Hidrojeoloji Uygulamaları Birimi

Hidrojeoloji çalışmaları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıllarından itibaren yapılmakta olup Hidrojeoloji Uygulamaları Birimi'nin yönetmeliklerde belirtilen temel görevi maden sahalarının Hidrojeoloji etütlerini yapmaktır.

Açık veya kapalı olarak işletilen kömür, metalik maden, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral vb. maden işletmelerinde yer altı suları işletmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. Çünkü bunlar hem açık hem de kapalı maden işletmelerine ani baskınlar şeklinde boşalımlar yaparak orada çalışanlar için hayati tehlike doğururlar, çalışma verimini düşürürler. Bunları işletmelerden atmak zaman, işgücü, para, cevher ve malzeme kaybına neden olur

Maden sahalarında bu kayıpları önlemek için yapılan Hidrojeoloji Etütleri, iki tam su yılını kapsayacak şekilde genellikle 2 yıl süreli olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında sahada, jeolojik prospeksiyon, hidrojeolojik harita alımı, yeraltısuyu gözlemleri (statik seviye ve kaynak başı), izleyici deneyleri, su kimyası, pompaj gruplarının açılması, pompa testleri, jeofizik ölçümler, hidrolojik gözlemler ve bunların sonucunda olası çözüm önerilerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar daha önce MTA Yatırım Programı kapsamında yapılırken son yıllarda özellikle ücretli çalışmalar ağırlık kazanmıştır.

Son yıllarda, karşılıklı yapılan protokollerle, EÜAŞ Genel Müdürlüğü adına Ankara-Beypazarı-Çayırhan Kömür Sahası, Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan Kömür Sahası ve TKİ Genel Müdürlüğü adına Manisa-Soma-Eynez Kömür Sahası ücretli etütleri yapılırken, Yatırım Programı kapsamında da Konya-Karapınar Kömür Sahası, Eskişehir-Alpu Kömür Sahası, Afyon-Dinar-Dombayova Kömür Sahası ve Isparta-Şarkikaraağaç Kömür Sahası Hidrojeoloji Etütleri yapılmıştır.

Hidrojeoloji Uygulamaları Birimi, asıl görevi olan maden sahalarının Hidrojeoloji Etütlerinin yanı sıra, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına da zaman zaman teknik destek vermektedir.

Tel : (0312) 201 11 59 e-mail : enerji1@mta.gov.tr