AÇIKLAMALAR

 1. Hizmet başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilmekte olup, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları resmi yazı ile, özel kuruluş ve şahıslar dilekçe ile Kurumumuza başvuru yapabilirler. Başvurularda belirtilen hizmete ilişkin bilgiler doğrultusunda, konunun teknik özellikleri nedeniyle karşılıklı görüşmeler yapılması gerekmektedir
 2. 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutularak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere (Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğunda bulunan hizmetler hariç) % 25 indirim uygulanır.
 3. Birim Fiyatlar KDV Dahil olarak belirlenmiştir.
 4. Ücretler aşağıda verilen banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır.
  Banka dekontunda; 
  • Kişiler için TC Kimlik Numarası,
  • Kurum, Kuruluş veya Şirketler için Vergi numarası,
  • Paranın ne için yatırıldığına ilişkin açıklama yer alacaktır. 

Adres 

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06800 Çankaya/ANKARA

E-Posta

mta@mta.gov.tr

Tel
Faks

+90 (312) 201 10 00
+90 (312) 287 91 88

Banka

T.C. HALK  BANKASI
Bahçelievler Şubesi
Alıcı : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Hesap (İban) No: TR 250001200921000005000606

 

T.C.ZİRAAT BANKASI 01745-ANKARA
Kurumsal Bankacılık Şubesi
Alıcı : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Hesap (İban) No: TR 55000100174537711957-5001

JEOLOJİK ETÜTLER

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün * olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
30-10-JE-01 Çeşitli ölçeklerde jeolojik etüt ve/veya haritalama yapılması ** 500 TL kişi/gün*** Yapılacak jeolojik etüt ve haritalama süresi çalışma alanın büyüklüğü, topografyası, ölçeği, talep edilen işin içeriğine göre değişiklik göstermektedir.
Rapor Yazımı** 3000 TL/Adet Rapor Yazımı: 1-3 ay (Rapor yazımına mineraloji, petrografi, paleontoloji ve jeokimyasal vb analizlerin tamamlanması sonrasında başlanacaktır.)

* Teknik Danışmanlık Hizmeti karşılıklı yapılacak protokol/sözleşme kapsamında gerçekleştirilmekte olup, talep edilecek hizmete bağlı olarak ücretlendirme değişebilmektedir.
** Çeşitli ölçeklerde jeolojik etüt ve/veya haritalama yapılması hizmeti ile rapor yazımı ücretinin peşin ödenmesine müteakip arazi çalışmalarına başlanacaktır.
*** Mineralojik, petrografik, paleontolojik tanımlama ve analiz bedelleri ücrete dahil değildir.

İrtibat:

(JE) Jeoloji Araştırmaları Birimi Tel: 0 312 201 1492   e-mail: jeodestek@mta.gov.tr
Untitled Document

UZAKTAN ALGILAMA

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil)   Tahmini Tamamlanma Süresi
  UYDU GÖRÜNTÜSÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI*
30-10-UA-01 Uydu Görüntüsü Üzerinden Çizgisellik Haritası
Oluşturulması **
300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-02 Uydu Görüntüsü Üzerinden Renk Kompozit
Görüntüsü Oluşturulması
300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-03 Uydu Görüntülerinden Mineral Haritası
Oluşturulması***
300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-04 Uydu Görüntülerinden Sediman Dağılımı
Haritası Oluşturulması
300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-05 Uydu Görüntülerinden Yüzey Sıcaklık Değişimi
Haritası Oluşturulması
300 TL/100 km²    1 adet görüntü için 20 Gün
30-10-UA-06 Stereoskopik Görüntü Oluşturma   300 TL/100 km²   1 adet görüntü için 20 Gün
  Spektrometre Ölçüm ve Analizleri***
30-10-UA-07 Spektrometre Ölçümlerinin ve Analizlerinin
Yapılması
75 TL/Adet    10 Gün
  Görüntü Analiz Raporu
30-10-UA-08 Uydu Görüntüsü Analiz Raporu  300 TL/100 km²    Analiz sonuçlarına ilişkin çıktılar, analizin
türüne göre belirlenen süre sonunda
verilmektedir.

