GÖKTAŞI (METEORİT) ANALİZİ

Analiz/
Test Kodu
Analiz/
Test Adı
Açıklamalar Tamamlanma
Süresi
Numune
Miktarı / Türü
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
08-30-GL-06 Göktaşı (Meteorit) Analizi Kesilmiş ve parlatılmış ya da kesilmemiş özellikteki numunelerin makroskobik ve mikroskobik detaylı incelemesi 1-5 adet
numune
7 iş günü Kesilmiş ve parlatılmış yada kesilmemiş özellikteki numuneler 400 TL/numune
5-10 adet numune 15 iş günü

 

ANALİZ BAŞVURU SÜRECİ

 • Aşağıdaki linke tıklayarak Başvuru Formu'nu indiriniz.
 • Başvuru Formunda Müşteri ve Fatura Bilgileri kısımlarında ad-soyad, adres, telefon, TC kimlik no, ayrıca sol alt köşede adı-soyadı ve imza kısmını doldurunuz.
 • Numune bilgileri kısmını boş bırakınız.
 • Doldurmuş olduğunuz bu formla birlikte analizinin yapılmasını istediğiniz numuneyi/numuneleri ve analiz ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu aşağıda bulunan adrese kargo ile yollayınız. Kargo şirketine mutlaka "MÜZE MTA" olarak belirtmeniz gerekmektedir. Aksi halde gönderiler başka yere gitmektedir.
 • Banka hesap numaraları Başvuru Formunun en alt kısmında yer almaktadır.
 • Analiz süreci tamamlandıktan sonra numuneniz/numuneleriniz ile birlikte hazırladığımız rapor adresinize posta yoluyla gönderilecektir.
 • Başvuru süreci ile ilgili olarak bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizimle iletişime geçiniz.
 • Göktaşı Analizi Başvuru Formu

Not:

 1. Analiz için gönderilecek numunelerin ağırlığı 2 kg'ı ve boyutları 30x30 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük numunelerde ilave olarak numune hazırlama (küçültme) ücretinin yatırılması ve numunenin iadesi sırasında kargo masrafının başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekmektedir.
 2. Üniversitelerden araştırma/geliştirme (AR-GE) amacıyla resmi yazı ile yapılan analiz/test başvurularında %50 indirim uygulanır.
 3. Analizlerin tamamlanma süresi cihazlarla ilgili teknik problemler olması durumunda değişiklik gösterebilir. 

 

İrtibat : 
(GL) MÜZE MTA 3.KAT 303 Numara Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü Mineraloji-Petrografi ve Gemoloji Birimi Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:
0312 201 25 14
0312 201 23 80
0312 201 23 57
0312 201 23 81
0312 201 23 66
e-mail: gemoloji.lab@mta.gov.tr 

JEOLOJİK ETÜTLER

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün * olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi Açıklamalar
30-10-JE-01** 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt ve/veya haritalama yapılması  3.500 TL kişi/km2*** Yapılacak jeolojik etüt ve haritalama süresi işin miktarı ve niteliğine göre değişiklik göstermektedir.

İaşe, konaklama, ulaşım,arazi aracı vb. masraflar talep sahibine aittir
Rapor Yazımı 5.500 TL/Adet Rapor Yazımı: 1-3 ay (Rapor yazımına mineraloji, petrografi, paleontoloji ve jeokimyasal vb. analizlerin tamamlanması sonrasında başlanacaktır.)  
30-10-JE-02 Doğal ve Yapay Mağara Etütleri
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının Genel Müdürlüğümüzce karşılanması durumunda)
86.000 TL/Mağara*** Tamamlanma süresi
çalışma alanın büyüklüğü,
mağaranın derinliği, uzunluğu, düşey ya da yatay olması ve mağaradaki diğer fiziksel koşullara göre değişiklik göstermektedir.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde Mağara Etüt Raporu verilmektedir.
(Rapor yazımına mineraloji, petrografi, paleontoloji ve jeokimyasal vb analizlerin tamamlanması sonrasında başlanacaktır.)
Doğal ve Yapay Mağara Etüdünün içeriği;
1. Mağaranın Haritalanması
2. Mağaranın jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik yapılarının belirlenmesi
3. Meteorolojik ölçümlerin (sıcaklık, nem, rüzgar) yapılması
4. Mağaradaki gaz ölçümlerinin (CH4, H2S, O2, CO2, CO) yapılması
5. Su ölçümlerinin (Ph değeri) yapılması
6. Görüntüleme (fotoğrafve/veya video)
7. Gerek görülmesi halinde,
a) Jeokimya numunesi
b) Mineralojik, petrografik analiz numunesi
c) Numune alınması durumunda analiz bedelleri ücrete dahil olmayıp ayrıca talep edilecektir.
8. Mağara Etüt Raporunun hazırlanması
Doğal ve Yapay Mağara Etütleri
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının talep sahibi tarafından karşılanması durumunda) 
45.000 TL/Mağara***
30-10-JE-03 Obruk ve Diğer Karst Ön Etütleri
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının Genel Müdürlüğümüzce karşılanması durumunda)
32.000 TL/Obruk*** Yapılacak Obruk ve Diğer Karst Ön Etüt süresi çalışma alanın büyüklüğü, topografyası, ölçeği, talep edilen işin içeriğine göre değişiklik göstermektedir.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra Teknik Görüş Raporu verilmektedir.
Obruk ve Diğer Karst Ön Etütleri içeriği;
1. Obruk lokasyon tespiti
2. Lokasyonların bulduru haritası üzerinde gösterimi
3. Obrukların çap ve derinlik ölçümleri
4. Obruk duvarlarının enine jeolojik kesitlerinin hazırlanması
5. Litolojik değerlendirme
6. Teknik Görüş Raporunun hazırlanması
7. Teknik Görüş Raporunda, detaylı karst araştırması önerilmesi halinde, talepçi kişi, kurum ve kuruluşlara ayrıca bir araştırma projesi önerilir ve sözleşme kapsamına alınarak ücretlendirilir.
Obruk ve Diğer Karst Ön Etütleri
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının talep sahibi tarafından karşılanması durumunda)
11.000 TL/Obruk***
30-10-JE-04 Jeopark Etüdü
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının Genel Müdürlüğümüzce karşılanması durumunda)
154.000TL/Jeopark*** Yapılacak Jeopark Etüt süresi çalışma alanın büyüklüğü,
topografyası, ölçeği, talep edilen işin içeriğine göre değişiklik göstermektedir.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde Jeopark Etüt Raporu verilmektedir.
(Rapor yazımına mineraloji, petrografi, paleontoloji ve jeokimyasal vb analizlerin tamamlanması sonrasında başlanacaktır.)
Jeopark Etüdünün İçeriği;
1. Etüt yapılacak alanla ilgili veri toplanması (harita ve rapor)
2. Jeopark etüdü, Jeosit tanımlama, ölçülü stratigrafik kesit alımı
3. Öneri Jeopark alanı tespiti
4. Çalışılan alanla ilgili raporlama çalışmaları
5. Jeopark haritası
6. Jeopark Etüt Raporunun hazırlanması
Jeopark Etüdü
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının talep sahibi tarafından karşılanması durumunda)
54.000 TL/Jeopark***
30-10-JE-05 Jeolojik Miras Etüdü
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının Genel Müdürlüğümüzce karşılanması durumunda)
34.000 TL/Jeolojik Miras*** Yapılacak Jeolojk Miras Etüt süresi çalışma alanın büyüklüğü,
topografyası, ölçeği, talep edilen işin içeriğine göre değişiklik göstermektedir.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra Teknik Görüş Raporu verilmektedir.
Jeolojik Miras Ön Etüdünün içeriği;
1. Etüt yapılacak alanla ilgili veri toplanması (harita ve rapor)
2. Jeolojik Miras alanı belirleme
3. Jeosit tanımlama
4. Çalışılan alanla ilgili Teknik Görüş Raporunun hazırlanması
Jeolojik Miras Etüdü
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının talep sahibi tarafından karşılanması durumunda)
15.000 TL/Jeolojik Miras***
30-10-JE-06 Palinolojik Etüt
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının Genel Müdürlüğümüzce karşılanması durumunda)
47.000 TL/
Palinolojik Analiz ile Paleoiklim
Yapılacak Palinolojik Etüt süresi çalışma alanın büyüklüğü,
topografyası, ölçeği, talep edilen işin içeriğine göre değişiklik göstermektedir.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde Palinolojik Etüt Raporu verilmektedir.
(Rapor yazımına palinoloji, mineraloji, petrografi, paleontoloji ve jeokimyasal vb analizlerin tamamlanması sonrasında başlanacaktır.)
Palinolojik Etüdün içeriği;
1. Etüt yapılacak alanla ilgili veri toplanması
2. Palinolojik etüt yapılacak lokasyonda ölçülü stratigrafik kesit alımı
3. Palinolojik örnek alımı
4. Palinolojik slayt hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi
5. Palinolojik Etüt Raporunun hazırlanması
6.Palinolojik Etüt kapsamında, palinolojik inceleme amaçlı 5 adet numune alınır, ilave numuneler için analiz ücreti örnek başına 2.000,00 TL'dir. Arazi çalışması tamamlandıktan sonra analiz edilecek ilave palinolojik numune sayısı talep sahibine bildirilerek ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. Palinolojik analiz çalışması kapsamında kantitatif (nicel) analiz yapılır. Yaşlandırma için ayrıca jeokronolojik analiz yapılması gerektiğinde analizi yapılacak numune sayısı talep sahibine bildirilerek ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.
Palinolojik Etüt
(İaşe, konaklama ve ulaşım masraflarının talep sahibi tarafından karşılanması durumunda)
26.000 TL/
Palinolojik Analiz ile Paleoiklim

* Teknik Danışmanlık Hizmeti karşılıklı yapılacak protokol/sözleşme kapsamında gerçekleştirilmekte olup, talep edilecek hizmete bağlı olarak ücretlendirme değişebilmektedir.
**Çeşitli ölçeklerde jeolojik etüt ve/veya haritalama yapılması hizmeti ile rapor yazımı ücretinin peşin ödenmesine müteakip arazi çalışmalarına başlanacaktır.
*** Mineralojik, petrografik, paleontolojik tanımlama ve analiz bedelleri ücrete dahil değildir.

İrtibat:

(JE) Jeoloji Araştırmaları Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 15 76   e-mail: jeojak@mta.gov.tr
Untitled Document

UZAKTAN ALGILAMA

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat 
(KDV Dahil)
  Tahmini Tamamlanma Süresi
UYDU GÖRÜNTÜSÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI*
30-10-UA-01 Uydu Görüntüsü Üzerinden Çizgisellik Haritası
Oluşturulması **
1.300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-02 Uydu Görüntüsü Üzerinden Renk Kompozit
Görüntüsü Oluşturulması
1.300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-03 Uydu Görüntülerinden Mineral Haritası
Oluşturulması***
1.300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-04 Uydu Görüntülerinden Sediman Dağılımı
Haritası Oluşturulması
1.300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-05 Uydu Görüntülerinden Yüzey Sıcaklık Değişimi
Haritası Oluşturulması
1.300 TL/100 km²    1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-06 Stereoskopik Görüntü Oluşturma   1.300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
Görüntü Analiz Raporu
30-10-UA-07 Uydu Görüntüsü Analiz Raporu 1.300 TL/100 km²   Analiz sonuçlarına ilişkin çıktılar, analizin türüne göre belirlenen süre sonunda verilmektedir.
Eğitim Hizmeti****
30-10-UA-08 Uzaktan Algılama Eğitim Hizmeti 1.000 TL kişi/saat    Eğitim hizmeti 5 kişilik gruplara 5 iş gününü kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.
30-10-UA-09 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitim Hizmeti 1.000 TL kişi/saat    Eğitim hizmeti 5 kişilik gruplara 5 iş gününü kapsayacak şekilde düzenlenmektedir..

* 1. Çalışmanın uygulanabilirliğine talep sahibi ile karşılıklı görüşmelerle karar verilecektir. Talebe ilişkin ücretlendirme ilgili birim tarafından yapılarak talep sahibine bildirilir.
2. Analiz çalışmaları en az 100 km² lik alanı kapsayacak şekilde belirlenmelidir.
3. Görüntü taleplerinde, çalışılacak alanla ilgili pafta isimlerinin, koordinatlarının ve istenilen analizlerin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Çalışmalar yalnızca laboratuvarda sayısal görüntü işlemlerini kapsamaktadır. Arazi doğrulamalarını içermez.
** Talep edildiği taktirde, çizgisellik analizleri vektör formatında verilebilmektedir.
*** Fiyatlandırma tek mineral için geçerlidir. Birden çok mineral için ayrı ayrı fiyatlandırma yapılır.
*** Eğitim hizmeti talebine ilişkin bilgilendirme ve ücretlendirme "Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı"nın ilgili birimi tarafından yapılarak talep sahibine bildirilir.

