Kuruluşundan Bugüne Genel Müdürlerimiz


Ahmet Reşit
GENCER (1935 - 1939)

Hadi YENER
(1939 - 1944)

İhsan Ruhi BERENT
(1944 - 1950)

Hamit Nafiz PAMİR
(1950-1951/1954-1956)

Halil PEKMEN
(1951 - 1952)

Emin İPLİKÇİ
(1952 - 1954)

İhsan TOPALOĞLU
(1956 - 1960)

Sadrettin ALPAN
(1960 - 1978)

Nezihi CANITEZ
(1978 - 1979)

Erol İMRE
(1979)

Sıtkı SANCAR
(1979 - 1988)

Orhan BAYSAL
(1988 - 1989)

Ziya GÖZLER
(1990 - 1997)

Halis DOĞAN
(1997 V.)

Cengiz ATAK
(1997 - 2000)

Ali Kemal IŞIKER
(2000 - 2004)

Yener CANDER
(2004 - 2005 V.)

Mehmet ÜZER
(2005-2014)

Yusuf Ziya COŞAR
(2014 - 2016)

Cengiz ERDEM
(2016 - 2021)

Doç. Dr. Yasin ERDOĞAN
(2021 - 2022)

Vedat YANIK
(2022 - Görevde)