bir örnek için set fiyatının üçte biri ilave edilir. Testler 6x6x2 cm ebatlarında ve 2,5 inç çaplı (2 cm kalınlığında) yuvarlak kalıpların kullanıldığı makaslama kutularında yapılmaktadır. Testler tek aşamalı kesme şeklinde olup, doruk makaslama parametreleri verilir.
 • Artık (rezidüel) makaslama dayanımı ölçümlü doğrudan (direkt) makaslama testinde, artık makaslama dayanımının tekrarlanabilir bir değeri belirleninceye kadar makaslama (kesme) aşamalarına devam edilir. Değerlendirmelerde ileri makaslama aşamalarında elde edilen sonuçlar esas alınır.
 • Üç eksenli basınç testi için 38 mm, 50 mm ve 70 mm çaplı, boy/çap oranı 2-2,5 örnekler kullanılabilmektedir. Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3 tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her bir örnek için set fiyatının üçte biri ilave edilir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse örneklerin alındığı derinlik ve malzeme özellikleri göz önüne alınarak tarafımızca belirlenecektir.

KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ TEST MERKEZİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TESTLER

1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Analiz/Test Kodu Analiz/Test Adı Metot/Açıklama Tamam- lanma Süresi
(İş günü)
Örnek Miktarı Ücret (TL) (KDV Dahil)
34-30-KM-02 Yoğunluk/Birim Hacim Ağırlık Tayini ISRM ’ye göre yapılır 2 Çap/boy oranı en az 1 olan karot şeklinde (1 adet) 266,00
34-30-KM-03 Su Muhtevası Tayini (Nem İçeriği) ASTM D 2216’ya göre yapılır 2 Sağlam kaya için en az 500 g 266,00
34-30-KM-04 Su Muhtevası Tayini (Nem İçeriği) ISRM ’ye göre yapılır 2 Sağlam kaya için en az 500 g 266,00
34-30-KM-05 *Su Muhtevası Tayini TS 8615’ e göre yapılır 2 Her biri en az 50 g olan en az 10 parça 266,00
34-30-KM-06 Porozite (n) Boşluk Oranı (e) ve Kuru/Doygun Yoğunluk/Birim Hacim Ağırlık Tayini ISRM ’ye göre yapılır 3 Çap/boy oranı en az 1 olan karot şeklinde 1 set (en az 3 adet) 598,00
34-30-KM-07 *Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini (Birim hacim ağırlık tayini dahil-Karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D 7012 ‘ye göre yapılır 3 Boy/çap oranı en az 2 olan karot şeklinde 1 adet En küçük örnek çapı 47 mm olmalıdır 613,00
34-30-KM-08 Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini (Birim hacim ağırlık tayini dahil-Karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D 7012 ‘ye göre yapılır 3 Boy/çap oranı en az 2 olan karot şeklinde 1 adet En küçük örnek çapı 47 mm olmalıdır 1.593,00
34-30-KM-09 Üç Eksenli Basınç Testi (Mohr zarfının çizimi dahil-Birim hacim ağırlık tayini dahil-Karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D 7012 ‘ye göre yapılır 3 Boy/çap oranı en az 2 olan karot şeklinde 1 set (en az 3 adet), (en küçük örnek çapı 47 mm olmalıdır) 4.081,00
34-30-KM-10 Üç Eksenli Basınç Testi (Mohr zarfının çizimi dahil-Birim hacim ağırlık tayini dahil-Karot numunesinden test örneği hazırlanarak) TS 699 ‘a göre yapılır 3 Boy/çap oranı en az 2 olan karot şeklinde 1 set (en az 3 adet), (en küçük örnek çapı 54 mm olmalıdır) 4.081,00
34-30-KM-11 Nokta Yükü Dayanım İndeksi Testi (Karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ISRM ’ye göre yapılır 3 Çapsal test için boy/çap oranı 1’den büyük; Eksenel test için boy/çap oranı 0,3-1 karot şeklinde 1 set (10 adet) 1.826,00
34-30-KM-12 Nokta Yükü Dayanım İndeksi Testi (Düzensiz şekilli numune üzerinde) ISRM ’ye göre yapılır 3 Blok ve düzensiz şekilli örneklerde çap/genişlik oranı 1’e yakın olan 50±35 mm boyutunda 1 set (10 adet) 1.826,00
34-30-KM-13 Çekme Dayanımı (Dolaylı Yöntem) Tayini (Karot numunesinden test örneği hazırlanarak) ASTM D 3967, ISRM CANMET 1997‘ye göre yapılır 1 Boy/çap oranı 0,5’ten büyük, yaklaşık 1 (ASTM’ye göre 0,2-0,75) olan karot şeklinde 1 set (10 adet ) 3.318,00
34-30-KM-14 Suda Dağılmaya Karşı Dayanıklılık Testi (Slake Durability) (2 çevrim ve numune hazırlama dahil) TS 699 ‘a göre yapılır 5 Her biri 40-60 g toplam kütlesi 450-550 g olan 1 set (10 adet) 2.057,00
34-30-KM-15 Schmidt Sertlik Tayini (Birim Hacim Ağırlık Tayini ile birlikte-Karot örnek üzerinde-en az) (10 vuruş) ISRM ‘ye göre yapılır 3 NX ve daha büyük çapta karot şeklinde 1 adet 913,00
34-30-KM-16 Schmidt Sertlik Tayini (Birim Hacim Ağırlık Tayini ile birlikte Blok/mostra üzerinde-en az) (10 vuruş) ISRM ‘ye göre yapılır 1 Kenar uzunluğu ve vuruş yüzeyinden derinliği en az 6 cm olan bloklarda (1 adet) 1.128,00

* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test. TÜRKAK markası üçüncü kişiler tarafından yetki verilmeden kullanılamaz

 

2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Analiz/Test Kodu Analiz/Test Adı Metot/Açıklama Tamam- lanma Süresi
(İş günü)
Örnek Miktarı Ücret (TL) (KDV Dahil)
34-30-ZM-03 Yoğunluk /Birim Hacim Ağırlık Tayini (Doğal veya kuru, düzgün şekilli örnekler üzerinde) TS EN ISO 17892-2 ‘e göre yapılır 2 Çapı en az 30 mm ve boy/çap oranı 1 olan karot şeklinde 1 adet 232,00
34-30-ZM-04 Su Muhtevası Tayini (Nem İçeriği) TS EN ISO 17892-1 ‘e göre yapılır 2 Tane boyuna bağlı olarak değişmekle birlikte ≤ 2 mm için en az 100 g 182,00
34-30-ZM-05 Su Muhtevası Tayini (Nem İçeriği) ASTM D 2216’ya göre yapılır 2 Tane boyuna bağlı olarak değişmekle birlikte ≤2 mm için en az 100 g 182,00
34-30-ZM-06 Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre metodu) TS EN ISO 17892-3 ‘e göre yapılır 3 En büyük tane çapı ≤1 cm olan numuneler için en az 300 g en az 2 adet 365,00
34-30-ZM-07 Likit Limit (Cassagrande yöntemi), Plastik Limit Tayini (Plastisite İndeksi Tayini dahil) ASTM D 4318’e göre yapılır 3 40 no.lu elek (0,425 mm) altına geçen 300 g zemin örneği 697,00
34-30-ZM-08 Likit Limit (Koni düşürme yöntemi), Plastik Limit Tayini (Plastisite İndeksi Tayini dahil) TS EN ISO 17892-12 ‘e göre yapılır 3 40 no.lu elek (0,425 mm) altına geçen 300 g zemin örneği 697,00
34-30-ZM-09 Tane Boyu Dağılım Analizi (Islak yöntem, Hidrometre analizli) ASTM D 6913, ASTM D 7928’e göre yapılır 5 En büyük tane çapı ≤1 cm olan numuneler için en az 1000 g 1.659,00
34-30-ZM-10 Zemin Sınıflandırması ve Adlandırılması  ASTM D 2487‘e göre yapılır 1 - 281,00
34-30-ZM-11 Zemin Sınıflandırması ve Adlandırılması  TS EN ISO 14688-2‘e göre yapılır 1 - 281,00
34-30-ZM-12 Serbest Basınç Dayanımı Testi; örselenmemiş-kohezyonlu numune üzerinden (Numune hazırlama, Nem içeriği ve Birim hacim ağırlık tayini dahil) ASTM D 2166 ‘ya göre yapılır  3 Çapı en az 30 mm ve boy/çap oranı en az 2-2,5 olan karot şeklinde (1 adet ) 598,00
34-30-ZM-13 Serbest Basınç Dayanımı Testi; örselenmemiş-kohezyonlu numune üzerinden (Numune hazırlama, Nem içeriği ve Birim hacim ağırlık tayini dahil) TS EN ISO 17892-7 ‘ye göre yapılır 3 Çapı en az 34 mm ve boy/çap oranı en az 1,8-2,5 olan karot şeklinde 1 adet 598,00
34-30-ZM-14 Doğrudan Makaslama Testi-Tek Aşamalı; Konsolidasyonlu-Drenajlı makaslama “CD” (Numune hazırlama, Nem içeriği ve Birim hacim ağırlık tayini dahil) TS EN ISO 17892 -10‘a göre yapılır 7-14 En az 2,5 inç çapında yuvarlak ya da 6x6 cm boyutlarında kare ve en az 2 cm yüksekliğe sahip kalıplar içinde 1 set (en az 3 tercihen 5 adet örnek) 4.977,00
34-30-ZM-15 Üç Eksenli Basınç Testi; Konsolidasyonsuz-Drenajsız “UU” (Numune hazırlama, Nem içeriği ve Birim hacim ağırlık tayini dahil) ASTM D 2850’ye göre yapılır 5 Çapı 38, 50, 70 mm ve boy/çap oranı 2-2,5 olan silindir şeklinde 1 set (en az 3 tercihen 5 adet örnek) 3.318,00
34-30-ZM-17 Doğrudan Makaslama Testi- Artık Makaslama Dayanımı Ölçümlü; Konsolidasyonlu-Drenajlı makaslama “CD” (Numune hazırlama, Nem içeriği ve Birim hacim ağırlık tayini dahil) TS EN ISO 17892 -10‘a göre yapılır 15-30 En az 2,5 inç çapında yuvarlak ya da 6x6 cm boyutlarında kare ve en az 2 cm yüksekliğe sahip kalıplar içinde 1 set (en az 3 tercihen 5 adet örnek) 9.954,00
Untitled Document

