ETÜT HİZMETLERİ

  • Jeolojik araştırmalar ile ülkemizin jeoloji haritalarının üretilmesi ve ürünlerin kullanıcıların ve toplumun hizmetine sunulması, doğal kaynakların bulunması ve yer yüzeyinin kullanılmasına dönük karada ve denizde jeolojik araştırmalar yapılması,
  • Jeofizik araştırmalar ile arazi kullanım planlamasının yapılarak  doğal afet zararlarının en aza indirilmesi için, yerbilim verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
  • Fizibilite etütleri ile arama çalışmaları süren sahalarda kaynak/rezerv hesaplamaları ile ön ekonomik değerlendirme çalışmalarına ait rapor hazırlamak,
  • Özel kişi ve kuruluşların talep edeceği kapsam ve nitelikte Rezerv ve Kalite, Değerlendirme Raporları hazırlanması,
  • Madencilik sektörünün yeraltı ve yerüstü projelerine yönelik jeoteknik çalışmalar yapılması ve jeoteknik rapor hazırlanması,
  • Jeoteknik parametrelerin belirlenmesine yönelik Kaya ve Zemin Mekaniği Labaratuvar testleri yapmak.

Başlıca etüt hizmetlerimizdir.