AR-GE ÇALIŞMALARI

Metalik, endüstriyel ve enerji hammaddelerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan teknolojik projelerle ilişkili olup, performans hedefine ait Teknoloji Araştırmaları Faaliyetinin bir göstergesidir.

Teknoloji Araştırmaları kapsamında tesis verimliliğini arttırma, işletilemeyen sahaların işletilebilir konuma getirilmesi gibi, ülkemizin maden kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesine yönelik AR-GE projeleri yürütülmektedir. Bu ve bunun gibi hizmet üretmeye yönelik projeler bir kazanım olarak değerlendirildiğinden gösterge olarak yıl içerisinde gerçekleştirilen Bilimsel/Teknolojik Çalışma Sayısı alınmıştır.

Teknolojik Analiz/Testleri yapılan numune sayısı, yerbilimleri ile ilgili her türlü çalışmalarda ve maden aramalarında kullanılan teknolojik analiz/test ihtiyacını karşılamak amacıyla, laboratuvarların teknik yeterliliğinin arttırılması sonucunda ulaşılan numune sayısını ve analiz sayısını belirtmektedir.

Arşivlenen Karot Sandık Sayısı performans göstergesi, Karot Bilgi Bankasına iletilen ve arşivlemeleri yapılarak bilgi bankası veri tabanına tüm bilgileri girilen sondajların karot sandık sayısını ifade etmektedir.
Arşivlenen Jeokimyasal Numune Sayısı performans göstergesi, süresiz saklanmaları için analiz laboratuvarlarından Bilgi Bankasına gönderilen numunelerin veri tabanına aktarılan ve arşivlenen sayısını ifade etmektedir.