* 1. Çalışmanın uygulanabilirliğine talep sahibi ile karşılıklı görüşmelerle karar verilecektir. Talebe ilişkin ücretlendirme ilgili birim
tarafından yapılarak talep sahibine bildirilir.
2. Analiz çalışmaları en az 100 km² lik alanı kapsayacak şekilde belirlenmelidir.
3. Görüntü taleplerinde, çalışılacak alanla ilgili pafta isimlerinin, koordinatlarının ve istenilen analizlerin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Çalışmalar yalnızca laboratuvarda sayısal görüntü işlemlerini kapsamaktadır. Arazi doğrulamalarını içermez.
** Talep edildiği taktirde, çizgisellik analizleri vektör formatında verilebilmektedir.
*** Fiyatlandırma tek mineral için geçerlidir. Birden çok mineral için ayrı ayrı fiyatlandırma yapılır.
*** Spektrometre ölçüm ve analizi en az 5 örnek için yapılır. Belirtilen 10 günlük süre en fazla 20 örnek için geçerlidir.

İrtibat:

(UA) Uzaktan Algılama Uygulamaları Birimi Tel: 0 312 201 29 63 e-mail: jeodestek@mta.gov.tr

DENİZ ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ  Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
37-10-DA-01 Çok Kanallı Yüksek Ayrımlı Sismik Veri Toplama Etüdü (96 Kanal, 3.125 grup aralığı) Multi Channel High Resolution Seismic Data Acquisition 1-100 km arası 5.000 TL/km, 100 km üzeri 3.500 TL/km İşin miktarına göre süre belirlenir.
37-10-DA-02 Çok Kanallı Sismik Veri İşlem (96 kanal,3.125 grup aralığı)   Multi Channel Seismic Data Processing 1.500 TL/km
37-10-DA-03 Tek Kanallı Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik Veri Toplama ve Veri İşlemi Etüdü (En fazla 455j; 200Hz-15kHz) Single Channel High Resolution Shallow Seismic Survey & Data Processing
5.000 TL/km
37-10-DA-04 Sediman Tarama ve Veri İşlemi (4-15kHz)Sub-Bottom Profiler Survey & Data Processing  5.000 TL/km
37-10-DA-05 Deniz Manyetik Etüdü ve Veri İşlemi Marine Magnetic Survey&Data Processing 3.000 TL/km
37-10-DA-06 Yandan Taramalı Sonar Etüdü ve Veri İşlemi (120 kHz-410 kHz) Side Scan Sonar Survey & Data Processing 5.000 TL/km
37-10-DA-07 Çok Işınlı İskandil Etüdü ve Veri İşlemi (50 kHz-180 kHz) Multi Beam Echosounder Survey & Data Processing  5.000 TL/km
37-10-DA-08 Tek Işınlı İskandil Etüdü (30-200 kHz)Single Beam Echosounder Survey  3.500 TL/km
37-10-DA-09 Akıntı Ölçümü ADP Survey 3.500 TL/km
37-10-DA-10 CTD ve Su Örnekleme Sistemi (500 m derinliğe kadar) CTD and Water Sampling Survey (up to 500 m depth) 3.000 TL/İstasyon
37-10-DA-11 CTD Ölçümü (500 m derinliğe kadar) CTD Survey (up to 500 m depth) 0-100 m arası 1.000 TL ,
100 m üzeri 1.500 TL
37-10-DA-12 Sediman Örnekleme (Grab) Sediment Sampling 750 TL/Adet
37-10-DA-13 Gravite/Piston Karot Örnekleme (mak. 1.5 m'ye kadar) Gravity/Piston Corer Sampling 3.500 TL/Adet

Not:

1. Deniz etütlerinde İdarenin uygun göreceği motorlu bir tekne kullanılabilecektir (Çok Kanallı Sismik ve 50 kHz çok Işınlı İskandil çalışmaları hariç). Bu durumda, kullanılacak olan motorlu tekneye ilişkin tüm giderler talep eden tarafından karşılanacaktır.

2. Deniz etütlerinde MTA SELEN araştırma gemisinin kullanılması durumunda kullanım süresi boyunca 3.500 TL/gün hizmet bedeli alınacaktır. MTA SELEN araştırma gemisi zaruri giderleri yağ, yakıt, liman/barınma vb. giderleri masrafları talep eden tarafından karşılanacaktır.

