Değişik Ölçeklerde Jeofizik Harita Basımı

Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı zenginliklerinin aranması, karmaşık olan jeolojik yapısının aydınlatılması ve diğer bilimsel nedenlerle çeşitli jeofizik haritalar hazırlanarak basım aşamasına getirilmiştir. Ayrıca rejyonal gravite verilerinin jeolojik korelasyonu için büyük dalga boylu yapıların etkilerinin hesaplanıp, rejyonal gravite değerlerinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla izostasi hipotezine göre, izostatik etkinin hesaplanması çalışmalarından sonra HGK çalışanları ile birlikte izostasi haritaları oluşturulmuştur. Mevcut hazırlanan jeofizik haritaların amacına göre 1/100 000, 1/500 000, 1/1 000 000, 1/1 800 000 ve 1/2 000 000 ölçeklerde basımı yapılacaktır.

Bunun yanında; Neojen serilerinin Jeoelektrik özellikleri ve Neojen havzalarının taban topografyasının belirlenmesi, Neojen ile ilişkili yan kayaçların jeoelektrik özelliklerinin saptanması, Neojen içinde özdirenç farklılaşması gösteren seviyelerin ortaya çıkarılması, Genç volkanikler ya da diğer kayaçlarla örtülü Neojen alanlarında örtü kalınlığının saptanması, iletkenlik haritalarının hazırlanması amacıyla 1/1 000 000, 1/2 000 000 ölçekte Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalarının basımı da yapılmaktadır.