Untitled Document

Deniz Jeofiziği ve Oşinografisi Araştırmaları

Deniz Jeofiziği Araştırmaları

Deniz Jeofiziği çalışmaları kullanılan sistemlerin gerek etki derinlikleri gerek sistemlerin çalışma ilkeleri ile taşıdıkları bilgiler açısından denizlerimizde, deniz tabanı ve altının sismik – manyetik - gravite özelliklerinin ortaya konulması ve bu yönden mevcut tükenebilir cansız doğal kaynakların, yeraltındaki gömülü jeolojik yapıların, deniz tabanı çökelleri ve bu çökellerin jeolojik davranışlarının anlaşılması ile tüm bu birimlerin zaman içinde değişimlerinin belirlenmesi, deniz kaynaklı risklerin (aktif fay, denizaltı heyelanı vb) tespiti ile deniz mühendislik çalışmalarını (Liman ve kanallarda deniz tabanında hafriyat yapılması gereken durumlarda, Denizel mühendislik yapılarının konumlandırılacağı alanlarda, Denizaltı boru hattı güzergâh seçimlerinde, Sondaj platformu konumlandırılmasında, Nükleer santraller ve petrol sondajı işlemleri için kullanılacak olan yapay adaların yer seçimi çalışmalarında, Deniz tabanı ve su kolonuna olan gaz sızıntılarının bulunmasında, Sığ sulardaki kum veya çakıl gibi minerallerin aranmasında) kapsamaktadır.

Deniz Jeofiziği Ekipmanları

Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik Sitem

Geoacoustics marka, tek kanallı sismik veri toplanan bu sistemde kaynak olarak boomer veya sparker kullanılmaktadır. Mevcut sedimanların yapısına bağlı olarak, deniz tabanından itibaren yaklaşık 100m. ye kadar penetrasyon sağlanarak yüksek ayrım elde edilebilmektedir.

Sediman Tarama (Sub-bottom Profiler)

Innomar marka yüksek çözünürlüklü sediman sounder sistemi ile sığ derinliklerde, deniz tabanından itibaren sedimanın özelliklerine göre 45m. ye kadar penetrasyon sağlanabilmektedir.