İrtibat:

(UA) Uzaktan Algılama Uygulamaları Birimi Tel: 0 312 201 29 63 e-mail: uamta@mta.gov.tr

DENİZ ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ  Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma Süresi
37-10-DA-01 Çok Kanallı Sismik Veri Toplama Etüdü (96 Kanal, 3.125 grup aralığı) Multi Channel Seismic Data Acquisition 1-100 km arası 15.000 TL/km, 100 km üzeri 10.000 TL/km İşin miktarına göre süre belirlenir.
37-10-DA-02 Çok Kanallı Sismik Veri İşlem (96 kanal,3.125 grup aralığı) Multi Channel Seismic Data Processing 5.000 TL/km
37-10-DA-03 Sediman Tarama Etüdü ve Veri İşlemi (4-15 kHz) / Sub-Bottom Profiler Survey & Data Processing  15.000 TL/km
37-10-DA-04 Deniz Manyetik Etüdü ve Veri İşlemi / Marine Magnetic Survey & Data Processing 10.000 TL/km
37-10-DA-05 Yandan Taramalı Sonar Etüdü ve Veri İşlemi (120 kHz - 410 kHz) / Side Scan Sonar Survey & Data Processing 15.000 TL/km
37-10-DA-06 Çok Işınlı İskandil Etüdü ve Veri İşlemi (50 kHz - 180 kHz) / Multi Beam Echosounder Survey & Data Processing  15.000 TL/km
37-10-DA-07 Tek Işınlı İskandil Etüdü (30-200 kHz) / Single Beam Echosounder Survey  10.000 TL/km
37-10-DA-08 Akıntı Ölçümü / ADP Survey 10.000 TL/km
37-10-DA-09 CTD ve Su Örnekleme Sistemi (500 m derinliğe kadar) / CTD and Water Sampling Survey 10.000 TL/İstasyon
37-10-DA-10 CTD Ölçümü (500 m derinliğe kadar) / CTD Survey 0-100 m arası 5.000 TL, 100 m üzeri 7.500 TL
37-10-DA-11 Sediman Örnekleme (Grab) Sediment Sampling 5.000 TL/Adet
37-10-DA-12 Gravite/Piston Karot Örnekleme (mak. 1.5 m'ye kadar) Gravity/Piston Corer Sampling 15.000 TL/Adet

Not:

1. Deniz etütlerinde İdarenin uygun göreceği motorlu bir tekne kullanılabilecektir (Çok Kanallı Sismik ve 50 kHz çok Işınlı İskandil çalışmaları hariç). Bu durumda, kullanılacak olan motorlu tekneye ilişkin tüm giderler talep eden tarafından karşılanacaktır.

2. Deniz etütlerinde MTA SELEN araştırma gemisinin kullanılması durumunda kullanım süresi boyunca 25.000 TL/gün hizmet bedeli alınacaktır. MTA SELEN araştırma gemisi zaruri giderleri yağ, yakıt, liman/barınma vb. giderleri masrafları talep eden tarafından karşılanacaktır.

3. İş süresince deniz etütlerinde kullanılacak olan araştırma ekipmanının/sistemlerinin nakil sigortaları talep eden tarafından karşılanacaktır.

4. Bir istasyonda farklı derinliklerden en fazla 3 adet su numunesi alınabilecektir. Bundan sonra her 3'lü örnekleme için istasyon başı ücretlendirmesi yapılacaktır.

5. Yukarıda listelenen etüt faaliyetlerine ilişkin rapor yazımı 15.000 TL/adet olarak uygulanır.

İrtibat:

(DA) Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 18 47 e-mail: mta.deniz@mta.gov.tr

JEOFİZİK ETÜTLER

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

JEOELEKTRİK ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
Rezistivite(DES) Elektrot Açılımı Yapılacak Ücretli Etüt
Çalışmalarının Süresi
Sözleşme İle Belirlenir.
Bu Süre En Az 40(kırk)
günden başlar.
31-10-JFE-01 AB/2=500 m - 1000 m arası 7.020TL/Nok
31-10-JFE-02 AB/2=1001 m - 2000 m arası 9.720TL/Nok
31-10-JFE-03 AB/2=2001m - 3000 m arası  12.240TL/Nok
31-10-JFE-04 AB/2=3001m - 4000 m arası  14.400TL/Nok
31-10-JFE-05 AB/2=4001m  den fazla  24.300 TL/Nok
31-10-JFE-06 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
31-10-JFE-07 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
Doğal Potansiyel (SP)
31-10-JFE-08 X=50 m 6.120 TL/km
31-10-JFE-09 X=25 m 8.100 TL/km
31-10-JFE-10 Veri İşlem Doğal Potansiyel (SP) ölçüleri,
DES etütleri kapsamında ihtiyaç
duyulduğu miktarda yapılır.
Veri işlem ve Raporlama hizmeti
DES etüt raporuyla birlikte sunulacaktır.
31-10-JFE-11 Raporlama
31-10-JFE-12 TEM (50mx50m-100mx100m Loop için) 4.140 TL/Nok
31-10-JFE-13 TEM (100mx100m-300mx300m Loop için) 4.860 TL/Nok
31-10-JFE-14 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin              %15 i kadardır.
31-10-JFE-15 Raporlama Veri Toplama Bedelinin              %15 i kadardır.
IP (Yapay Uçlaşma)
31-10-JFE-16 X=100 m 11.880 TL/km
31-10-JFE-17 X= 50 m 12.960 TL/km
31-10-JFE-18 X= 25 m 14.220 TL/km
31-10-JFE-19 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15i kadardır.
31-10-JFE-20 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15i kadardır.
Gradient IP 
31-10-JFE-21 Gradient IP  288 TL/nokta
31-10-JFE-22 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
31-10-JFE-23 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) (Tek bobin) (6 Elektrik Alan, 1 Manyetik Alan İçin)
31-10-JFE-24 X=100 m    9.000 TL/km
31-10-JFE-25 X=50 m   13.860 TL/km
31-10-JFE-26 X=25 m   17.100 TL/km
31-10-JFE-27 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
31-10-JFE-28 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
Doğal Kaynaklı Manyetotellürik
31-10-JFE-29 Manyetotellürik (MT)  17.820 TL/Nok
31-10-JFE-30 Audio Manyetotellürik (AMT)  11.340 TL/Nok
31-10-JFE-31 Manyetotellürik (MT) + Audio Manyetotellürik (AMT)  23.490 TL/Nok
31-10-JFE-32 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
31-10-JFE-33 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
Çok Kanallı Çok Elektrotlu Özdirenç Elektrot Açıklığı (0-10 m) Yapılacak Ücretli Etüt
Çalışmalarının Süresi
Sözleşme İle Belirlenir.
Bu Süre En Az 40(kırk)
günden başlar.
(Tek Elektrot Dizilimi İçin)
31-10-JFE-34 Elektrot Sayısı ≤ 32  7.020 TL/Serim
31-10-JFE-35 33 ≤Elektrot Sayısı ≤ 48 8.100TL/Serim 
31-10-JFE-36 49 ≤Elektrot Sayısı ≤ 64 9.360 TL/Serim
31-10-JFE-37 65 ≤Elektrot Sayısı ≤ 80 10.620 TL/Serim
31-10-JFE-38 81 ≤Elektrot Sayısı ≤ 96 11.880 TL/Serim
31-10-JFE-39 97 ≤Elektrot Sayısı ≤ 112   12.960 TL/Serim
Elektrot Açıklığı (10,01 - 20 m) (Tek Elektrot Dizilimi İçin)
31-10-JFE-40 Elektrot Sayısı ≤ 32 10.260 TL/Serim
31-10-JFE-41 33 ≤Elektrot Sayısı ≤ 48 12.240 TL/Serim
31-10-JFE-42 49 ≤Elektrot Sayısı ≤ 64 14.400 TL/Serim
31-10-JFE-43 65 ≤Elektrot Sayısı ≤ 80 16.200 TL/Serim
31-10-JFE-44 81 ≤Elektrot Sayısı ≤ 96 18.360 TL/Serim 
31-10-JFE-45 97 ≤Elektrot Sayısı ≤ 112 20.340 TL/Serim 
31-10-JFE-46 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
31-10-JFE-47 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.

Not:

 1. DES Etütlerinde 30 Noktanın altındaki talepler gerçekleştirilmeyecektir.
 2. AMT-TEM-MT Etütlerinde 50 Noktanın altındaki talepler gerçekleştirilmeyecektir.
 3. CSAMT Etütlerinde 15 km' nin altındaki talepler gerçekleştirilmeyecektir.
 4. IP Etütlerinde 20 km ve Gradient IP Etütlerinde750 noktanın altındaki talepler gerçekleştirilmeyecektir.
 5. Çok Elektrotlu Cihaz ile Profil üzerinde yapılacak serimdeki elektrot sayısının 112 elektrot üzeri olması durumunda aradaki elektrot sayısı farkı kadar elektrot sayısı tabloda yer alan uygun elektrot serim fiyatına % 50 ilave edilmesi ile toplam birim serim fiyatı belirlenir.
 6. Çok Elektrotlu Cihaz ile ek olarak yapılacak her bir elektrot dizilimi için liste birim fiyatına % 25 ilave edilir.
 7. Çok Elektrotlu Cihaz ile talep edilecek etüdün asgari serim sayısı 20 serimden az olamaz.
 8. DES-AMT-TEM-MT-SIP-Gradient IP-CSAMT-SP-Çok Kanallı Çok Elektrotlu Özdirenç Etütlerinde, Veri İşlem ve Raporlama, sadece veri toplama işi Kurumumuzca yapılmış/yaptırılmış işlerde gerçekleştirilecektir.
 9. Veri toplama hizmeti, veri işlem ve raporlama hizmeti talep edilmeden de tek başına verilebilecektir.

 

KUYU ÖLÇÜSÜ  (WELL-LOGGİNG)

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-10-JFE-48 a) SP-Rezistivite                           234 TL/m Yapılacak Ücretli Etüt Çalışmalarının Süresi Sözleşme İle Belirlenir. Bu Süre En Az 10 (on) Günden Başlar.
b) Gamma-Ray  234 TL/m
c) Denstiy 234 TL/m
d) Neutron  234 TL/m
e) Termik 234 TL/m
f) XY Caliper 234 TL/m
g) Spektral Gamma-Ray 234 TL/m
Ayrıca her bir Well-Logging için Mobilizasyon  
a) 100 km ye kadar  14.400 TL
b) 100-400 km arası 21.600 TL
c) 400 km üzeri  36.000 TL
Jeofizik Kuyu Log ölçülerinin veri satış fiyatı, her bir Jeofizik kuyu log ölçüsü için (metreye bağlı olmaksızın) 12.000 TL/adet dir.
Jeofizik Kuyu Log ölçülerinin veri satışı yapılmış ölçüleri *.pdf, *.jpeg,*.las olarak CD ortamında verilecektir.

 

GRAVİTE  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-10-JFE-49 250 m X 250 m karelaj ve üzeri 612 TL/Nok Yapılacak Ücretli Etüt Çalışmalarının
Süresi Sözleşme İle Belirlenir.
Bu Süre En Az 30 (otuz) günden başlar.
31-10-JFE-50 1 m X 1 m Karelaj 108 TL/Nok
31-10-JFE-51 5 m X 5 m Karelaj 126 TL/Nok
31-10-JFE-52 10 m X 10 m Karelaj 180 TL/Nok
31-10-JFE-53 20 m X 20 m Karelaj 252 TL/Nok
31-10-JFE-54 50 m X 50 m Karelaj 360 TL/Nok
31-10-JFE-55 100 m X 100 m Karelaj 420 TL/Nok
31-10-JFE-56 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.
31-10-JFE-57 Raporlama Veri Toplama Bedelinin %15 i kadardır.

 

MANYETİK  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-10-JFE-58 250 m X 250 m karelaj ve üzeri 720 TL/Nok Yapılacak Ücretli Etüt
Çalışmalarının Süresi Sözleşme
İle Belirlenir. Bu Süre
En Az 30 (otuz) günden başlar.
31-10-JFE-59 1 m X 1 m Karelaj 90 TL/Nok
31-10-JFE-60 5 m X 5 m Karelaj 108 TL/Nok
31-10-JFE-61 10 m X 10 m Karelaj 162 TL/Nok
31-10-JFE-62 20 m X 20 m Karelaj 216 TL/Nok
31-10-JFE-63 50 m X 50 m Karelaj 288 TL/Nok
31-10-JFE-64 100 m X 100 m Karelaj 360 TL/Nok
31-10-JFE-65 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin              %15 i kadardır.
31-10-JFE-66 Raporlama Veri Toplama Bedelinin              %15 i kadardır.

