SONDAJ HİZMETLERİ

Ülkemizde yeraltı zenginliklerinin araştırılmasına yönelik çağdaş düzeydeki sondaj çalışmaları 1935 yılında MTA'nın kurulmasıyla başlamıştır. MTA, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin her yöresinde sondajlı aramalar yapmaktadır. Sondajlı arama çalışmaları Genel Müdürlüğümüz Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başlangıçta Petrol Arama Grubu içinde yer alan Sondaj Bölümü, 1957 yılında Teknik Ameliyeler Şube Müdürlüğü ve 1976 yılında Sondaj Dairesi Başkanlığı olarak organize edilmiştir.

Sondaj Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün 2804 sayılı kuruluş kanununda “Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek altyapı çalışmalarını yapmak” şeklinde özetlenen görevleri kapsamında; metalik maden, endüstriyel hammaddeler, kömür, radyoaktif hammadde, jeotermal enerji, yer altı suları gibi doğal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmalarının yanı sıra eğim ölçümü, sondaj kuyusu temizliği ve jeotermal enerji kuyu testleri yapmaktır.

Genel Müdürlüğümüz, kısa ve uzun vadede sanayi kuruluşlarının hammadde ihtiyaçlarını karşılamayı, yeni hammadde kaynaklarını bularak endüstriyel gelişmelere paralel yeni imkan hazırlamayı, enerji darboğazlarının çözümüne yardımcı olacak mevcut bilinenleri geliştirmeyi, yeni enerji hammadde kaynaklarını bulup, süratle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Tüm bu amaçların gerçekleşmesi için arazide yapılan çalışmaların en son ve gerçekçi aşaması sondajlı arama çalışmalarıdır.

MTA, çalışmaları ile sondajcılığın ülkemizde yayılması ve gelişmesinde çok önemli rolü olan öncü kurum olmuştur. Kurumumuz, ülkemizde jeotermal sondaj çalışmaları yapan ilk kurum olma özelliğinin yanında; maden aramacılığı konusunda da hakem konumundadır. MTA bugün de maden ve termal sular araştırmacılığı yapan yurdumuzun en büyük kuruluşudur. Jeotermal sektöre kuyu test çalışmaları yaparak sahanın yenilenebilirliğine, sürdürülebilirliğine ve korunmasına katkı sağlanmaktadır.

MTA, teknolojik gelişmeye bağlı olarak makine parkını yenileme çalışmaları çerçevesinde 29 adet yeni sondaj makinasını envanterine katmıştır. Böylece daha derin sondajlar yapabilen Kurumumuz; karotlu sondajlarda 2.000 metrelere, jeotermal sondajlarda ise 3.000 metrelere kadar delme kapasitesine ulaşmıştır.

MTA tarafından kuruluşundan beri, metalik maden, endüstriyel hammadde, kömür, radyoaktif hammadde, petrol, jeotermal kaynak arama ve araştırmaları ile stratigrafi, ve jeoteknik araştırma sondajları gerçekleştirilmiştir. Halen petrol dışındaki sondaj çalışmalarına devam edilmektedir. Son yıllarda artan sondaj ihtiyaçlarının karşılanmasında, hizmet alımı yoluyla özel sektörden de faydalanılmaktadır. Ayrıca, 1983 yılından itibaren kamu ve özel kuruluşlar ile şahıslara imkânlarımız dâhilinde ücretli sondaj yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarla sondaj kapasitemiz değerlendirilmekte, talepçilerin ihtiyaçları giderilmekte ve kuruluşumuz bütçesine katkı sağlanmaktadır.