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE LABORATUVAR AKREDİTASYONU

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üye ülkelerden, uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin güvence altına alınmasını, teknik yeterliliklerinin ve şeffaflıklarının sağlanmasını istemektedir.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı’nın, bünyesindeki Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı özellikle madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak, hizmetlerini “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” Standardında belirtilen gereklilikleri sağlayarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, analiz/test hizmetlerini “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Standardının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla, 30/09/2019 tarihinde akreditasyon belgelendirme işlemleri için Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvuru yaparak akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarının Teknik Yeterliliği Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, 19.02.2021 tarihinde AB-1558-T No.lu Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiştir. Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası geçerlilik ifade etmekte olup, laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlamaktadır.

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarında, uluslararası alanda laboratuvar akreditasyonu için kullanılan TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve akreditasyon için kısaca aşağıda aşamaları verilen çalışmalar yapılmıştır: Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri kapsamında yöneticilerin bilgi sahibi olması sağlanmış, Kalite Yöneticisi belirlenmiş, çalışma ekibi oluşturulmuştur. Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri belirlenmiş, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standarda yönelik temel eğitimler alınmıştır.

Süreçlerin tanımlanması ve dokümantasyon sürecinde; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar hazırlanmıştır.

Untitled Document

ANKET ve ŞİKAYET

Hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için, görüş ve önerileriniz doğrultusunda hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kararlılığıyla hazırladığımız bu anket formuyla, almış olduğunuz hizmetlerle ilgili memnuniyet değerlendirmenizi ölçmeyi amaçlamaktayız. Müşteri memnuniyet anketi formunu doldurup jeoteknik@mta.gov.tr adresine gönderiniz.

İletişim bilgilerinin verilmesi zorunlu olmamakla birlikte, vermeniz durumunda prosedürümüz gereği tarafınıza dönüş sağlanarak bilgi verilecektir.

Saygılarımızla.

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Müşteri Memnuniyet Anketini doldurmak için lütfen tıklayınız.

KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI ŞİKAYET İŞLEMLERİ

Özel veya tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarından aldıkları laboratuvar hizmetleri ile ilgili olarak şikâyet ve itiraz yolu açıktır.

Müşteri ve hizmet alanlar, aşağıdaki kanalları kullanarak Şikâyet ve itirazlarını iletebilirler:

1. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kamu laboratuvarı olmasından dolayı yasal, şikâyet ve itiraz kanalları:

a- CİMER,
b- MTA (https://www.mta.gov.tr/v3.0/kurumsal/ebilgi)
c- e-posta (jeoteknik@mta.gov.tr)
d- Yazılı başvuru

2. Müşteri memnuniyet anketi (jeoteknik@mta.gov.tr)

Tüm şikayetler kayıt altına alınarak, şikayetin alındığı aynı kanalla tarafımıza iletildiği tarihten itibaren kanuni cevap süresi olan 15 günü geçmeyecek şekilde muhatabına bildirilir.

Şikayetin değerlendirilmesi şikayete konu olan kişiden bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Untitled Document

MÜŞTERİ ŞİKÂYET ve İSTEK SÜRECİ

Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Analiz/Test hizmetlerinden yararlanan her müşteri şikâyet ve istek başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet ve istek başvurusu yapmadan önce lütfen aşağıdaki süreci inceleyiniz!

 1. Şikâyet ve İstek Başvurusu
  Dilekçe, e-posta veya resmi yazı ile web sayfasında belirtilen adreslere başvuru yapılır.

 2. İnceleme ve Değerlendirme
  Başvuru,    kayıt     altına     alınır. Laboratuvar tarafından şikâyet ve istek analiz edilir. Gerekli araştırmalar yapılır ve değerlendirilir.

 3. Sonuçlandırma
  Şikâyet ve istekle ilgili gerekli faaliyetler kısa zamanda gerçekleştirilir ve sonuçlandırılır.

 4. Bilgilendirme
  Sonuçla ilgili olarak resmi yazı ile bilgilendirme yapılır.

 

-->