Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB)
(IUGS Türkiye Temsilci Kurumu MTA)

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Sciences / IUGS), yerbilimleri konusundaki dünyadaki en önemli örgütlenmelerden biridir. Uluslararası Bilim Konseyi (International Council of Science/ICSU)’nin üyesi olduğu gibi diğer bilimsel birlikler ya da organizasyonlarla (örn. UNESCO) işbirliğini korur.

117 ülkenin Ulusal Komitelerinin katılımı ile oluşan IUGS kendi kendini yöneten bir sivil toplum örgütü özelliğine sahip olup 1961'de kurulmuştur. Kuruluş amaçlarının başında jeolojik araştırmaların uluslararası düzeyde koordinasyonu ve yerbilimleri ile diğer bilim dallarının işbirliğinin sağlanması gelmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmaların paylaşımını sağlamak için yaklaşık 100 yıldır IUGS’nin bilimsel formu olan Dünya Jeoloji Kongresi (International Geological Congress) kongresi tertip edilmektedir. Dünyadaki bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak amacını ve kapsamını yenileyen IUGS, Yer ve gezegen bilimlerinin gelişiminde katkıda bulunarak, bu konudaki araştırmalara ait sonuçların doğal çevrenin korunması, doğal kaynakların akılcı kullanımı, ülkelerin refah seviyelerinin yükselmesi için toplumun yararına kullanılmasını destekler. Bunun yanında en geniş anlamda yerbiliminin önemini insanların yaşamında canlı tutmayı ve yerbilimleri eğitiminin ilerlemesi hedefler.

Bu amaçlarını yerine getirmek üzere IUGS Komisyonlar, Komiteler ve Çalışma Grupları kurarak yerbilimleri konusunda devlet, üniversite ve endüstrinin beklentilerini yerine getirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda, IUGS ve UNESCO bünyesindeki Uluslararası Yerbilimi Korelasyon Programı (International Geoscience Programme /IGCP), International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) gibi diğer ana bilimsel örgütlenmelerle işbirliği yapar.

Ülkemizde IUGS ve IGCP 1960’lardan bu yana MTA Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde temsil edilmektedir. Bu görevi fiilen yürüten “Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği Ulusal Komitesi” MTA Genel Müdürlüğü’nün nezdinde yer almaktadır ve onun sekreterya ve maddi desteği ile çalışmalarını yürütmektedir.

Öğretim üyeleri ve araştırıcılardan oluşan bu komitenin faaliyetleri 18.02.2016 tarihinde MTA Müdürler Encümeni tarafından kabul edilen yönetmelik doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup, IUGS ve IGCP paralelindeki çalışmalar bu kapsamda sürdürülmektedir.

Daha fazla bilgi için;
http://www.iugs.org