Endüstriyel Hammadde Araştırmaları

Seramik ve Yapı Hammaddeleri ile Endüstri Mineralleri Araştırmaları  olarak iki ana başlıkta araştırmalar yürütülmektedir.
Seramik ve Yapı Hammaddeleri araştırmalarında seramik, refrakter, cam ve yapı malzeme hammaddeleri aramalarına yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Endüstri Mineralleri Araştırmalarında ise kimyasal tuzlar (potas, evaporitik oluşumlar-bor, sodyumsülfat, trona, kayatuzu vb. gibi), magmatik ve/veya metamorfik oluşumlar (nadir toprak elementleri, florit, titan...vb gibi), zeolit, asbest, barit vb. hammaddeleri aramalarına yönelik projeler gerçekleştirmektedir