Türkiye Stratigrafi Komitesi

25 Şubat 1965 tarihinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Türkiye Stratigrafi Komitesi çağdaş bilimsel stratigrafi kavram ve terimlerinin Türkiye çapında ortak şekilde anlaşılıp benimsenmesini kolaylaştıracak bir ortamın gelişmesi için çaba gösteren, bu konuda çalışan tüm kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı yardımlaşma ve fikir alışverişi yapan bilimsel amaçlı bir organizasyondur. Türkiye Stratigrafi Komitesinin kuruluş amacını gerçekleştirebilmesi için görev yapan başlıca üç organı vardır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonlar.

Duyurular