Öğrenci İşleri

Kuruluşumuzda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde uzun dönem staj yapacak öğrencilerin listesi yayınlanmıştır.

KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

Staj yapacak öğrencilerin 3 Eylül 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen evrakları Kuruluşumuz Öğrenci İşleri Şefliğine getirmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler

  1. Staj Sözleşmesi
  2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Getirmeyenler staja kesinlikle başlatılamaz)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arkalı-Önlü)
  4. Fotoğraf (1Adet)

ÖNEMLİ
Staj yapacak öğrencilerin getirmesi zorunlu olan okul sözleşmelerini öncelikle okul tarafından onaylattıktan sonra Kuruluşumuz onayına getirmeleri önemle duyurulur.

İletişim:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33/A
06530 Çankaya/ANKARA
Tel: ( 0 312 ) 201 10 62