Konferans-Toplantı Salonları, Sergi ve Fuar Alanları

  1. Kamu yararına hizmet veren kuruluşlar, dernekler ile bakanlıklardan gelen taleplerde salonların tahsis edilip edilmemesi Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.
  2. Toplantıyı düzenleyen kuruluş, kurum, özel veya tüzel kişiler toplantının mahiyetine göre İdari ve Resmi Makam'lardan gerekli müsaadeleri almakla yükümlü olup, bu müsaadelerin bir suretini Genel Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.
  3. Salon ücretleri tam gün olarak alınır.
  4. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Salonları Kullanma Talimatı

1- Salon Kira Bedelleri

KOD NO SALON ADI Birim Fiyat (KDV Dahil)
07-60-SK-01 SADRETTİN ALPAN SALONU 509 kişi kapasiteli-530 m² ( İlave her gün için 8.500 TL) 12.000 TL/Günlük
07-60-SK-02 İHSAN RUHİ BERENT SALONU 200 kişi kapasiteli-340 m² ( İlave her gün için 4.000 TL) 8.000 TL/Günlük
07-60-SK-03 ŞEHİT CUMA DAĞ TABİAT TARİHİ MÜZESİ KONFERANS SALONU 250 kişi kapasiteli-175 m2 (İlave her gün için 4.000 TL) 8.000 TL/Günlük

2- Sergi Alanı Kira Bedelleri

KOD NO AÇIKLAMA
07-60-SAK-01 Üst fuaye 2.400 TL/Günlük, ilave her gün için 1.200 TL/Günlük. Alt fuaye 2.400 TL/Günlük, ilave her gün için 1.200 TL/Günlük. Etkinlik bittikten sonra serginin uzatılması ikinci bir onayı gerektirir.

İrtibat:

Kültür Tanıtma Servis Şefliği Tel: 0 312 201 24 46 - 47 e-mail: kultur.tanitma@mta.gov.tr