Sosyal Tesisler

27 /07/2022 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuzca;

Maliye Bakanlığınca 07.01.2022 tarih ve 231712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu Sosyal tesislerine İlişkin Tebliğ (SAYI: 2022-1) hükümleri doğrultusunda 01.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2023 yılı Tebliği’nin yürürlülük tarihine kadar sosyal tesislerin yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri 01.02.2022 tarih ve 498 no’lu Sosyal Tesisler İşletmesi Yönetim Kurulu kararı ve 01.02.2022tarih ve 186048 sayılı Makam Oluruna istinaden yapılan uygulamanın ilgili tebliğde ‘’belirlenen ücretlerin hizmetlerin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda yıl içerisinde yeni bedel tespit edilebilecektir” hükmü gereğince,

Sosyal Tesisler İşletmesi Yöneticiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerde uygulanan ücretlerinin 01.08.2022 tarihi itibariyle aşağıda belirlendiği şekilde yeniden güncellenmesine Karar verilmiştir.

1- Merkez Misafirhanesi ve Bölge Müdürlükleri Misafirhaneleri için;

2- Kreş Bakım Ücreti;

3- Lokal işletmesi (Lokal, Şahin Tepesi Kafeteryası, Tenis Kafeteryası) adı altında hizmet verilen yerlerdeki yemek, kahvaltı, meşrubat v.b. hizmet bedellerinin Yönetim Kurulunca tespit edilen Onaylı listeye  (Ek:1,2,3)  göre alınmasına;

4- Sivas Sıcak Çermik Depo – Ambar ve Dinlenme Tesisleri konaklama ücretlerinin Onaylı listeye (Ek:4) göre alınmasına;

5- Spor Tesislerinden Yararlanma Karşılığı Olarak;

6-Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