 

RADYOMETRİK  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-10-JFE-67 250 m X 250 m karelaj ve üzeri 720 TL/Nok Yapılacak Ücretli Etüt
Çalışmalarının Süresi
Sözleşme İle Belirlenir.
Bu Süre En Az
30 (otuz) günden başlar.
31-10-JFE-68 1 m X 1 m Karelaj 90 TL/Nok
31-10-JFE-69 5 m X 5 m Karelaj 108 TL/Nok
31-10-JFE-70 10 m X 10 m Karelaj 162 TL/Nok
31-10-JFE-71 20 m X 20 m Karelaj 216 TL/Nok
31-10-JFE-72 50 m X 50 m Karelaj 288 TL/Nok
31-10-JFE-73 100 m X 100 m Karelaj 360 TL/Nok
31-10-JFE-74 Veri İşlem Veri Toplama Bedelinin              %15 i kadardır.
31-10-JFE-75 Raporlama Veri Toplama Bedelinin              %15 i kadardır.

Not:

 1. 750 Nokta'nın altındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Gravite-Manyetik-Radyometrik Etütlerde, Veri İşlem ve Raporlama, sadece veri toplama işi Kurumumuzca yapılmış/yaptırılmış işlerde gerçekleştirilecektir.
 3. Veri toplama hizmeti, veri işlem ve raporlama hizmeti talep edilmeden de tek başına verilebilecektir.

 

SİSMİK ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim
Fiyat                            
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Zarar-Ziyan giderleri Hariç)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
240 Kanal Yüksek Ayrımlı 2-B Sismik Yansıma Etüdü  Yapılacak Ücretli Etüt Çalışmalarının Süresi Sözleşme İle Belirlenir. Bu Süre En Az 40 (kırk) günden başlar.
31-10-JFE-76 2-B Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü   900 TL/Atış
(Veri Toplama )
31-10-JFE-77 Veri İşlem   180 TL/Atış
31-10-JFE-78 Raporlama Toplam Veri İşlem bedelinin %25 i kadardır

Not :

 1. 2-B Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama) için 2000 atışa kadar olan talepler değerlendirilmeyecektir.
 2. Veri toplama ve veri işlem hizmeti talep edilmesi durumunda ayrı ayrı verilebilecektir.
 3. Sismik Yansıma Etütlerinde, Raporlama hizmeti sadece veri toplama ve veri işlem işi Kurumumuzca yapılmış/yaptırılmış işlerde gerçekleştirilecektir.

 

JEOFİZİK İHA (Ortofoto)

KOD NO GSD
Yer
Örnekleme
Aralığı
Asgari Saha
Boyutu (km2)

Enine
Bindirme 

Boyuna
Bindirme
Birim Fiyat
(KDV Dahil)   
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-10-JFE-79 2-7 cm 4 60% 80% 36.000 TL/km2  (DSM ve Ortofoto)  Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 10 (on) günden başlar.
31-10-JFE-80 Veri işlem (Meskun mekan dışı ham arazi)   Toplam Veri İşlem bedelinin %40 ı kadardır.
31-10-JFE-81 Veri işlem (Meskun mahal detay içeren)   Toplam Veri İşlem bedelinin %80 i kadardır.

 

Not:

 1. En az 6 adet Yer Kontrol Noktası tesisi yapılacaktır.
 2. Çekimlerde en az 20 Mp çözünürlüklü kamera kullanılacaktır.
 3. Yer Örnekleme aralığı 5-7 cm olacaktır.
 4. Saha Boyutunun 10 km2 altında olması durumunda birim fiyatı 30.000 TL /km2 olarak hesaplanacaktır.
 5. Saha Boyutunun tam sayı olmaması durumunda en yakın üst tamsayıya yuvarlanacaktır. (Ör: 18,35 = 19 km2)

Teslim Edilecek Veriler:

 • İHA kullanıcısının Ticari Pilot Sertifikasının bir kopyası
 • Uçuş Planı (.kml veya .kmz)
 • GNSS/IMU ham verileri ve değerleri
 • Sayısal ortofoto görüntüler (.tiff, .ecw ve .kml formatlarında)
 • Sayısal Harita Modeli (DSM verisi)
 • Sayısal Arazi Modeli Nokta Bulutu (.las veya .laz dosyası)
 • Dengeleme Raporu (RTK/PPK'lı cihazlar için)
 • Üretimde kullanılan/dengelemeye dâhil edilen/edilmeyen YKN'lere ait;
 • Koordinat ve kot özet çizelgesi (.txt, excel vb.)
 • Process Raporu (Piksel Bazlı)

 

JEOFİZİK İHA (Manyetik ve Radyometrik)

KOD NO JEOFİZİK IHA Birim Fiyat                             (KDV Dahil)    Tahmini                 Tamamlanma                    Süresi
31-10-JFE-82 Jeofizik IHA (Manyetik) 3.600 TL/km Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 20 (yirmi) günden başlar.
31-10-JFE-83 Jeofizik IHA (Radyometrik) 3.600 TL/km
31-10-JFE-84 Veri İşlem ve Raporlama Veri Toplama Bedelinin  %25 i kadardır.

Not:

 1. Radyometrik ölçülerde uçuş şartlarına bağlı olarak veri örnekleme aralığı maksimum 10 metredir.
 2. Manyetik ölçümler devamlı olacak şekilde yapılır. Bu ölçüler 10 Hz örnekleme frekansında değerlendirmeye alınır.
 3. İnsansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilecek manyetik ve radyometrik etütler 100 km'den az olamaz.
 4. İHA ile gerçekleştirilen manyetik ve radyometrik etütlerde, veri işlem ve raporlama işleri yalnızca, veri toplama işi kurumumuzca yapılmış/yaptırılmış işlerde gerçekleştirilecektir.

 

İrtibat:

(JFE-1) İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 14 37 e-mail: jeofizik1@mta.gov.tr
(JFE-2) İzleme Değerlendirme Birim Yöneticiliği Tel: 0 312 201 13 96

MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-01  Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi Etüdü km² 1.200 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-02  1/25.000 ölçekli Maden Jeolojisi Etüdü                 km² 1.800 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-03  1/10.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü      km² 18.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-04  1/5.000  ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü         km² 30.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-05  1/2.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü        km² 120.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-06  1/1.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü        km² 180.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-07  1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi    m 240 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-08 Kuyu Başı Maden Jeolojisi  Hizmetleri m 240 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.

JEOKİMYA ETÜTLERİ

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-09  Genel Etütler(1/25.000 ölçekli)  km² 480 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-10  Tahkik (1/10.000 ölçekli) km² 1.800 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-11  Tahkik (1/5.000 ölçekli)  km² 2.400 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-12 Detay (1/2.000, 1/1.000 ölçekli) km² 24.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.

TOPOGRAFİK ÇALIŞMALAR

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-13 1/2.000 ölçekli Topografik Harita km² 132.000 TL 40 gün
32-10-ME-14  1/1.000 ölçekli Topografik Harita  km² 156.000 TL 45 gün
32-10-ME-15 Galeri çalışması  m 120 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-16 Profil hazırlanması km 12.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.

 

KOD NO RAPOR YAZILIMLARI Birim Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-17 Arşiv no.’su almış 1/2.000 ölçekli Topografik Harita km² 12.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-18 Arşiv no.’su almış 1/1.000 ölçekli Topografik Harita km² 14.400 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-19  Ara rapor Adet 18.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-20 Nihai rapor  Adet 30.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.

 

Not:

 1. Yapılacak işin özel koşullarına, farklı ölçeklere, çalışılacak alanın çok küçük olması, işin çok kısa süreli olması yada iş miktarının çok fazla olması gibi nedenlerle fiyatlar değişebilir.
 2. Analiz ücretleri yukarıdaki birim fiyatlara dahil değildir.
 3. Arazi giderleri (araç, yakıt, konaklama, işçilik v.b.) ayrıca ilave edilecektir.

İrtibat:

(ME-1) Endüstriyel Hammaddeler Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 03
e-mail: metutizleme@mta.gov.tr
(ME-2) Metalik Madenler Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 01
e-mail: metutizleme@mta.gov.tr

ENERJİ HAMMADDE ETÜTLERİ

- Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

- Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Jeotermal) 5.000 TL (KDV Dahil)/kişi-gün olarak belirlenmiştir. (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 6. Maddesi 4. Fıkrası, Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi 6. Fıkrası ve 23. Maddesi 4. Fıkrası gereği yerinde teknik değerlendirme yapılması).

- Jeotermal Denetim Hizmetleri 7.611,16 TL/denetim başı (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Madde 9 1. Fıkrası ve Uygulama Yönetmeliği'nin madde 12 5. Fıkrası gereği "…. Bu miktar, MTA tarafından yıllık ÜFE'ye göre artırılır." hükmüne göre hesaplanır.)

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma Süresi
33-10-EH-01 1/25.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri km² 1.500 TL 1 gün
33-10-EH-02 1/10.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri km² 3.000 TL 1-2 gün
33-10-EH-03 1/5.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri km² 7.500 TL 2-3 gün
33-10-EH-04 1/25.000 Ölçekli Fosil Yakıt Etütleri km² 1.500 TL 1 gün
33-10-EH-05 Lokasyon Belirleme Ücreti Adet 60.000 TL
33-10-EH-06 Koruma Alanı Etüdü Danışmanlık Hizmeti kapsamında yapılacak olan kısa süreli ön etüt sonucu belirlenecek kriterler  doğrultusunda hesaplanacaktır. 7-12 gün
33-10-EH-07 Maden Sahaları Hidrojeoloji Etüdü 1/25.000 ölçekli Ön etüt sonucu belirlenecek kriterler doğrultusunda hesaplanacaktır. 1-2 km²/gün
33-10-EH-08 Rapor Adet 50.000 TL 3-4 ay

Not:
1- Kaynak Koruma Alanı Etüt Çalışmalarında rapor ücreti; ısıtmaya yönelik sahalarda 60.000 TL, elektrik üretimine yönelik sahalarda ise 200.000 TL olarak uygulanır.
2- Çalışma ile ilgili tüm arazi giderleri (araç, işçi, akaryakıt, iş yeri vb.) talep sahibine aittir.
3- Etütler için tahmin süresi 1 km² /gün'dür.
4- Yapılacak jeotermal ve hidrojeoloji etüt çalışmalarının süresi işin maliyetine göre yapılacak sözleşme kapsamında akdedilecek süreye göre gerçekleştirilecektir.

İrtibat:

(EH-1) Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörlüğü Tel: 0312 201 11 54  e-mail: enerji1@mta.gov.tr
Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55
 
KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat 
(KDV Dahil)
33-10-EH-09 Kuyu Başı Enerji Hammadde Jeolojisi Hizmetleri m 1.000 TL

İrtibat:

(EH-2) Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55  e-mail: enerji1@mta.gov.tr

JEOTEKNİK ETÜT VE PROJE HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.*

KOD NO HİZMETİN ADI
Etüt Planlama ve Proje Hazırlama Çalışmaları
34-10-PH-01 Dizayna yönelik (Şevler, yeraltı kazılar vb.) projeler için etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir.
34-10-PH-02 Laboratuvar ağırlıklı çalışmalarında; etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. **
Ön Jeoteknik Etüt Hizmetleri
34-10-PH-03 "Ön Jeoteknik Etüt" çalışmalarında; fiyatlar ve süre yapılacak işin türüne göre sözleşme ile belirlenir.
Jeoteknik Etüt Proje Hizmetleri
34-10-PH-04 "Jeoteknik Etüt" çalışmalarında; fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. Bir Jeoteknik etüdün toplam bedeli, etüt kapsamında yer alacak çalışmaların maliyetine ilaveten, her etüdün özelliğine ve kapsamına göre belirlenecek diğer giderlerin toplamından oluşur. Toplam bedele, rapor yazılması halinde "Rapor Bedeli" ayrıca ilave edilir. ***

Not:

* Çalışmanın uygulanabilirliğine kurum/kuruluş ile karşılıklı görüşmelerle karar verilecektir. Yol, konaklama, yemek vs. ücrete dahil değildir.

** Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan "Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı" test ve analiz kataloğunda laboratuvar testlerinin birim fiyatları mevcuttur. Sözleşme içeriğine göre laboratuvar testlerinin birim fiyatları değişkenlik gösterebilir.

*** Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt vb. giderler talepçi tarafından karşılanmaması durumunda, hizmet bedeline ayrıca ilave edilir.

İrtibat:

(PH-1) Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 17 72-75 e-mail:jeoteknik@mta.gov.tr

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ

 

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma Süresi
38-10-ÇA-01 Jeo Çevresel Etüt - Değerlendirme Çalışması * km2 40.000 TL Etüt alanı 1 km2 lik alan için 1 iş günü (Alan arttıkça birim zamanda azalma olacaktır. Etüt en az 5 iş gününden oluşmaktadır.)
Rapor Yazımı Adet 10.000 TL Rapor yazımı 1-3 ay (Arazi çalışması sonrasında analiz sonuçlarının teslim (km2 de
alınacak numune sayısı ve analiz
ücretleri dahildir.) edilmesi sonrasında rapor yazımına başlanılacaktır.)

 

*Etüt esnasında ihtiyaç duyulması durumunda işçilik ücreti ayrıca ilave edilecektir.
*Görevli personelin iaşe ve ibade, araç kiralama ve yakıt ücrete dahil değildir.