3. İş süresince deniz etütlerinde kullanılacak olan araştırma ekipmanının/sistemlerinin nakil sigortaları talep eden tarafından karşılanacaktır.

4. Bir istasyonda farklı derinliklerden en fazla 3 adet su numunesi alınabilecektir. Bundan sonra her 3'lü örnekleme için istasyon başı ücretlendirmesi yapılacaktır.

5. Yukarıda listelenen etüt faaliyetlerine ilişkin rapor yazımı 10.000 TL/adet olarak uygulanır.

İrtibat:

(DA) Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 1511 e-mail: mta.deniz@mta.gov.tr

JEOFİZİK ETÜTLER

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

JEOELEKTRİK ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
Rezistivite(DES)  Elektrot Açılımı Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir.Bu süre en az 3 (üç) haftadan başlar.
31-10-JFE-01 AB/2=500 m - 1000 m arası 1.020 TL/Nok
31-10-JFE-02 AB/2=1001 m - 2000 m arası 1.440 TL/Nok
31-10-JFE-03 AB/2=2001 m-3000 m arası 1.800 TL/Nok
31-10-JFE-04 AB/2=3001 m-4000 m arası 2.100 TL/Nok
31-10-JFE-05 AB/2=4001 m den fazla 3.600 TL/Nok
31-10-JFE-06 Profil (Kaydırma) Her bir seviye için 1080 TL/km
31-10-JFE-07 TEM (50mx50m-100mx100m   Loop için) 600 TL/Nok
31-10-JFE-08 TEM (100mx100m -300mx300m  Loop için) 720 TL/Nok
SIP(Bilgisayar destekli)
31-10-JFE-09 X=200 m 1.620 TL/km
31-10-JFE-10 X=100 m 1.740 TL/km
31-10-JFE-11 X= 50 m 1.920 TL/km
31-10-JFE-12 X= 25 m 2.100 TL/km
Gradient IP
31-10-JFE-13 X=100 m 600 TL/km
31-10-JFE-14 X=50 m 720 TL/km
31-10-JFE-15 X=25 m 1.000 TL/km
Doğal Potansiyel (SP)
 
31-10-JFE-16 X=50 m 900 TL/km
31-10-JFE-17 X=25 m 1.200 TL/km
Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) (Tek bobin) (6 Elektrik alan, 1 Manyetik alan için)
31-10-JFE-18 X=100 m 1.320 TL/km
31-10-JFE-19 X=50 m 2.040 TL/km
31-10-JFE-20 X=25 m 2.520 TL/km
31-10-JFE-21 Manyetotellürik (MT) 2.640 TL/Nok
31-10-JFE-22 Audio Manyetotellürik (AMT) 1.680 TL/Nok
Çok Kanallı Çok Elektrotlu Özdirenç Elektrot Açıklığı (0-10 m) (Tek Elektrot Dizilimi İçin)
31-10-JFE-23 Elektrot Sayısı ≤ 32 1.020 TL/Serim
31-10-JFE-24 33 ≤Elektrot Sayısı ≤ 48

1.200 TL/Serim

31-10-JFE-25 49 ≤Elektrot Sayısı ≤ 64 1.380 TL/Serim
31-10-JFE-26 65 ≤Elektrot Sayısı ≤ 80 1.560 TL/Serim
31-10-JFE-27 81 ≤Elektrot Sayısı ≤ 96 1.740 TL/Serim
31-10-JFE-28 97 ≤Elektrot Sayısı ≤ 112 1.920 TL/Serim
Elektrot Açıklığı (10,01 - 20 m) (Tek Elektrot Dizilimi İçin)
31-10-JFE-29 Elektrot Sayısı ≤ 32 1.500 TL/Serim
31-10-JFE-30 33 ≤Elektrot Sayısı ≤ 48 1.800 TL/Serim
31-10-JFE-31 49 ≤Elektrot Sayısı ≤ 64 2.100 TL/Serim
31-10-JFE-32 65 ≤Elektrot Sayısı ≤ 80 2.400 TL/Serim
31-10-JFE-33 81 ≤Elektrot Sayısı ≤ 96 2.700 TL/Serim
31-10-JFE-34 97 ≤Elektrot Sayısı ≤ 112 3.000 TL/Serim

Not:
1. DES-AMT-TEM-MT Etütlerinde 20 Noktanın altındaki talepler işleme alınmayacaktır.

