Untitled Document

"Uygulamalı ve kapsamlı bir egitim için; Yurdun önemli merkezlerinde çagdas küyüphaneler kurulması gereklidir."

M. Kemal Atatürk

MTA Genel Müdürlüğü Kütüphanesi; 1935 yılında Enstitünün kuruluşundan itibaren, özellikle yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgi ve belge gereksinimini karşılamak, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. dokümanları sağlamak, sağlanan bu dokümanları sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak suretiyle hizmet vermektedir.

Kütüphanemizdeki; yaklaşık 48.000 kitap; abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanan süreli yayın sayısı 2.321 başlıkta yaklaşık 200.000 adettir. Ayrıca 2 adet elektronik veri tabanı aboneliği ile yaklaşık 2.500 adet e-dergi koleksiyonuna erişim imkanı vardır.

Kitaplar
Süreli Yayınlar
Tez Ve Danışma Kaynakları
Ödünç Yayın Hizmetleri
 
Kitaplar
X
 

Kütüphanemizde kitaplar US Geological Survey Sınıflama sistemi ile sınıflanmakta ve AACR-2 (Anglo - Amerikan Kataloglama Kuralları) kataloglama kurallarına göre kataloglanmaktadır.

Bu bölümdeki temel kitaplar jeoloji, madencilik, kimya, jeofizik, fizik, hidrojeoloji, coğrafya, paleontoloji, arkeoloji, antropoloji, matematik, bilgisayar, elektrik-elektronik, ekoloji, biyoloji, zooloji, tarım, toprak vb. konularından oluşmaktadır.

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer dillerde kitaplar mevcuttur! Açık raf sistemi kullanılmaktadır.

Kitapların tamamına yakını Kütüphane Otomasyon Programında taranmaktadır. Tarama işlemleri bilgisayar aracılığı ile kurum yerleşkesi içinden ve dışından katalog tarama (www.mta.gov.tr/kutuphane) bölümünden yapılabilmektedir.

Süreli Yayınlar
X
 

Süreli Yayın bölümümüz iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Birimci bölüm son yılın dergilerine ayrılmıştır. İkinci bölüm ve alt katında ise geriye dönük olarak dergilerin eski sayıları ciltli halde raflardaki yerini almıştır. 

Araştırmacılarımıza kolaylık sağlaması açısından her iki bölümde de dergiler, dergi adına göre alfabetik olarak açık raf sistemiyle yerleştirilmiştir. 

2009 yılı itibariyle koleksiyonumuzda yerli ve yabancı olmak üzere 2.570 ayrı başlıkta yaklaşık 200.000 dergi bulunmaktadır.

Bu dergilerden halen 146 adedi abonelik yoluyla, 170 adedi bağış ve değişim yoluyla düzenli bir şekilde sağlanmaktadır.

Ayrıca abone olduğumuz veri tabanlarından, bu dergilerin bir kısmına on-line olarak erişilebilmektedir. 

Tez ve Danışma Kaynakları
X
 

Tezler

Kütüphanemizde yaklaşık 2.000 adet tez bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 1500 adedi yüksek lisans, 500 adedi doktora ve uzmanlık tezidir.

Danışma Kaynakları

İstatistikler, raporlar, yıllıklar, bibliyografyalar, sözlükler, ansiklopediler vb. kaynaklardan oluşmaktadır.

Veri Tabanları
X
 

PECYA Veritabanı (Deneme Erişimi) (http://www.pecya.com/)

 • Milyonlarca sayfa bilgiyle Türkiye`nin en büyük belge ve bilgi arşivi olmayı hedefleyen Pecya Dijital Kütüphanesi, Türkiye`nin birçok yazılı değerini ilk sayısından günümüze kadar gelen tüm sayılarını okuyucularıyla buluşturuyor. Dergilere kurum içersinden erişebilirsiniz. Kurum dışından erişime kapalıdır.
Ödünç Yayın Hizmetleri
X
 

Kimler ödünç yayın alabilir?

 • Ödünç yayın verme hizmetinden Kurum teknik ve İdari personeli kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle yararlanabilmektedir.
 • Ayrıca MTA-ODTÜ protokolü kapsamında ODTÜ personeli Kütüphanece hazırlanmış ve onaylanmış formları doldurmak suretiyle yararlanabilir.
 • Kütüphaneden, teknik personel 15 gün süreyle 10 kitap, İdari personel 15 gün süreyle 3 kitap alabilirler.
 • Ayrıca tüm kullanıcılar 3 adet CD veya DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alabilirler.
 • Kurum mensubu olmayan okuyucular ödünç yayın verme hizmetinden yararlanamazlar; fakat yayınları kütüphane içinde inceleyebilir ve isterlerse ücretli fotokopi hizmetinden faydalanabilirler.

Araziye Kitap Götürülmesi

 • Arazide çalışanlarında Kütüphaneden faydalanabilmesi için araziye kitap götürebileceği gibi, arazide çalışmakta iken de kitap istenebilir. Arazide faydalanma süresi bir aydır; kitap üzerindeki çalışma bu süre zarfında bitmediği takdirde -aynı eser bir başkası tarafından istenmemişse- bu süre bir ay daha uzatılabilir. Süresi dolan eser kıymetli evrak olarak posta ile kütüphaneye iade edilir.

Uzatma ve Geri Çağırma

 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler.
 • Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılamaz.
 • Başkası tarafından ayrılan yayınlar uzatılamaz.
 • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
Yayın Ayırtma Kuralları
 • Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir.
 • Ayırtılan yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde üyeye e-posta veya telefon ile bilgi gönderilir.
 • Ayırtılan yayın üyeye bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki üyeye verilir.
 • Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa kaldırılır.
 • Ayırtılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.
Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

Kayıp Ve Zarar Görmüş Yayınlardan Yayını Ödünç Alan Okuyucu sorumludur. Kütüphanedeki yayınları şu durumlarda kayıp işlemi görür;
 • Ödünç alan kişi kaybettiğini beyan ederse,
 • Ödünç alının yayın faydalanma süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde iade edilmezse;

Bu takdirde kitabın bedelini ödetme yoluna gitmeden önce, ilgiliden kitabın temin edilerek aynen iadesi istenir. En fazla on beş günde (Yabancı yayınlar için iki ayda) temin edilip iade edilemeyen eserlerin bedeli ödetilir. Bedel ödetmede iki nokta göz önünde tutulur:

 1. Kaybedilen eserin piyasada mevcudu varsa, Kütüphane bu eseri satın alarak, alış bedelinin üzerine posta, cilt, v.b. gibi masraflarla, birikmiş olan cezaları ekler ve okuyucudan tahsil eder.
 2. Kaybedilen eserin piyasada mevcudu kalmamışsa, Kütüphanece eserin fotokopisi temin edilerek, fotokopi masrafına, kitabın bedeli, posta, cilt, v.b. masraflar, ayrıca birikmiş cezalar ilave edilir ve okuyucudan tahsil edilir. Kaybedilen Yayın, İade Tarihinden Önce Kütüphaneye Bildirilmezse Ayrıca Gecikme Cezası Alınır.
Kurumumuz Tarafından Yayınlanan Dergi, Bülten, Kitap ve Her çeşit Harita ile Derleme Raporlarındaki Tüm Bilgi ve Belgelerin Her Hakkı Saklıdır. Her Ne Şekilde ve Ne Amaçla Olursa Olsun Bu Bilgi ve Belgelerin Kaynak Belirtilmeden Kullanılması Durumunda Gerekli Hukuki Yollara Başvurulacak ve Yasal İşlem Başlatılacaktır. Önemle Duyurulur.