ÇA Çevre Etütleri ve Teknolojileri Koordinatörlüğü Tel: 0312 201 25 00 e-mail: ozden.ileri@mta.gov.tr

 

SONDAJ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / Kişi-Gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ BİRİMİ  BİRİM FİYAT
(KDV DAHİL)
36-20-MS-01 Maden ve Zemin Sondajları m EK-1
36-20-SS-02 Hidrojeoloji Sondajları m EK-2
36-20-JS-03 Jeotermal Sondajlar m EK-3
KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ SÜRESİ BİRİMİ BİRİM FİYAT 
(KDV Dahil)
36-20-ST-04-1 Kuyu İçinde Statik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-2 Kuyu İçinde Statik Basınç Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-3 Kuyu İçinde Dinamik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-4 Kuyu İçinde Dinamik Basınç Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-5 Water-Loss Testi (*) 1 Gün Adet 24.000 TL
36-20-ST-04-6 Çok Debili Enjeksiyon Testi (*) 1 Gün Adet 24.000 TL
36-20-ST-04-7 Basınç Yükselim Testi (Build-Up) (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-8 Draw-Down Testi (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-9 Girişim Testi (Bir Kuyuda Basınç Değişimini İzleme) (*) 15 Gün   52.500 TL
36-20-ST-04-10 Tek Debili Enjeksiyon Testi (*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-ST-04-11 Üretim Testi (Silincer-Savak) (*) 1 Gün Adet 24.000 TL
36-20-ST-04-12 Seviye Ölçer ile Kuyu Gözlemi(*) 1 Gün Adet 12.000 TL
36-20-TTR-05 Problemli Kuyuların Tetkiki ve Teknik Rapor (**) 3 Gün Günlük Danışmanlık Bedeli + 25.200,00 TL
36-20-KSÖ-06 Kuyu Sapma Ölçümü 1 Gün 1.Kuyu için 11.550 TL
İlave Her Kuyu 8.400 TL

Not:

* Test ölçümlerinde; Kuyubaşının üretim yapacak şekilde hazırlanması, mahalli işçilik, araç ve yakıtı, amerada vincinin ve pompanın yakıtı, arazi giderleri, lokasyon alanının düzenlenmesi ve yol, üretim deşarj hattı ile 80 m3 dolu su tankı talepçi tarafından karşılanacaktır.

** Problemli kuyularda yerinde inceleme yapılarak teknik görüş ve rapor verilmektedir.

İrtibat:

Makine-Malzeme Planlama ve AR-GE Koordinatörlüğü Tel: 0312 201 12 37 e-mail: sondaj1@mta.gov.tr

EK-1

MADEN SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Sondajların tipi, kuyu sayısı, derinlikleri, kuyu çapı ve toplam sondaj metrajı
 2. Karotlu ilerleme miktarı ve istenen karot verimi
 3. Kuyunun dik veya eğik oluşu ve eğim açısı
 4. Kesilecek kayaçların cinsi
 5. Sondaj işleminde kullanılacak muhafaza borusu, çamur katkı maddeleri, çimento, su vb.
 6. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
 7. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb. giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
 8. Nakliyat ve iklim durumu

EK-2

HİDROJEOLOJİ SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Kuyu sayısı, kuyu çapı, derinlikleri ve toplam sondaj metrajı
 2. Kuyuların teçhizinde kullanılacak borusal malzeme, çimento, çakıl, su vb.
 3. Kesilecek kayaçların cinsi
 4. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
 5. Yapılması talep edilen kuyu testleri (pompa testi, kompresör vs.)
 6. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb. giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
 7. Nakliyat ve iklim durumu

EK-3

JEOTERMAL SONDAJLAR İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Kuyu sayısı, çapları ve derinlikleri ile kuyu teçhizinde kullanılacak boruların (casing, kaynak dikişli boru) nitelik ve miktarları
 2. Kesilecek kayaçların cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
 3. Jeolojik yapı ve formasyonun cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
 4. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı ile kuyubaşı donanımı
 5. Sondaj işleminde kullanılacak çamur katkı malzemeleri, çimento ve su temini
 6. Kuyunun jeolojik takibi ve yönlendirilmesi hizmeti
 7. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl vb. talepçi tarafından karşılanması durumu
 8. Nakliyat ve iklim durumu

PALEONTOLOJİK ANALİZLER

Kod No Analiz Adı Metot/Açıklama Tahmini Tamamlanma Süresi Numune Miktarı Birim Fiyat (KDV Dahil)
30-30-PAL-01 Kayaç Numunelerinden Paleontolojik İnce Kesit Yapımı Standart (60x45x1) mm ebadındaki cam slayt (lam) üzerine kayaç numunelerinden araldit kullanılarak ince kesit yapımı 3 En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında 1 adet masif numune
150 TL
30-30-PAL-02 Planktik Foraminifer Analizi için Numune Hazırlama (kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı, şeyl vb.) Numuneler Hidrojen Peroksit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 50 gr-100 gr 200 TL
30-30-PAL-03 Ostrakod Analizi için Numune Hazırlama (kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı vb.)
Numuneler Hidrojen Peroksit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 250 gr-300 gr 200 TL
30-30-PAL-04 Nannofosil Analizi için Numune Hazırlama (kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı, şeyl vb.) Numunenin temiz yüzeyi lam üzerine kazınır ve saf su ile seyreltilir. Kuruyan lamın üzerine aralditle lamel yapıştırılır 7 30 gr-200 gr 200 TL
0-30-PAL-05 Radyolarya Analizi için Numune Hazırlama (çört, pelajik kireçtaşı, çamurtaşı, kiltaşı, marn, fosfat konkresyonu vb.) Numuneler kayacın cinsine bağlı olarak Hidrojen Peroksit, Hidroflorik Asit, Hidroklorik Asit, Nitrik Asit veya Asetik Asit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 Yumuşak sedimanlardan
5gr-25gr,
sert kayaçlardan 500gr-1000gr numune
400 TL
30-30-PAL-06 Konodont Analizi için Numune Hazırlama (çört, kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve killi kireçtaşı vb.) Numuneler Hidroflorik Asit, Formik Asit veya Asetik Asit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 Çörtlerden 1 kg, kireçtaşı sığ fasiyeslerinden 5-7 kg, derin fasiyeslerden 1,5-2 kg numune 400 TL
30-30-PAL-07 İz Fosil Analizi ve Raporunun Hazırlanması (kumtaşı, marn, şeyl, kiltaşı altı, üstü, içi düzeylerinden alınan numuneler ve fosil kavkıları)
Sert ve ince fırçalarla iz fosillerin etrafı temizlenir. Üzerinde kalıntı kalmayacak şekilde fırçalanarak yıkanır. 1 gün kurumaya bırakılır. Bu işlem fosil net bir şekilde görünene kadar tekrarlanır. Numunelerin fauna/flora içeriği belirlenerek uygun yaş/ortam analizi yapılarak raporu yazılır. 7 mm boyutundan m boyutuna kadar değişebilen tabaka 1.300 TL
30-30-PAL-08 Paleontolojik Analiz Raporu Hazırlama Numunelerin fauna/flora içeriği belirlenerek uygun yaş/ortam analizi yapılarak raporu yazılır. 7   1.300 TL

ÜCRETLİ İŞLER BAŞVURU ŞARTLARI

*Paleontolojik/Petrografik analiz yaptırmak isteyen Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler, özel kuruluş ve şahıslar  Başvuru Formu veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.

*Paleontolojik/Petrografik analiz başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri yer almalıdır. (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı, e-posta adresi vb.).

İrtibat:

(PAL) Paleontoloji Birimi Tel: 0 312 201 14 98  e-mail: jeolab@mta.gov.tr

 

ENERJİ ETÜTLERİ ÖLÇÜMLERİ

TOPRAKTA YAPILAN ÖLÇÜMLER

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi**
33-30-EÖ-01 Radon Gazı Ölçümleri  1.400 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-02 CO2 Gazı Ölçümleri  1.000 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-03 H2S Ölçümleri  1.000 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-04 CH4,N2 ve O2  Ölçümü Her bir gaz için 1000 TL  1-3 gün
33-30-EÖ-05 Toprak gazı ölçümü paket (Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2) 5.000 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-06 Toprak gazı ölçümü paket*(Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2) 2.500 TL 1-3 gün

Not: * İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.

** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

SUDA KAYNAK BAŞINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi**
A-Fiziko Kimyasal Ölçümler
33-30-EÖ-07 EC 250 TL 1 gün
33-30-EÖ-08 Tuzluluk 250 TL 1 gün
33-30-EÖ-09 Sıcaklık 250 TL 1 gün
33-30-EÖ-10 pH 250 TL 1 gün
33-30-EÖ-11 Toplam Sertlik 250 TL 1 gün
33-30-EÖ-12 Geçici Sertlik 250 TL 1 gün
33-30-EÖ-13 Kalıcı Sertlik 250 TL 1 gün
B- Kimyasal Analizler
33-30-EÖ-14 Na,Ca,Mg,Cl,K,CO3,HCO3,SO4,Al, Fe, Zn, Ag, Cd, Mn, Mo, Ni, Cu,Bo,Li,Pb,Cr Her bir element için 400 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-15 NH4, NO2, NO3, PO4, SİO2, B, F Her bir element için 400 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-16 I 500 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-17 As,Hg,CN,COD Her bir element için 800 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-18 Rn 1.200 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-19 CO2 Gazı Ölçümleri 600 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-20 H2S Ölçümü 750 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-21 CH4, N2 ve O2 Ölçümü Her bir element için 600 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-22 Suda gaz ölçümü paket (CO2, H2S, CH4, N2, O2) 4.000 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-23 Suda gaz ölçümü paket* (CO2, H2S, CH4, N2, O2) 2.000 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-24 İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı (Kuyu Başına/İnhibitör Başına) 30.000 TL İşin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-25 İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı (Kuyu Başına/İnhibitör Başına)* 20.000 TL işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-26 Mobil Su Analiz Laboratuvarı Araç Ücreti 30.000 TL -
33-30-EÖ-27 Kurumsal Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerde kimyasal analizler (kaynak/ kuyu başına alınan ücret) 7.000 TL işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-28 Kaynak Koruma Alanı Etütleri kapsamında gerçekleştirilecek, yerinde su kimyası analizleri için, kuyu/kaynak başına alınan ücret 12.000 TL işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-29 Kaynak Koruma Alanı Etütleri kapsamında gerçekleştirilecek yerinde su kimyası analizleri için kuyu/kaynak başına alınan ücret * 6.000 TL İşin mahiyetine göre hesaplanır

 

Not: * İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.

** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

İrtibat:

(EÖ) Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Alanları Birimi Tel: 0 312 201 11 93 e-mail: enerji1@mta.gov.tr

 

GEMOLOJİ LABORATUVARI (MÜCEVHER TAŞI/SÜSTAŞI) ANALİZLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 5.000 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

RAMAN SPEKTROMETRE ANALİZLERİ

Analiz/
Test Kodu
Analiz/
Test Adı
Açıklamalar  Tamamlanma Süresi  Numune Miktarı/Türü

Birim Fiyat
(KDV Dahil)  

08-30-GL-01 Numune Hazırlama  Düz yüzeye sahip olmayan numunelerin yüzeyinin düzeltilip, hafif parlatılması işlemi yapılır. 3 iş günü 0.5-4 cm çapında makro numune  60 TL/numune 
Numunenin, cihaz için uygun boyutlarda kesilir. En fazla 10 cm çapındaki ham numune
08-30-GL-02 Raman Spektrometresinde Mineral Tayini               (Makro Numuneler için ) Numune üzerinde seçili bir noktanın tanımlaması yapılır. 1-5 adet numune 3 iş günü Düz yüzeye sahip, hafif parlatılmış, 0.5-4 cm çapında makro numune  350 TL/numune   (Numune düz bir yüzeye sahip değilse 08-30-GL-01 ücreti eklenmelidir.) 
6 adet ve üzeri numune 10 iş günü
08-30-GL-03 Raman Spektrometresinde Mineral Tayini                 (Üstü Açık İnce Kesit İçin ) Üstü açık ince kesitte istenen noktaların  tanımlaması yapılır. 1-5 adet numune 3 iş günü Üstü açık ince kesit  İlk saat 400 TL, 
2.saatten sonra her saat için 200 TL
6 adet ve üzeri numune 10 iş günü

 

GEMOLOJİK ANALİZ

Analiz/
Test Kodu
Analiz/
Test Adı
Açıklamalar Tamamlanma
Süresi
Numune
Miktarı / Türü
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
08-30-GL-04 Gemolojik Analiz (Renkli Taşlar) Kesilmiş ve parlatılmış renkli taşların gemolojik incelemesi 1-5 adet numune 3 iş günü Faset, kaboşon, boncuk, küre, tablet şeklinde kesilmiş, tamburlanmış ya da oyularak şekillendirilmiş süstaşları 300 TL/numune
6 Adet ve üzeri numune 10 iş günü

 

MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ANALİZ

Analiz/
Test Kodu
Analiz/
Test Adı
Açıklamalar Tamamlanma
Süresi
Numune
Miktarı / Türü
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
08-30-GL-05 Mineralojik-Petrografik Analiz Kesilmiş ve parlatılmış (Faset, kaboşon) yada kesilmemiş (ham ) özellikteki numunelerin makroskobik ve mikroskobik incelemesi yapılır. 1-3 adet numune 6 iş günü Kesilmiş ve parlatılmış (Faset, kaboşon) ya da kesilmemiş (ham ) özellikteki numuneler 300 TL/numune
3-10 adet numune 12 iş günü
10-20 adet numune 20 iş günü

 

ANALİZ BAŞVURU SÜRECİ

 • Aşağıdaki linke tıklayarak Başvuru Formu'nu indiriniz.
 • Başvuru Formunda Müşteri ve Fatura Bilgileri kısımlarında ad-soyad, adres, telefon, TC kimlik no, ayrıca sol alt köşede adı-soyadı ve imza kısmını doldurunuz.
 • Numune bilgileri kısmını boş bırakınız.
 • Doldurmuş olduğunuz bu formla birlikte analizinin yapılmasını istediğiniz numuneyi/numuneleri ve analiz ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu aşağıda bulunan irtibat adresine kargo ile yollayınız. Kargo şirketine mutlaka "MÜZE MTA " olarak belirtmeniz gerekmektedir. Aksi halde gönderiler başka yere gitmektedir.
 • Banka hesap numaraları Başvuru Formunun en alt kısmında yer almaktadır.
 • Analiz süreci tamamlandıktan sonra numuneniz/numuneleriniz ile birlikte hazırladığımız rapor adresinize posta yoluyla gönderilecektir.
 • Numuneye/numunelere ait resimleri ön inceleme için gemoloji.lab@mta.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.
 • Başvuru süreci ile ilgili olarak bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizimle iletişime geçiniz.
 • Gemoloji Laboratuvarı Başvuru Formu

Not:

 1. Üniversitelerden araştırma/geliştirme (AR-GE) amacıyla resmi yazı ile yapılan analiz/test başvurularında %50 indirim uygulanır.
 2. Analizlerin tamamlanma süresi cihazlarla ilgili teknik problemler olması durumunda değişiklik gösterebilir. 

 

İrtibat : 
(GL) MÜZE MTA 3.KAT 303 Numara Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü Mineraloji-Petrografi ve Gemoloji Birimi Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:
0312 201 25 14
0312 201 23 80
0312 201 23 57
0312 201 23 81
0312 201 23 66
e-mail: gemoloji.lab@mta.gov.tr


 

GÖKTAŞI (METEORİT) ANALİZİ

Analiz/
Test Kodu
Analiz/
Test Adı
Açıklamalar Tamamlanma
Süresi
Numune
Miktarı / Türü
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
08-30-GL-06 Göktaşı (Meteorit) Analizi Kesilmiş ve parlatılmış ya da kesilmemiş özellikteki numunelerin makroskobik ve mikroskobik detaylı incelemesi 1-5 adet
numune
7 iş günü Kesilmiş ve parlatılmış yada kesilmemiş özellikteki numuneler 400 TL/numune
5-10 adet numune 15 iş günü

 

ANALİZ BAŞVURU SÜRECİ

 • Aşağıdaki linke tıklayarak Başvuru Formu'nu indiriniz.
 • Başvuru Formunda Müşteri ve Fatura Bilgileri kısımlarında ad-soyad, adres, telefon, TC kimlik no, ayrıca sol alt köşede adı-soyadı ve imza kısmını doldurunuz.
 • Numune bilgileri kısmını boş bırakınız.
 • Doldurmuş olduğunuz bu formla birlikte analizinin yapılmasını istediğiniz numuneyi/numuneleri ve analiz ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu aşağıda bulunan adrese kargo ile yollayınız. Kargo şirketine mutlaka "MÜZE MTA" olarak belirtmeniz gerekmektedir. Aksi halde gönderiler başka yere gitmektedir.
 • Banka hesap numaraları Başvuru Formunun en alt kısmında yer almaktadır.
 • Analiz süreci tamamlandıktan sonra numuneniz/numuneleriniz ile birlikte hazırladığımız rapor adresinize posta yoluyla gönderilecektir.
 • Başvuru süreci ile ilgili olarak bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizimle iletişime geçiniz.
 • Göktaşı Analizi Başvuru Formu

Not:

 1. Analiz için gönderilecek numunelerin ağırlığı 2 kg'ı ve boyutları 30x30 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük numunelerde ilave olarak numune hazırlama (küçültme) ücretinin yatırılması ve numunenin iadesi sırasında kargo masrafının başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekmektedir.
 2. Üniversitelerden araştırma/geliştirme (AR-GE) amacıyla resmi yazı ile yapılan analiz/test başvurularında %50 indirim uygulanır.
 3. Analizlerin tamamlanma süresi cihazlarla ilgili teknik problemler olması durumunda değişiklik gösterebilir. 

 

İrtibat : 
(GL) MÜZE MTA 3.KAT 303 Numara Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü Mineraloji-Petrografi ve Gemoloji Birimi Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:
0312 201 25 14
0312 201 23 80
0312 201 23 57
0312 201 23 81
0312 201 23 66
e-mail: gemoloji.lab@mta.gov.tr 

DENİZ ARAŞTIRMALARI ANALİZLERİ

KOD NO TEST/ANALİZ CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
37-30-DA-01 MSCL-S Analizleri
(Gama yoğunluğu, P dalgası, Manyetik Duyarlılık, Spektrometre)
550 TL/m İşin miktarına göre süre belirlenir.
* 37-30-DA-02 ITRAX Analizi
(2 mm’de 6-10 sn görüntüleme)
1650 TL/m
* 37-30-DA-03 ITRAX Analizi
(2 mm’de 1-5 sn görüntüleme)
1300 TL/m
* 37-30-DA-04 ITRAX Analizi
(1 mm’de 6-10 sn görüntüleme)
2000 TL/m
* 37-30-DA-05 ITRAX Analizi
(1 mm’de 1-5 sn görüntüleme)
1650 TL/m
* 37-30-DA-06 ITRAX Analizi
(0.5 mm’de 6-10 sn görüntüleme)
3450 TL/m
* 37-30-DA-07 ITRAX Analizi
(0.5 mm’de 1-5 sn görüntüleme)
2350 TL/m
37-30-DA-08 Karot kesme ve temizleme 425 TL/m
37-30-DA-09 ITRAX Analizi
(Radyografik Analiz)
425 TL/m

* Radyografik analiz fiyatı ücretlere dahildir. Radyografik analiz istenmemesi durumunda birim fiyat başına 425 TL indirim uygulanır.

İrtibat :

(DA) Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Tel: 0312 201 15 11 e-posta:deniz.lab@mta.gov.tr

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI TEST VE ANALİZLERİ

KOD NO TEST/ANALİZ CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
38-30-ÇA-01 Karot Numunesi Üzerinde
Core Logger cihazı ile XRF nokta analizi
1 Nokta Analiz
50 TL
5 Gün
38-30-ÇA-02 Karot Numunesi Üzerinde
Core Logger cihazı ile Manyetik Suseptibilite analizi
1 nokta analiz
20 TL
5 Gün
38-30-ÇA-03 Karot Numunesi Üzerinde
Core Logger cihazı ile Renk Spektrometre analizi
1 nokta analiz
20 TL
5 Gün
38-30-ÇA-04 YTK lar Tarafından Girilen VerilerinTÜVEK-BS Sistemi Üzerinden Sunulması (kuyu logu, harita, analiz sonucu vb.)
Her Bir Sondaj İçin 250 TL 5 Gün
38-30-ÇA-05 TÜVEK Arşivinden Karot Numunesi İnceletme
Her bir sandık için 50 TL 7 Gün
38-30-ÇA-06 TÜVEK Arşivinden Karot Numunesi Verme
Her bir numune için (2,5 x 2,5 x 2,5 cm) 100 TL 7 Gün
38-30-ÇA-07 TÜVEK Arşivinden Sondaj Kırıntı Numunesi Verme
Her Bir Numune İçin (10 gr) 50 TL 7 Gün
38-30-ÇA-08 TÜVEK Arşivinden Yüksek Çözünürlüklü Karot Fotoğrafı Verme
Her bir sandık için 100 TL 7 Gün
38-30-ÇA-09 Karot Bilgi Bankasında Bulunan Verilerin MTAKBB-BS Sistemi Üzerinden Sunulması (kuyu logu, harita, analiz sonucu vb.)
Her bir sondaj için 250 TL 5 Gün
38-30-ÇA-10 MTAKBB Arşivinden Karot Numunesi İnceletme
Her bir sandık için 50 TL 7 Gün
38-30-ÇA-11 MTAKBB Arşivinden Karot Numunesi Verme
Her bir numune için
(2,5 x 2,5 x 2,5 cm) 100 TL
7 Gün
38-30-ÇA-12 MTAKBB Arşivinden Jeokimya Toz Numunesi veya Sondaj Kırıntı Numunesi Verme
Her bir numune için
(10 gr) 50 TL
7 Gün
38-30-ÇA-13 MTAKBB Arşivinden Yüksek Çözünürlüklü Karot Fotoğrafı Verme
Her bir sandık için 100 TL 7 Gün
38-30-ÇA-14 Kayaç Numunelerinden İncekesit
Yapımı
Her bir kesit için 70 TL 5 Gün
38-30-ÇA-15 Kalitatif Mineralojik
Petrografik Analiz
Her bir numune için 200 TL 5 Gün
38-30-ÇA-16 Karot Yarılama Hizmeti
Her bir metre karot için 20 TL 7 Gün

MTAKBB: MTA Karot Bilgi Bankası.

Tahmini Tamamlama Süresi : İlgili Daire Başkanlığının uygun görüşünü müteakiben.

İrtibat :

(ÇA) Veri Hazırlama ve Değerlendirme Tel: 0312 201 15 82 e-posta: bugra.ulucan@mta.gov.tr

JEOLOJİK HARİTA SATIŞLARI

1,4,5
KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
07-40-JHS-01 1/25.000 Ölçekli Raster Jeoloji Haritası 200 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-02  1/100.000 Ölçekli Raster Jeoloji Haritası 200 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-03 1/25.000 Ölçekli Vektör Jeoloji Haritası  550 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-06 1/25.000 Ölçekli Raster Heyelan Haritası ² 285 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-07 1/25.000 Ölçekli Vektör Heyelan Haritası ² 285 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-08 1/50.000 Ölçekli  Vektör Jeoloji Haritası ³ 1.350 TL/Adet  1 iş gün
07-40-JHS-09 1/100.000 ölçekli Vektör Jeoloji Haritası ³ 750 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-10 1/500.000 Ölçekli Vektör Jeoloji Haritası  1.900 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-11 Kuzey Anadolu Fay (KAF) Atlası
1 adet 1/100.000 Ölçekli Vektör Harita 6
680 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-12 Doğu Anadolu Fay (DAF) Atlası
1 adet 1/100.000 Ölçekli Vektör Harita 6
680 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-13 İstanbul Metropolü Batısı Vektör Harita
Eklerinin Tümü 
6.550 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-14 1/1.000.000 Ölçekli Vektör Türkiye Jeoloji Haritası  5.500 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-15 1/1.000.000 Ölçekli Raster Türkiye Jeoloji Haritası 250 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-16 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritaları Stil (Semboloji)Dosyası 7 200 TL/Adet 1 iş gün
 1. Jeolojik harita satışları Genel Müdürlüğümüz web sayfası, E-Ticaret Portal’ından yapılmaktadır.
 2. İçerisinde Heyelan bulunan paftalara ait haritalar mevcuttur.
 3. Yalnızca sayısal verisi arşivimizde mevcut olanların satışı yapılmaktadır.
 4. Türkiye Jeoloji Veri Tabanında yer alan paftaların kenarlarında, farklı yıllarda gerçekleştirilen proje çalışmalarında üretilmesi nedeniyle, kompilasyon sorunlarından kaynaklanan jeolojik uyumsuzluklar bulunabilmektedir.
 5. Kurumumuz tarafından üretilen ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılan jeoloji, diri fay ve heyelan haritalarının telif ve iktibas hakkı Kurumumuza aittir. Bu sayısal haritalar, kağıt çıktıları ve Jpg Formatı görüntüleri izinsiz çoğaltılamaz, üçüncü şahıs ve kuruluşlara verilemez, amacı dışında ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 6. Kuzey Anadolu Fay (KAF) Atlasının 14 adet, Doğu Anadolu Fay (DAF) Atlasının 13 adet harita eki bulunmakta olup, bu haritaların her bir adeti için ücretlendirme yapılmaktadır.
 7. Satışı yapılan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarında simge, tip, sembol gibi öznitelik bilgileri bulunmaktadır. Bu öznitelik bilgilerinin eşleştirilerek sembolojilerinin atanabilmesi için stil (style) dosyasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İrtibat:

(JHS) Derleme Servis Şefliği Tel: 0312 201 25 53-96-65 e-mail: derleme@mta.gov.tr

JEOFİZİK HARİTA SATIŞLARI

REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/100.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat 
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-40-JFHS-01 Havadan Rejyonal Toplam Manyetik Alan Anoamali Haritaları 
(Grid Aralığı 1 km)
8.000 TL/Pafta (CD) Bu süre en az 3
(üç) günden başlar.  
31-40-JFHS-02 Rejyonal Gravite Bouguer Anomali
Haritaları (Grid aralığı 1km)
8.000 TL/Pafta (CD) 

 

REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/500.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-40-JFHS-03 Havadan Rejyonal Toplam Manyetik Alan Anoamali Haritaları  (Grid Aralığı 10 km)    2.500 TL/Pafta (CD) Bu süre en az 3 (üç) günden başlar.  
31-40-JFHS-04 Rejyonal Gravite Bouguer Anomali Haritaları (Grid aralığı 10 km) 2.500 TL/Pafta (CD)

 

YENİ HAVADAN REJYONAL TOPLAM MANYETİK ALAN ANOMALİ HARİTALARININ PAFTA SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Açıklama Birim Fiyat            
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma  Süresi
1/100.000 ölçekli Paftaların Manyetik Alan Haritaları Bu süre en az 3 (üç) günden başlar. 
31-40-JFHS-05 Yeni Havadan Rejyonal Toplam Manyetik Alan Anomali Haritaları 3 km Aralıklı uçuş
(1000 m Grid aralığı çözünürlüğünde)
30.000 TL/Pafta (CD)
1/25.000 ölçekli Pafta için Ruhsat Bazlı Satışı Yapılacak Manyetik Alan Haritaları*
31-40-JFHS-06 Yeni Havadan Rejyonal Toplam Manyetik Alan Anomali Haritaları 1 km Aralıklı uçuş
(300 m grid aralığı çözünürlüğünde) 
12.500 TL/Pafta (CD)
500 m Aralıklı uçuş
(150 m grid aralığı çözünürlüğünde) **
25.000 TL/Pafta (CD)

 

Not:

 1. Haritalar CD ortamında Surfer Grid veya Oasis Montaj Grid formatında verilir.
 2. Talep edilmesi halinde satın alınan Havadan Rejyonal Toplam Manyetik Alan Anomali Haritaları ve Rejyonal Gravite Bouguer Anomali Haritalarına belirli sayısal süzgeçler uygulanıp sonuç haritaları (aşağı-yukarı analitik uzanım, farklı yönlerde ve mertebelerde türevler, analitik sinyal, tilt açışı, alçak ve yüksek geçişli süzgeçler vb.) hazırlanıp satılabilecektir. Bahse konu sonuç haritalarının satın alınabilmesi için talep edilecek paftaya ilişkin Havadan Rejyonal Toplam Manyetik Alan Anomali Haritaları ve Rejyonal Gravite Bouguer Anomali Haritalarının satın alınması gereklidir. Talep edilecek her sayısal süzgeç sonuç haritası için harita birim fiyatının %50 si miktarında ücret alınacaktır.
 3. *Talep sahibi ruhsatını ibraz etmek koşulu ile ruhsatının denk düştüğü tüm 1/25.000 ölçekli paftaları almak koşulu ile 1 km ve/veya 500 metre profil aralıklı haritaları talep edebilecektir.
 4. **500 metre aralıklı detay uçuş bulunan paftalar için tıklayınız: İndis Haritası

 

İrtibat:

(JHS-1) İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 14 37  e-mail:jeofizik1@mta.gov.tr
(JHS-2) İzleme ve Mali İşler Birim Yöneticiliği Tel: 0 312 201 13 96

 

Satışı Yapılan Yayınlar

Yayınlarımızı Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Yayınlarımızı  temin etmek isteyenler: "Bilimsel Dokümantasyon  ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı"nın "Basın ve Halkla İlişkiler Servisi"ne gelerek makbuz karşılığı satın alabilir  veya; yayın ücreti + posta  masrafı  toplamının aşağıdaki  banka hesap numaralarından birisine yatırıldığını gösterir banka dekontunu, gerekli bilgileri doldurulmuş "Doküman İstek Formu"na ekleyerek gönderdiklerinde yayınlar en  kısa sürede  adreslerine  taahhütlü olarak  postalanır  ya da isteğe bağlı ödemeli kargo ile gönderilir. (Kargo ile gönderim talep edenler sadece yayın ücretini bankaya yatırırlar.)

EFT ve havale ile gerçekleştirilen ödemelerde lütfen açıklama kısmına aşağıda "BİLİMSEL907" kodu ile başlayan bilgileri giriniz.
Açıklama kısmına eklenecek bilgi: "BİLİMSEL907- YAYIN SATIŞ BEDELİ- Vergi no/TC no- Firma/ Kişi adı"
Örnek: "BİLİMSEL907- YAYIN SATIŞ BEDELİ- 8780038000 ABC MÜHENDİSLİK"

Banka Hesap No:
Halkbankası Bahçelievler Şubesi
Alıcı: MTA Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ücretli İşler Hesabı: TR25 0001 2009 2100 0005 0006 06

Tel: (312) 201 25 85

Faks: (312) 285 99 82

E-mail: bashalk@mta.gov.tr

Banka Hesap No:
T.C. Ziraat Bankası 01745- ANKARA
Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
Alıcı: MTA Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hesap No: TR55 0001 0017 4537 7119 5750 01

Adres: MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma D.Bşk. Basın ve Halkla İlişkiler Srv. 06530-ÇANKAYA/ANKARA

Yayınlarımız stoklarımız ile sınırlıdır.

İrtibat: Derleme Servis Şefliği Tel: 0312 201 25 53-96-65 Fax: 0312 285 99 82 E-mail: derleme@mta.gov.tr

NOT: Yayınlarımıza  ait fiyatlar  her yıl güncellenmektedir. Konuya ait değişiklikleri "www.mta.gov.tr - MTA Yayınları - Satışı Yapılan Yayınlar" sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Güncellenme Tarihi: 09.01.2023


Satışı Yapılan Yayın Çeşitlerimiz


SATIŞI YAPILAN YAYIN DETAYLARI

ENVANTERLER

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Türkiye Jeotermal Kaynakları envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 201 Türkçe 90,00
Türkiye Linyit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 202 Türkçe 60,00
Türkiye Manyezit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 203 Türkçe 30,00
Türkiye Bentonit envanteri S. BAKIR, A. AKBULUT VE DĞR. 2012 204 Türkçe 35,00
Türkiye Krom envanteri Y.ÇİFTÇİ,C.DÖNMEZ,
A.O.ÇOLAKOĞLU,İ.ODABAŞI
2017 205 Türkçe 115,00
Türkiye Altın- Gümüş envanteri H.IŞIN ÇOLAK 2017 206 Türkçe 60,00
Türkiye Doğal Taşlar (Mermer-Traverten-Sert taşlar-Yapı taşları) Desen ve Tür Envanteri
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018
207 Türkçe 210,00
Türkiye Nikel Envanteri
Y.ÇİFTÇİ, C.DÖNMEZ, F.ÖNER, N.YILDIRIM
2019
208 Türkçe 40,00
Türkiye Sölestin Envanteri
Y.ÇUBUK, T.KAYAN, M.ADA, C.OZANSOY, H.AĞRILI, M.SÜMER
2020
209 Türkçe 30,00
Türkiye Krom envanteri Cilt-3
Y.ÇİFTÇİ, C.DÖNMEZ, A.O.ÇOLAKOĞLU, İ.ODABAŞ
2020
210 Türkçe 65,00


EĞİTİM SERİLERİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Kömür Jeolojisi GÜNER ÜNALAN 2010 41 Türkçe 70,00
Şev Duraylılığı İBRAHİM AKBULUT 2012 42 Türkçe 30,00
Rezerv Hesaplamasında Geleneksel Yöntemlerin Bilgisayar Destekli Uygulaması MUSTAFA BUMİN 2013 43 Türkçe 30,00
Türkiye'nin Geleneksel Yapı Taşları M.FAHRETTİN ŞENER
MUSTAFA UMUT
AYŞE UZEL
2013 44 Türkçe 30,00
Sığ Temellerde Zemin Etüdü ve Çözümlü Örnekler İBRAHİM AKBULUT 2013 45 Türkçe 30,00
Okyanusal Litosfer ve Üzerindeki Magmatik Kayalar ENDER SARIFAKIOĞLU,YILDIRIM DİLEK 2014 46 Türkçe 30,00
Madencilik Projelerinin Fayda-Maliyet Analizi ile Değerlendirilmesi DR.M.Alper DEMİRBUGAN 2017 47 Türkçe 30,00
Jeokimya:İlke ve Uygulamalar HALİM MUTLU 2017 48 Türkçe 40,00
Doğal Zeolitler
D.L.BISH,D.W.MING VE EDİTÖRLER.
2018 50 Türkçe 30,00
Kuyu Logları Rezervuar Analizi
MUHSİN EREN
2019 51 Türkçe 35,00
Maden Sahalarının Rehabilitasyonu
D.R M.Alper DEMİRBURGAN
2019 52 Türkçe 30,00
Sedimentoloji ve Stratigrafi
Gary Nichols - Çeviren Kamil KAYABALI 2021 55 Türkçe 80,00
Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
Güner ÜNALAN
2022 57 Türkçe 420,00
Kömür, Kömür Petrografisi ve Kok Üretiminde Kullanımı
SELAMİ TOPRAK
2021 54 Türkçe 30,00


DİĞER YAYINLAR

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Türkiye'nin trias-miyosen paleocoğrafya atlası İTÜ-TUBİTAK- MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998   Trk.-İng. 200$-250$
Mineraller M.BAHADIR ŞAHİN-ERDAL KOŞUN-HAŞİM AĞRILI-HAMDİ MENGİ 2008   Türkçe  30,00
Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri E.TUNCALI,B.ÇİFTÇİ, N.YAVUZ,S.TOPRAK VE DĞR.  2002   Trk.-İng. 35,00
Dağlardan Denizlere Temel Jeoloji Bilgileri M. BAHADIR ŞAHİN 2012   Türkçe  40,00


ÖZEL YAYIN SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Kuzey Anadolu fayı(KAF) atlası ERDAL HERECE, ERGUN AKAY 2003 Ö.Y.Srs-2  Trk.-İng. 70,00
           
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sinop Paftası
T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR.
2007 Ö.Y.Srs-7  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Samsun Paftası
T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR.
2007 Ö.Y.Srs-8  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Trabzon Paftası
T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR.
2007 Ö.Y.Srs-9  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Erzurum Paftası  T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-16  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sivas Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-17  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Kayseri  Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-18  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Ankara Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-19  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, İzmir Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-20  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Denizli Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-21  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Konya Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-22  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Adana Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-23  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Hatay Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-24  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Diyarbakır Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-25  Türkçe 30,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Cizre Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-26  Türkçe 30,00
1/1500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası T.Y. DUMAN,T. CAN,Ö. EMRE   2011 Ö.Y.Srs-27 Türkçe 30,00
Biga Yarımada'sının Genel ve Ekonomik Jeolojisi M.DURU, Ş. PEHLİVAN, Aral İ. OKAY VE DĞR. 2012 Ö.Y.Srs-28  Türkçe 60,00
12 Kasım 1999 Düzce Depremi Yüzey Kırığı T.Y.DUMAN,Ö.EMRE,S.ÖZALP,
A.DOĞAN
2014 Ö.Y.Srs-31  Türkçe 35,00
Jeoistatistik Global ve Lokal Rezerv Hesaplama MUSTAFA BUMİN 2014 Ö.Y.Srs-32 Türkçe 30,00
Türkiye'nin Senozoyik Volkanitleri AHMET TÜRKECAN 2015 Ö.Y.Srs-33 Türkçe 45,00
Türkiye Sismotektonik Kitabı ve Haritası MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 Ö.Y.Srs-34 Türkçe 110,00
Deprem Gerçeği Dr. M. Bahadır ŞAHİN 2022 Ö.Y.Srs-37 Türkçe 120,00
Türkiye Ofiyolitleri E.SARIFAKIOĞLU M.SEVİN Y.DİLEK 2017 Ö.Y.Srs-35 Türkçe BİTTİ
Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde kullanılan Semboller Erol TİMUR, Can AYDAY, Murat KORUYUCU [ve diğ...] 2021 Ö.Y.Srs-36 Türkçe 30,00


YERBİLİMLERİ KÜLTÜR SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Yerbilimleri Kültür serisi-3  (Arsenik ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2009   Türkçe 30,00
Yerbilimleri Kültür serisi-4  (Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar) Alaaddin VURAL, Selma KAYA, Nurcan BAŞARAN, Taner SONGÖREN 2009   Türkçe 30,00
Yerbilimleri Kültür serisi-5  (Türkiye yer Altı Kaynakları İllere Göre) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009   Türkçe 70,00
Yerbilimleri Kültür serisi-6  (T.'de Aspest, Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları Ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2009   Türkçe 30,00
Yerbilimleri Kültür serisi-7  (T.'de İnsan Kaynaklı Antropojenik Unsurlar ve Çevresel Etkileri) EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 30,00
Yerbilimleri Kültür srs-8  T.'de Kil ve Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofajia) -Topraktaki Organizmalar (Patojenler) - Pekmez Toprağı ve Sağlık EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 30,00
Yerbilimleri Kültür serisi-9  (Türkiye'de İçme Suyunda Flor ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 30,00
Yerbilimleri Kültür Serisi -11 (İyot Elementinin Doğada Bulunuşu ve Canlılar için Önemi) EŞREF ATABEY 2014   Türkçe 30,00


