SONDAJ HİZMETLERİ

Ülkemizde yeraltı zenginliklerinin araştırılmasına yönelik çağdaş düzeydeki sondaj çalışmaları 1935 yılında MTA'nın kurulmasıyla başlamıştır. MTA, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin her yöresinde sondajlı aramalar yapmaktadır. Sondajlı arama çalışmaları Genel Müdürlüğümüz Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başlangıçta Petrol Arama Grubu içinde yer alan Sondaj Bölümü, 1957 yılında Teknik Ameliyeler Şube Müdürlüğü ve 1976 yılında Sondaj Dairesi Başkanlığı olarak organize edilmiştir.

Sondaj Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün 2804 sayılı kuruluş kanununda “Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek altyapı çalışmalarını yapmak” şeklinde özetlenen görevleri kapsamında; metalik maden, endüstriyel hammaddeler, kömür, radyoaktif hammadde, jeotermal enerji, yer altı suları gibi doğal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmalarının yanı sıra eğim ölçümü, sondaj kuyusu temizliği ve jeotermal enerji kuyu testleri yapmaktır.

Genel Müdürlüğümüz, kısa ve uzun vadede sanayi kuruluşlarının hammadde ihtiyaçlarını karşılamayı, yeni hammadde kaynaklarını bularak endüstriyel gelişmelere paralel yeni imkan hazırlamayı, enerji darboğazlarının çözümüne yardımcı olacak mevcut bilinenleri geliştirmeyi, yeni enerji hammadde kaynaklarını bulup, süratle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Tüm bu amaçların gerçekleşmesi için arazide yapılan çalışmaların en son ve gerçekçi aşaması sondajlı arama çalışmalarıdır.

MTA, çalışmaları ile sondajcılığın ülkemizde yayılması ve gelişmesinde çok önemli rolü olan öncü kurum olmuştur. Kurumumuz, ülkemizde jeotermal sondaj çalışmaları yapan ilk kurum olma özelliğinin yanında; maden aramacılığı konusunda da hakem konumundadır. MTA bugün de yurdumuzun en büyük maden ve termal sular araştıran kuruluşudur. Jeotermal sektöre kuyu test çalışmaları yaparak sahanın yenilenebilirliğine,  sürdürülebilirliğine ve korunmasına katkı sağlanmaktadır. Son yıllarda sondajlı aramalarda yaşanan artışlara bağlı olarak; 2008 yılından itibaren 750-3.000 metre aralığında derinlik kapasitesine sahip 29 adet sondaj makinası alarak makina parkını büyük ölçüde yenilemiştir.

Dairemizin artan bütçesi, yenilenen makina parkı ve yeni alınan personelleriyle sondaj kapasitesi 200.000 metrelere, derinlik kapasitesi ise karotlu sondajlarda 2.000 metrelere, jeotermal sondajlarda ise 3.000 metrelere çıkarılmıştır.

Sondaj Dairesi Başkanlığı, 1983 yılından itibaren kamu ve özel kuruluşlar ile şahıslara imkanları dahilinde ücretli sondaj yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalarla sondaj kapasitesini değerlendirmekte ve kuruluşumuz bütçesine katkıda bulunmaktadır. Sondaj Dairesi metalik maden, endüstriyel hammadde, kömür, uranyum, petrol, jeotermal, soğuk su ve diğer sondajlar olmak üzere 2019 yılı sonuna kadar toplam 5.946.227 metre sondaj gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2005 yılından itibaren ihale yolu ile özel sektöre sondaj yaptırmaya başlanmış ve 4.351.453 metre sondaj hizmet alımı yapılarak toplamda 10.297.680 metreye ulaşılmıştır.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2020
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 12.572.798

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi