Ar-Ge Araştırmaları

Nötron - Gr Probu Araştırma ve Geliştirilmesi

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kuyu logu ölçüm cihazlarında kullanılan Nötron-Gr probu ortam belirleyici özelliği bakımından en önemli problar arasındadır. Nötron probu, ölçüm esnasında bağlantısı yapılan Am-Be radyoaktif kaynaktan çıkan hızlı nötronların ortamdan dönüşüne bağlı olarak algılayıcı dedektör yardımı ile çıkan ışın sayımlarındaki azalmaları baz alarak bunu elektronik devre ile dijital sinyal haline getirmesi sonucunda jeofizik mühendislerinin yorum yapacakları grafik sonucuna ulaştırır.

Prob özellikle jeotermal ve kömürde etkili sonuçlar elde edilmesi yönünden önem arzeder. Jeofizik Dairesi Ar-Ge Koordinatorlüğümüz kapsamında yapılan ön fizibilite çalışmalarımız ile probun yurt içinde üretilmesi mümkün görünmektedir.

 

Rezistivite Cihazı Araştırma ve Geliştirilmesi

Bu proje ile Dairemizde mevcut rezistivite cihazlarının daha portatif ve kullanışlı duruma getirilmesi, boyutlarının küçültülmesi ve dijital ortama geçilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut rezistivite cihazı vericilerimiz varyak ve redresörler analog olup ikisinin toplam ağırlığı yaklaşık 90 kg civarındadır. Bu analog vericilerin tamamen dijital imalatının yapılması, arazi çalışmalarında yere daha güçlü akım verilebilmesi ve yaklaşık ağırlığının 25 kg civarında olması hedeflenmektedir. Arazi çalışmalarında kullandığımız rezistivite cihazı alıcıları üzerinde yerdeki potansiyeli sıfırlamak için kullanılan kaba ve ince ayar potları anolog olup arazi çalışmalarında sıklıkla arızalanmaktadır. Bu potların kaldırılarak yerdeki potansiyelin sıfırlanması amaçlanmaktadır. Arazi çalışmalarında alınan ölçüm datalarının karneye işlenmesi ve grafiğinin çizilmesi çalışanlar tarafından hesapları manuel olarak yapılmakta ve bu işlem zaman kaybına neden olmaktadır. Yapılacak olan rezistivite cihazı ile dijital karne oluşturulması ve grafiğin otomatik çizdirmesi hedeflenmektedir. İki verici (varyak ve redresör) ve bir alıcıdan oluşan rezistivite cihazı ekipmanlarının birleştirilerek üçünün tek bir kutu içerisinde dizayn edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak bu değişikliklerle arazi çalışmalarında çok daha pratik ve hızlı ölçümler yapılacaktır. Ar-Ge çalışmalarımız sırasında projenin tasarlanması, elektronik ve mekanik dizaynlarının yapılması gerçekleştirilecektir. Daha sonraki aşamada cihazların imalatı ve arazi testleri yapılacaktır.