Konferans-Toplantı Salonları, Sergi ve Fuar Alanları

  1. Kamu yararına hizmet veren kuruluşlar, dernekler ile bakanlıklardan gelen taleplerde salonların tahsis edilip edilmemesi Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.
  2. Toplantıyı düzenleyen kuruluş, kurum, özel veya tüzel kişiler toplantının mahiyetine göre İdari ve Resmi Makam'lardan gerekli müsaadeleri almakla yükümlü olup, bu müsaadelerin bir suretini Genel Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.
  3. Salon ücretleri tam gün olarak alınır.
  4. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Salonları Kullanma Talimatı

Salon ve Sergi Alanı Kiralama Bedellerine Ücretli işler / Kiralama kısmından ulaşılabilir. Ücretli İş Birim Fiyatları için tıklayınız.

İrtibat:

Kültür Tanıtma Servis Şefliği Tel: 0 312 201 24 46 - 47 e-mail: kultur.tanitma@mta.gov.tr