BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Genel Müdürlüğümüze ait 12 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdür­lükleri proje çalışmalarına destek vermek, arazi çalışmalarını izleyip, gerekli önlemleri almak, çalışmalarla ilgili lojistik hizmetleri yürütmek, görüş ve değerlendirmelerini Genel Müdürlüğe iletmekle görevlidirler. Bölge Müdürlükleri'nin yönetimi; 1 Bölge Müdürü, 2 Bölge Müdür Yardımcısı, Araştırma Planlama Koordinasyon, Jeoloji Etütleri, Sondaj ve Hafriyat ile Makine İkmal olmak üzere 4 Başmühendislik ile Personel, İdari İşler, Muhasebe ve Satın Alma Servis Şefliklerinden oluşmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin çalışma alanları aşağıdaki haritada verilmiştir.