Hakkımızda

MTA Genel Müdürlüğü, 1935 yılında 2804 Sayılı özel kanunla kurulmuş özel kanun hükümlerine tabi tüzel kişiliği olan madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini de sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı araştırmacı bir kuruluştur.

Ülkemizin maden ve hammadde kaynaklarını kuruluş kanununa uygun olarak araştırmak ve ekonomiye kazandırmak görevini sürdüren Genel Müdürlüğümüz arama faaliyetlerini, 3213 Sayılı Maden Kanunu´nun 18. ve 47. maddelerine göre ruhsat ve izne gerek olmadan bütün sahalarda yapmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Jeotermal kaynak arama faaliyetlerini de 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli Sular Kanunu´na göre yapmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz genel bütçeden verilen yatırım ödeneği ile Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teşkilatı'nca onaylanan "Yatırım ve İş Programı’na uygun olarak ülke genelinde çeşitli yörelerde mahallen arazi kamp yerleri açarak, işçi ve ekipmanlarının bir kısmını da bu yörelerden sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüz 14 Daire Başkanlığı ve 12 Bölge Müdürlüğü ile yurt genelinde hizmet vermektedir. 

Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını; Maden Arama Projeleri, jeoloji, jeofizik haritaları ve Bilimsel Araştırmalar, Harita Envanter ve Veri Bankaları, Hidrojeoloji Etütleri, Jeotermal Etütler, Jeokimya, Yerkabuğu araştırmaları, Deniz Araştırmaları, Çevre Araştırmaları, Diri Fay Sismotektonik Etütleri, Metropolitan Alanların Jeoloji Etütleri, Tip Mukaveleli Etütler ve Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi, Sondaj Karot Bankası Araştırmaları, Laboratuvar ve Teknolojik Araştırmalar ile ilgili Bilimsel Etütler, Ücretli İşler, Yurtiçi ve Uluslararası Teknik İşbirliği Projeleri konularına ağırlık vererek yürütmektedir.
Bu temel konu ve alanlara yönelik olarak:

Jeoloji Araştırmaları

Maden Aramaları

Jeofizik Araştırmaları

Fizibilite Etütleri

Jeoteknik Çalışmalar

Teknoloji Araştırmaları

Deniz Araştırmaları

Çevre Araştırmaları

 

İletişim Bilgileri

  • Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Arama

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2018
Anasayfa - Webmaster    Ziyaretçi Sayımız : 11.408.979

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi