Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlar

 • Amazonit
 • Agat
 • Turmalin
 • Yakut
 • Krizolit
 • Lapis
 • Sedef
 • Obsidiyen
 • Kalsedon
 • Malahit
 • Ametist
 • Opal
 • Zümrüt
 • Kantaşı
 • Lüle Taşı
 • Kaplangözü
 • Safir
 • Krizopraz
 • Apatit
 • Kehribar
 • Oltu Taşı

Değişik renkli yuvarlak ve ince tabakalardan oluşmuş bir kalsedon türüdür. 

Kimyasal Bileşimi, Na(Mg,Fe,Li,Al,Mn,)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4
Kristal Sistemi, Trigonal
Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, prizma yüzeyleri uzunlamasına çizikli, paralel veya ışınsal kristal grupları yaygın; bazen masif
İkizlenme, Olağan
Sertlik, 7
Özgül Ağırlık, 3.0 -3.2
Dilinim, Çok zayıf
Renk ve Şeffaflık, Genellikle siyah ve mavimsi siyah; Renksiz, mavi, pembe, yeşil; Şeffaf - opağa yakın
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu ve çizikleri, rengi, sertliği
Bulunuşu, Granit pegmatitlerde, granitlerde, çeşitli şist ve gnays türlerinde bulunabilirler.

Kristal yapısına giren Cr2O3 nedeniyle kan kırmızısı bir renk alan şeffaf Korund mineralidir.

(Zeberced), Olivinin şeffaf ve açık yeşil renkli türüdür.

Kireçtaşlarının kontakt metamorfizmasıyla oluşan kalsit, piroksen ve diğer silikatlarla birlikte bol miktarda Lazurit (Na, Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 mineralini içeren mavi renkli, yarı şeffaf, opak nitelikli kıymetli bir taştır.

Organik kökenlidir. Molluskaların (değişik mideye türlerinin) kabuk kısımlarının iç yüzeylerinde çoğunlukla aragonitin konsantrik olarak birikmesiyle oluşur

Volkanik cama verilen eski bir addır. Siyah, kahverengi, bazen yeşil renklerde olabilir. Genellikle riyolitik bileşimli bir kayaç olup konkoidal(midye kabuğu şeklinde) kırınım gösterir. Geçmişte mızrak ucu, okbaşı ve diğer keskin aletlerde, ayrıca mücevherat ya da sanatsal objelerin yapımında kullanılmıştır. Günümüzde yarı değerli süstaşı olarak önemini sürdürmektedir.

SiO2 kriptokristalin kuvars. Özgül ağırlıgı 2.59-2.61. Çok değişik renklerdedir ve renklerine göre isimler alır.

Kimyasal Bileşimi, Cu2CO3
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi
İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 4 - 4.05
Dilinim, {-201}
Renk ve Seffaflık, Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Soluk yeşil
Parlaklık, İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, böbreğimsi formu ve HCl'de çözünülürlüğü
Bulunuşu
, Malahit, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Azurit, kuprit ve bakır ile birlikte bulunur. Topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonit dir

bkz.KUVARS

bkz. BERİL

 (Blood stone, Blutstein, Fe2O3)

Kimyasal Bileşimi, Mg2SiO3O8.2H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Masif; ince lifsi; Çoğunlukla kompakt ve nodüllü, toprağımsı veya kil görünümlü
Sertlik, 2 - 2.5
Özgül Ağırlık, 2
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, grimsi, sarımsı, mavimsi yeşil yada kırmızımsı; organik madde içeriğine bağlı olarak kahverengimsi, opağa yakın.
Parlaklık, Mat
Bulunuşu, Playalarda, bataklık ortamlarda oluşan sedimanter yataklarda bulunur. Çoğunlukla manyezit ve serpantinin alterasyon ürünü olarak oluşur. Laküstrin sedimanların otijenik mineralidir

Kahve renkli psödomorf kuvars

bkz. KORUND

Ni içeren kalsedon

Kimyasal Bilesimi, Ca5(PO4)3(F, Cl, OH)
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Prizmatik ve levhamsı kristalleri yaygındır, masif ve tanesel.
Sertlik, 5
Özgül Ağırlık, 3.1 -3.3
Dilinim, Zayıf
Renk ve Seffaflık, Yeşil, grimsi yeşil, beyaz, kahverengi, sarı, mavimsi, kırmızımsı; Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, rengi, sertliği
Bulunuşu, Yaygın olarak rastlanan bir fosfat mineralidir. Magmatik kayaların büyük bir bölümünde aksesuar minerali olarak bulunur. Pegmatitlerde ve yüksek sıcaklık ürünü hidrotermal damarlarda bol miktarda oluşabilir. Sedimanter, bölgesel ve kontakt metamorfik kayalarda da rastlanabilir

Soyu tükenmiş olan bir çam türünde bulunan süksinik asit içeren fosilleşmiş reçine.

Amorf C, literatürde 'bir tür metamorfizma geçirmiş linyit' ve 'bitümce zengin kompakt bir mineral' olarak tanımlanır.