MONOGRAFİ SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Monography srs no.II (FORAMINIFERAL  DESC AND BIOST. OF THE PALEO.-LOWER EOCENE SHALLOW-WATER LIMESTONES AND DISCUSSION ON THE CRETACEOUS - TERTIARY BOUNDARY IN TURKEY) ERCÜMENT SİREL 1998   İngilizce 30,00
Monografi srs no.4 (1999 İzmit Depremi Sonrası İzmit Körfezi Kıyı Ötesi Araştırmaları) İSMAİL KUŞÇU MAKOTO OKAMURA   2008   Trk.-İng. 35,00
Monografi serisi no.5 (T. Jeolojisine Giriş:Alpin ve Alpin öncesi Tektonik Birliklerin Jeodinamik Evrimi) M. Cemal GÖNCÜOĞLU 2010   Trk.-İng. 35,00
Monografi serisi no.6 (Türkiye'nin Yapısal Süreksizlikleri: Jeolojik - Jeofizik (Grafite ve Manyetik) Analiz) Uğur AKIN - Yahya ÇİFTÇİ 2011   Trk.-İng. 35,00


TÜRKİYE SIVILAŞMAYA YATKINLIK HARİTALARI SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
EDİRNE - KIRKLARELİ - İSTANBUL - ÇANAKKALE - BANDIRMA - BURSA A.Üstün, A. Özata, O. Özerk, R. Osmançelebioğlu, T. Esirtgen, N. Kazancı, A. Gürbü 2022 Sıvı. Hrt.Srs-2 Türkçe 110,00
ADAPAZARI - EREĞLİ - ZONGULDAK - BOLU A.Üstün, A. Özata, O. Özerk, R. Osmançelebioğlu, T. Esirtgen, N. Kazancı, A. Gürbü 2019 Sıvı. Hrt.Srs-1 Türkçe BİTTİ

MTA DERGİLERİ

1:50.000 ÖLÇEKLİ YENİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 22a Trk.-İng. 30,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 22b Trk.-İng. 30,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 23a Trk.-İng. 30,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 23b Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 21a Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL - BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F21bc-G21b Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL - BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 21d-G 21a Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F 22c Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F 22d Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F23c Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F23d Trk.-İng. 30,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20a Trk.-İng. 30,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20b Trk.-İng. 30,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20c Trk.-İng. 30,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20d Trk.-İng. 30,00


1:100.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 M-34 Trk.-İng. 35,00
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-33 Trk.-İng. 35,00
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 N-35 Trk.-İng. 35,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-24 Trk.-İng. 35,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-25 Trk.-İng. 35,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-26 Trk.-İng. 35,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-24 Trk.-İng. 35,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-25 Trk.-İng. 35,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-26 Trk.-İng. 35,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-24 Trk.-İng. 35,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-25 Trk.-İng. 35,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-26 Trk.-İng. 35,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-24 Trk.-İng. 35,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-25 Trk.-İng. 35,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-26 Trk.-İng. 35,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 İ-48 Trk.-İng. 35,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 İ-49 Trk.-İng. 35,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-48 Trk.-İng. 35,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-49 Trk.-İng. 35,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-50 Trk.-İng. 35,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-50 Trk.-İng. 35,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-17(K-31) Trk.-İng. 35,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-18(K-32) Trk.-İng. 35,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 K-30 Trk.-İng. 35,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-30 Trk.-İng. 35,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-31 Trk.-İng. 35,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-32 Trk.-İng. 35,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-27 Trk.-İng. 35,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-28 Trk.-İng. 35,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 O-29 Trk.-İng. 35,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 P-28 Trk.-İng. 35,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 I-27 Trk.-İng. 35,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 I-28 Trk.-İng. 35,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 J-27 Trk.-İng. 65,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 J-28 Trk.-İng. 35,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 F-15(I-29) Trk.-İng. 35,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 J-29 Trk.-İng. 35,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 O-36 Trk.-İng. 35,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 O-37 Trk.-İng. 65,00
ANTAKYA-HAMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 P-36 P-37 R36 Trk.-İng. 35,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-24(O-38) Trk.-İng. 35,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-10(O-24) Trk.-İng. 35,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-11(O-25) Trk.-İng. 35,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-12(O-26) Trk.-İng. 35,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-10-11         (P-24-25) Trk.-İng. 35,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 E-48 F-48 Trk.-İng. 35,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 E-49 F49 Trk.-İng. 35,00
AYDIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 N-18 Trk.-İng. 65,00
AYDIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 N-19 Trk.-İng. 65,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 F-45 Trk.-İng. 35,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 F-46 Trk.-İng. 35,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 F-47 F-47 Trk.-İng. 35,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 J-17 Trk.-İng. 35,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ16-j16 Trk.-İng. 35,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-17 Trk.-İng. 35,00
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-18 Trk.-İng. 35,00
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-19 Trk.-İng. 35,00
BALIKESİR (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 İ-20 Trk.-İng. 65,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-21 Trk.-İng. 35,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-4(G-18) Trk.-İng. 35,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 G-19 Trk.-İng. 35,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-18 Trk.-İng. 35,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-19 Trk.-İng. 35,00
BANDIRMA (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-20 Trk.-İng. 35,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-51 Trk.-İng. 35,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-51 Trk.-İng. 35,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-52 Trk.-İng. 35,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-27 Trk.-İng. 35,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-28 Trk.-İng. 35,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-29 Trk.-İng. 35,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-27 Trk.-İng. 35,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-28 Trk.-İng. 35,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-29 Trk.-İng. 35,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-22 Trk.-İng. 35,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-23 Trk.-İng. 35,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 G-22 Trk.-İng. 65,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 G-23 Trk.-İng. 65,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-42 Trk.-İng. 35,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-43 Trk.-İng. 35,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-44 Trk.-İng. 35,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-48 Trk.-İng. 35,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-49 Trk.-İng. 35,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-50 Trk.-İng. 35,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-48 Trk.-İng. 35,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-49 Trk.-İng. 35,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N-50 Trk.-İng. 35,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-2(G-16) Trk.-İng. 35,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-3(G-17) Trk.-İng. 35,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H15-H16 Trk.-İng. 35,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-17 Trk.-İng. 35,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-30 Trk.-İng. 35,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-31 Trk.-İng. 35,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-32 Trk.-İng. 35,00
ÇANKIRI (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 H-30 Trk.-İng. 35,00
ÇANKIRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-31 Trk.-İng. 35,00
ÇANKIRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-32 Trk.-İng. 35,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-33 Trk.-İng. 35,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-34 Trk.-İng. 35,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-35 Trk.-İng. 35,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-33 Trk.-İng. 35,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-34 Trk.-İng. 35,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-35 Trk.-İng. 35,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-9(M-23) Trk.-İng. 35,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 M-21 Trk.-İng. 65,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 M-22 Trk.-İng. 65,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-21 Trk.-İng. 35,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-22 Trk.-İng. 35,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-9(N-23) Trk.-İng. 35,00
DİVRİĞİ(2. BASKI) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 I-39 Trk.-İng. 35,00
DİVRİĞİ(2. BASKI) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 F-26(I-40) Trk.-İng. 65,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İ-41 Trk.-İng. 35,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-39 Trk.-İng. 35,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-40 Trk.-İng. 35,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-41 Trk.-İng. 35,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-42 Trk.-İng. 35,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-43 Trk.-İng. 35,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-44 Trk.-İng. 35,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-42 Trk.-İng. 35,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-43 Trk.-İng. 35,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-44 Trk.-İng. 35,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-51 Trk.-İng. 35,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-51 Trk.-İng. 35,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 İ52-İ53-H52 Trk.-İng. 35,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-52 Trk.-İng. 35,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 K-42 Trk.-İng. 35,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-43 Trk.-İng. 35,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-44 Trk.-İng. 35,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-42 Trk.-İng. 35,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-43 Trk.-İng. 35,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-44 Trk.-İng. 35,00
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 İ-22(L-36) Trk.-İng. 35,00
EREĞLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F24-F25 Trk.-İng. 35,00
EREĞLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-26 Trk.-İng. 35,00
ERİVAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 D-37(G-51) Trk.-İng. 35,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-42 Trk.-İng. 35,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-43 Trk.-İng. 35,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-44 Trk.-İng. 35,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-42 Trk.-İng. 35,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-43 Trk.-İng. 35,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-44 Trk.-İng. 35,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 F-31(I-45) Trk.-İng. 35,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 G-33(J-47) Trk.-İng. 35,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-24 Trk.-İng. 35,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-25 Trk.-İng. 35,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 İ-26 Trk.-İng. 65,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-24 Trk.-İng. 35,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-25 Trk.-İng. 35,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-26 Trk.-İng. 35,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-7(O-21) Trk.-İng. 35,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-8(O-22) Trk.-İng. 35,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-9(O-23) Trk.-İng. 35,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-8(P-22) Trk.-İng. 35,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-9(P-23) Trk.-İng. 35,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-36 Trk.-İng. 35,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-37 Trk.-İng. 35,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-38 Trk.-İng. 35,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-36 Trk.-İng. 35,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 N-37 Trk.-İng. 35,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-40 Trk.-İng. 35,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 F-41 G-41 Trk.-İng. 35,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-40 Trk.-İng. 35,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-41 Trk.-İng. 35,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-51 Trk.-İng. 35,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M52-M53 Trk.-İng. 35,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N-51 Trk.-İng. 35,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N52-N53 Trk.-İng. 35,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-27 Trk.-İng. 35,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-28 Trk.-İng. 35,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-29 Trk.-İng. 35,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-27 Trk.-İng. 35,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-28 Trk.-İng. 35,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-29 Trk.-İng. 35,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-10(M-24) Trk.-İng. 35,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-11(M-25) Trk.-İng. 35,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-12(M-26) Trk.-İng. 35,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-10(N-24) Trk.-İng. 35,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-11(N-25) Trk.-İng. 35,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-12(N-26) Trk.-İng. 35,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F21-G21 Trk.-İng. 35,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 F-22 Trk.-İng. 35,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 F-23 Trk.-İng. 35,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 K-20 Trk.-İng. 65,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 K-18 Trk.-İng. 35,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-30 Trk.-İng. 35,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-31 Trk.-İng. 35,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-32 Trk.-İng. 35,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-30 Trk.-İng. 35,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-31 Trk.-İng. 35,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-32 Trk.-İng. 35,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 G-48 Trk.-İng. 35,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-49 Trk.-İng. 35,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 D-36(G-50) Trk.-İng. 35,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-48 Trk.-İng. 35,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-49 Trk.-İng. 35,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-50 Trk.-İng. 35,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 B-17(E-31) Trk.-İng. 35,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 E-32 Trk.-İng. 35,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-30 Trk.-İng. 35,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-31 Trk.-İng. 35,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-32 Trk.-İng. 35,00
KASTAMONU  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 D30-E30 Trk.-İng. 35,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-19(K-33) Trk.-İng. 35,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 K-34 Trk.-İng. 35,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 K-35 Trk.-İng. 35,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 İ-19(L-33) Trk.-İng. 35,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 L-34 Trk.-İng. 35,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-35 Trk.-İng. 35,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F-20 Trk.-İng. 35,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-30 Trk.-İng. 35,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 G-17(J-31) Trk.-İng. 35,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 G-18(J-32) Trk.-İng. 35,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-30 Trk.-İng. 35,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 İ-31 Trk.-İng. 35,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 İ-32 Trk.-İng. 35,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-27 Trk.-İng. 35,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-28 Trk.-İng. 35,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-29 Trk.-İng. 35,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 N-27 Trk.-İng. 35,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 N-28 Trk.-İng. 35,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 N-29 Trk.-İng. 35,00
KOZAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 J-19(M-33) Trk.-İng. 35,00
KOZAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 K-20(N-34) Trk.-İng. 35,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-21 Trk.-İng. 35,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-21 Trk.-İng. 35,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-22 Trk.-İng. 35,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-23 Trk.-İng. 35,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İ-23 Trk.-İng. 35,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 K-39 Trk.-İng. 35,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 K-40 Trk.-İng. 35,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 L-39 Trk.-İng. 65,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-40 Trk.-İng. 35,00
MALATYA  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 İ-27(L-41) Trk.-İng. 35,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-45 Trk.-İng. 35,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-46 Trk.-İng. 35,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-47 Trk.-İng. 35,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-45 Trk.-İng. 35,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-46 Trk.-İng. 35,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-47 Trk.-İng. 35,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-4-5             (O18-O19) Trk.-İng. 35,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-6(O-20) Trk.-İng. 35,00
MERSİN-LAZKİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 P-35 R-35 Trk.-İng. 35,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-33 Trk.-İng. 35,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-34 Trk.-İng. 35,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-35 Trk.-İng. 35,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 İ-33(L-47) Trk.-İng. 35,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-45 Trk.-İng. 35,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 K-46 Trk.-İng. 35,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-45 Trk.-İng. 35,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-46 Trk.-İng. 35,00
PERŞEMBE-GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-39-G-39 Trk.-İng. 35,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 E-36-F-36 Trk.-İng. 35,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-37 Trk.-İng. 35,00
SAMSUN-TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-38-G-38 Trk.-İng. 35,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 P-30 Trk.-İng. 35,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 P31-P32 Trk.-İng. 35,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-30 Trk.-İng. 35,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-31 Trk.-İng. 35,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-32 Trk.-İng. 35,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 D33-E33 Trk.-İng. 35,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 D34-E34 Trk.-İng. 35,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 E-35 Trk.-İng. 35,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-33 Trk.-İng. 35,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-34 Trk.-İng. 35,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-35 Trk.-İng. 35,00
SİVAS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-36 Trk.-İng. 35,00
SİVAS (2. Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 F-22(I-36) Trk.-İng. 65,00
SİVAS  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 I-38 Trk.-İng. 35,00
SİVAS  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 G-23(J-37) Trk.-İng. 35,00
SİVAS   MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 J-38 Trk.-İng. 35,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-40 Trk.-İng. 35,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-41 Trk.-İng. 35,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1996 L-25(O-39) Trk.-İng. 35,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 D-22(G-36) Trk.-İng. 35,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 D-23(G-37) Trk.-İng. 35,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-36 Trk.-İng. 35,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-37 Trk.-İng. 35,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-38 Trk.-İng. 35,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-31(G-45) Trk.-İng. 35,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-32(G-46) Trk.-İng. 35,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 G-47 Trk.-İng. 35,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-45 Trk.-İng. 35,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-46 Trk.-İng. 35,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-47 Trk.-İng. 35,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-28-D-28 (F42-G42) Trk.-İng. 35,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-29-D-29 (F43-G43) Trk.-İng. 35,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 H-42 Trk.-İng. 35,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-30-D-30 (F44-G44) Trk.-İng. 35,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-43 Trk.-İng. 35,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-44 Trk.-İng. 35,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 M-39 Trk.-İng. 35,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 M-40 Trk.-İng. 35,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-41 Trk.-İng. 35,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1996 K-25(N-39) Trk.-İng. 35,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-40 Trk.-İng. 35,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-41 Trk.-İng. 35,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 K-16 Trk.-İng. 35,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 K-17 Trk.-İng. 35,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-16 Trk.-İng. 35,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-17 Trk.-İng. 35,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 K-21 Trk.-İng. 65,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 K-22 Trk.-İng. 65,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 L-22 Trk.-İng. 65,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 L-23 Trk.-İng. 65,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-50 Trk.-İng. 35,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 L-48 Trk.-İng. 35,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 L-49 Trk.-İng. 65,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-50 Trk.-İng. 35,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-19(J-33) Trk.-İng. 35,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-33 Trk.-İng. 35,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-34 Trk.-İng. 35,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-35 Trk.-İng. 35,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 J-34 Trk.-İng. 35,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-35 Trk.-İng. 35,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E27-F27 Trk.-İng. 35,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E-28 Trk.-İng. 35,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E-29 Trk.-İng. 35,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-28 Trk.-İng. 35,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-29 Trk.-İng. 35,00
BURGAZ-EDİRNE-KIRKLARELİ BİRLEŞİK PAFTASI                                                                            A-3,B2-B3,A4-B4,B5-B6,C6 (D17,E16-E17,D18-E18,E19-E20,F20) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998   Trk.-İng. 60,00