2. CSAMT Etütlerinde 10 km' nin altındaki talepler işleme alınmayacaktır.

3. SIP Etütlerinde 10 km' nin altındaki talepler işleme alınmayacaktır.

4. Çok Elektrotlu Cihaz ile Profil üzerinde yapılacak serimdeki elektrot sayısının 112 elektrot üzeri olması durumunda aradaki elektrot sayısı farkı kadar tabloda yer alan uygun elektrot serim fiyatı birim fiyata eklenecektir.

5. Çok Elektrotlu Cihaz ile ek olarak yapılacak her bir elektrot dizilimi ayrı olarak fiyatlandırılacaktır.

6. Çok Elektrotlu Cihaz ile talep edilecek etüdün asgari serim sayısı 20 serimden az talepler işleme alınmayacaktır.

KUYU ÖLÇÜSÜ  (WELL-LOGGİNG)

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-35 a) SP-Rezistivite 11 TL/m Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 3 (üç) günden başlar.
b) Gamma-Ray 11 TL/m
c) Denstiy 11 TL/m
d) Neutron 11 TL/m
e) Termik 11 TL/m
f) XY Caliper 11 TL/m
g) Spektral Gamma-Ray 11 TL/m
Ayrıca her bir Well-Logging için
a) 100 km ye kadar 1.200 TL
b) 100-400 km arası 2.100 TL
c) 400 km üzeri 3.600 TL

Not: 1000 metre altındaki taleplerde etüt fiyatına 15 TL/m dir.

GRAVİTE  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-36 Jeotermal-Petrol 90 TL/Nok Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 3 (üç) haftadan başlar.
31-10-JFE-37 Maden  Aramaları 5 m X 5 m Karelaj 14 TL/Nok
31-10-JFE-38 Maden  Aramaları 10 m X 10 m Karelaj 26 TL/Nok
31-10-JFE-39 Maden Aramaları 20 m X 20 m Karelaj 36 TL/Nok
31-10-JFE-40 Maden Aramaları 50 m X 50 m Karelaj 48 TL/Nok
31-10-JFE-41 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj 60 TL/Nok

MANYETİK  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-42 Jeotermal-Petrol 90 TL/Nok Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 3 (üç) haftadan başlar.
31-10-JFE-43 Maden Aramaları 5 m X 5 m Karelaj 13 TL/Nok
31-10-JFE-44 Maden Aramaları   10 m X 10 m Karelaj 24 TL/Nok
31-10-JFE-45 Maden Aramaları   20 m X 20 m Karelaj 32 TL/Nok
31-10-JFE-46 Maden Aramaları   50 m X 50 m Karelaj 42 TL/Nok
31-10-JFE-47 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj 54 TL/Nok

RADYOMETRİK  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-48 Jeotermal-Petrol 90 TL/Nok Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 3 (üç) haftadan başlar.
31-10-JFE-49 Maden Aramaları 5 m X 5 m Karelaj 13 TL/Nok
31-10-JFE-50 Maden Aramaları   10 m X 10 m Karelaj 24 TL/Nok
31-10-JFE-51 Maden Aramaları   20 m X 20 m Karelaj 32 TL/Nok
31-10-JFE-52 Maden Aramaları   50 m X 50 m Karelaj 42 TL/Nok
31-10-JFE-53 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj 54 TL/Nok

Not:
1- 500 Nokta’nın altındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Arkeojeofizik etütlerinde 5mx5m karelajlı maden aramaları birim fiyatları uygulanır.

SİSMİK ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
240 Kanal Yüksek Ayrımlı 2-D Sismik Yansıma Etüdü Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 1 (bir) aydan başlar.
31-10-JFE-54 2-B Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü(Veri Toplama ve Veri İşlem-Yorum) 130 TL/Atış
31-10-JFE-55 Veri İşlem-Yorum 24 TL/Atış

Not :
1. 2-B Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem-Yorum) için 1.500 atışa kadar olan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. 2-B Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem-Yorum) için 1.500-3.000 atış arasında yapılacak etütlerde 195 TL/Atış birim fiyatı uygulanır.

3. 2-B Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem- Yorum) için 3.000 Atış üstü taleplerde birim fiyat 130 TL/Atış olarak uygulanır.