1:250.000 ÖLÇEKLİ DİRİ FAY HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADANA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 33 Türkçe 30,00
ADAPAZARI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 14 Türkçe 30,00
AFYON (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 16 Türkçe 30,00
AĞRI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 51 Türkçe 30,00
AKSARAY (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 26 Türkçe 30,00
ANKARA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 20 Türkçe 30,00
ANTAKYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 39 Türkçe 30,00
AYDIN (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2011 7 Türkçe 30,00
AYVALIK (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN 2010 NJ 35-2 Türkçe 30,00
BALIKESİR (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN, S.ÖZALP 2011 NJ 35-3 Türkçe 30,00
BANDIRMA (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN, S.ÖZALP, C.YILDIRIM 2011 NK 35-11b Türkçe 30,00
BAŞKALE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 55 Türkçe 30,00
BOLU (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 19 Türkçe 30,00
BURSA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, A.DOĞAN VE DĞR. 2011 9 Türkçe 30,00
CİZRE (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE,  VE DĞR. 2012 53 Türkçe 30,00
ÇANAKKALE (Kitapcıklı)  Ö. EMRE 2010 NK 35-10b Türkçe 30,00
ÇANKIRI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 24 Türkçe 30,00
ÇORUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 30 Türkçe 30,00
DENİZLİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 12 Türkçe 30,00
DİVRİĞİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 41 Türkçe 30,00
DİYARBAKIR VE CEYLANPINAR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 46 Türkçe 30,00
DOĞUBAYAZIT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 54 Türkçe 30,00
ELAZIĞ (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2012 45 Türkçe 30,00
ELBİSTAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 37 Türkçe 30,00
ERZİNCAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 44 Türkçe 30,00
ERZURUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 48 Türkçe 30,00
ESKİŞEHİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 15 Türkçe 30,00
FETHİYE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, 2011 13 Türkçe 30,00
GAZİANTEP (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 38 Türkçe 30,00
GİRESUN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, HİSAO KONDO VE DĞR. 2012 40 Türkçe 30,00
HAKKARİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 56 Türkçe 30,00
ILGIN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 21 Türkçe 30,00
ISPARTA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 17 Türkçe 30,00
İZMİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE-S. ÖZALP-TAMER Y. DUMAN 2011 6 Türkçe 30,00
KARAMAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 27 Türkçe 30,00
KARS (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 50 Türkçe 30,00
KASTAMONU (Tek Pafta)  Ö. EMRE, SELİM ÖZALP VE DĞR. 2012 23 Türkçe 30,00
KAYSERİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 32 Türkçe 30,00
KIRŞEHİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 25 Türkçe 30,00
KONYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, S. ÖZALP VE DĞR. 2011 22 Türkçe 30,00
KÜTAHYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE,TAMER Y. DUMAN, S. ÖZALP 2011 10 Türkçe 30,00
MALATYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 42 Türkçe 30,00
MARMARİS (Tek Pafta)  Ö. EMRE,TAMER Y. DUMAN, S. ÖZALP 2011 8 Türkçe 30,00
MERSİN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN  2011 34 Türkçe 30,00
MUŞ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 49 Türkçe 30,00
SİLİFKE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, 2011 28 Türkçe 30,00
SİNOP VE SAMSUN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, SELİM ÖZALP VE DĞR. 2012 29 Türkçe 30,00
SİVAS (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 36 Türkçe 30,00
TOKAT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 35 Türkçe 30,00
TORTUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 47 Türkçe 30,00
ŞANLIURFA VE SURUÇ (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2012 43 Türkçe 30,00
URLA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, S. ÖZALP 2011 5 Türkçe 30,00
UŞAK (Tek Pafta)  Ö. EMRE-S. ÖZALP-TAMER Y. DUMAN 2011 11 Türkçe 30,00
VAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 52 Türkçe 30,00
YOZGAT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 31 Türkçe 30,00
ZONGULDAK (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN  2012 18 Türkçe 30,00

1:1.250.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
 TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI (KİTAPÇIKLI) Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2013 Ö.Y.Srs-30  Trk.-İng. 40,00
 TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2013   Trk.-İng. 30,00

1:250.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 30,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 30,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 30,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 30,00
BURGAZ,EDİRNE ve KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016   Trk.-İng. 30.00


1:500.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI (YENİ BASIM-2002)

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
HATAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
SİVAS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 30,00
SET (tüm Türkiye) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 110,00


DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ DİĞER HARİTALAR

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Türkiye Jeoloji Haritası                                                             (1:1.000 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Jeoloji Haritası                                                            (1:1.250 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Mağmatik Kayaçlar Haritası
1:1250.000
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014   Trk.-İng. 30.00
Türkiye Topoğrafya Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Bouger Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Kabuk Kalınlığı Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Yoğunluk Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye İzostatik Rejyonal Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye İzostatik Rezidüel Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Serbest Hava Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 30,00
Türkiye Jeoloji Haritası                                                            (1:2000 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989   Trk.-İng. 30,00


JEOKİMYA ATLASLARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYAT (TL)
Türkiye Jeokimya Atlası (İstanbul) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Adana) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Ankara) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Cizre) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Denizli) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Diyarbakır) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Erzurum) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Hatay) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (İzmir) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Kars) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Kayseri) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Konya) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Samsun) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Sinop) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Sivas) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Trabzon) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Van) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Zonguldak) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00
Türkiye Jeokimya Atlası (Türkiye Geneli) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021   Türkçe 2.650,00


DERLEME RAPORLARININ FİZİKİ ORTAMDA SATIŞI BİRİM FİYAT TABLOSU

Raporların Sayfa Bedeli (S/B) 5 TL
Raporların Sayfa Bedeli (renkli) 6 TL
Ozalit m2 (S/B) 65 TL
Ozalit m2 (renkli) 80 TL


DERLEME RAPORLARININ E-TİCARET ORTAMINDA SATIŞI BİRİM FİYAT TABLOSU

Raporların Sayfa Bedeli (S/B) 4 TL
Raporların Sayfa Bedeli (renkli) 4 TL
Ozalit m2 (S/B) 40 TL
Ozalit m2 (renkli) 40 TL


FOTOKOPİ ÜCRETLERİ

İŞİN ADI SİYAH/BEYAZ FİYATI RENKLİ FİYATI
A3 Fotokopi Bedeli 2,00 TL 6,00 TL
A4 Fotokopi Bedeli 1,5 TL 3,00 TL
A5 Fotokopi Bedeli 0,50 TL 2,00 TL


RÖLYEF (KABARTMA) JEOLOJİ HARİTA SATIŞI *

 

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat 
(KDV Dahil)
30-50-RJHS-01 Çerçeveli Rölyef (Kabartma) 1/1.000.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası 16.000 TL/Adet
30-50-RJHS-02 Çerçevesiz Rölyef (Kabartma) 1/1.000.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası 12.000 TL/Adet

 

*Rölyef (Kabartma) 1/1.000.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları boyutları ve hassasiyetinden dolayı fiziksel olarak satışı yapılmakta olup talepler için "Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı"na kamu kurum ve kuruluşların resmi yazı ile, özel kuruluş ve şahısların ise dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Harita ücretinin "Ücretli İşler Birim Fiyat Kataloğu Açıklamalar" bölümünde yer alan banka hesap numaralarından birisine yatırıldığını gösterir banka dekontunun "Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı"na iletilmesine müteakip talep edilen haritalar fatura karşılığı elden teslim edilebilecektir.

İrtibat:

(RJHS) Proje İzleme ve Destek Birimi Tel: 0 312 201 14 96 e-posta: jeodestek@mta.gov.tr

 

KİRALAMA

TOPLANTI SALONLARI - SERGİ ALANLARI KİRA BEDELLERİ

 1. Kamu yararına hizmet veren kuruluşlar, dernekler ile bakanlıklardan gelen taleplerde salonların tahsis edilip edilmemesi Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.
 2. Toplantıyı düzenleyen kuruluş, kurum, özel veya tüzel kişiler toplantının mahiyetine göre İdari ve Resmi Makam'lardan gerekli müsaadeleri almakla yükümlü olup, bu müsaadelerin bir suretini Genel Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.
 3. Salon ücretleri tam gün olarak alınır.
 4. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Salonları Kullanma Talimatı

1- SALON KİRA BEDELLERİ

KOD NO SALON ADI Birim Fiyat (KDV Dahil)
07-60-SK-01 SADRETTİN ALPAN SALONU  509 kişi kapasiteli-530 m² ( İlave her gün için 1200 TL) 2.400 TL/Günlük
07-60-SK-02 İHSAN RUHİ BERENT SALONU 200 kişi kapasiteli-340 m² ( İlave her gün için 720 TL) 1.440 TL/Günlük
07-60-SK-03 İHSAN KETİN SALONU (Brifing Salonu 56 kişi kapasiteli-150 m² (İlave her gün için 420 TL) 840 TL/Günlük

2- SERGİ ALANI KİRALAMA BEDELLERİ

KOD NO AÇIKLAMA
07-60-SAK-01
Üst fuaye 1.200 TL/Günlük, ilave her gün için 600 TL/Günlük. Alt fuaye 1.200 TL/Günlük, ilave her gün için 600 TL/Günlük. Etkinlik bittikten sonra serginin uzatılması ikinci bir onayı gerektirir.

İrtibat:

Kültür Tanıtma Servis Şefliği Tel: 0 312 201 2446-47 e-mail: kultur@mta.gov.tr
-->