YER RADARI  (GPR)  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
Anten Frekansı (MHz)
1-10-JFE-56 ve 31-10-JFE-57 kodlu Yer Radarı (GPR)
etütlerinin kabulü cihaz arızası sebebiyle yapılamamaktadır.
31-10-JFE-56 100 (RTA) 17 TL/m
31-10-JFE-57 250 (Shielded) 19 TL/m

Not:
Yer radarı etütleri için 0-500 m kadar olan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat:

(JFE-1) İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 93 e-mail: jeofizik1@mta.gov.tr
(JFE-2) İzleme Değerlendirme Birim Yöneticiliği Tel: 0 312 201 13 96

MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat(KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-01  Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi Etüdü km² 250 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-02  1/25.000 ölçekli Maden Jeolojisi Etüdü                 km² 400 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-03  1/10.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü      km² 5.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-04  1/5.000  ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü         km² 7.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-05  1/2.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü        km² 30.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-06  1/1.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü        km² 50.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-07  1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi    m 50 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-08 Kuyu Başı Maden Jeolojisi  Hizmetleri m 50 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.

JEOKİMYA ETÜTLERİ

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat(KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-09  Genel Etütler(1/25.000 ölçekli)  km² 120 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-10  Tahkik (1/10.000 ölçekli) km² 500 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-11  Tahkik (1/5.000 ölçekli)  km² 750 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-12 Detay (1/2.000, 1/1.000 ölçekli) km² 6.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.

TOPOGRAFİK ÇALIŞMALAR

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat(KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-13 1/2.000 ölçekli Top. Harita km² 40.000 TL 40 (gün)
32-10-ME-14  1/1.000 ölçekli Top. Harita  km² 50.000 TL 45 (gün)
32-10-ME-15 Galeri çalışması  m 20 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-16 Profil hazırlanması km 2.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.

 

KOD NO RAPOR YAZILIMLARI Birim Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-17 Arşiv no.’su almış 1/2.000 ölçekli Top. Harita km² 4.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-18 Arşiv no.’su almış 1/1.000 ölçekli Top. Harita km² 5.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-19  Ara rapor Adet 4.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-20 Nihai rapor  Adet 6.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.

 

Not: *

 1. Yapılacak işin özel koşullarına, farklı ölçeklere, çalışılacak alanın çok küçük olması, işin çok kısa süreli olması yada iş miktarının çok fazla olması gibi nedenlerle fiyatlar değişebilir.
 2. Analiz ücretleri yukarıdaki birim fiyatlara dahil değildir.
 3. Arazi giderleri (araç, yakıt, konaklama, işçilik v.b.) ayrıca ilave edilecektir.

İrtibat:

(ME-1) Endüstriyel Hammaddeler Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 03 e-mail: endüstriyel@mta.gov.tr
(ME-2) Metalik Madenler Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 01 e-mail: metalik@mta.gov.tr

ENERJİ HAMMADDE ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Jeotermal) 500 TL (KDV Dahil)/kişi-gün olarak belirlenmiştir. (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 6. Maddesi 4. Fıkrası, Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi 6. Fıkrası ve 23. Maddesi 4. Fıkrası gereği yerinde teknik değerlendirme yapılması).

Jeotermal Denetim Hizmetleri 3.025,88 TL/denetim başı (KDV Dahil) olarak  belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
33-10-EH-01 1/25.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri km² 159 TL 1 gün
33-10-EH-02 1/10.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri km² 654 TL 1-2 gün
33-10-EH-03 1/5.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri km² 1.598 TL 2-3 gün
33-10-EH-04 1/25.000 Ölçekli Fosil Yakıt Etütleri km² 120 TL 1 gün
33-10-EH-05 Lokasyon Belirleme Ücreti Adet 10.800 TL
33-10-EH-06 Koruma Alanı Etüdü Danışmanlık Hizmeti kapsamında yapılacak olan kısa süreli ön etüt sonucu belirlenecek kriterler  doğrultusunda hesaplanacaktır. 7-12 gün
33-10-EH-07 Maden Sahaları Hidrojeoloji Etüdü 1/25.000 ölçekli Ön etüt sonucu belirlenecek kriterler doğrultusunda hesaplanacaktır. 1-2 km²/gün
33-10-EH-08 Rapor Adet 5.000 TL 3-4 ay

Not:
1- Kaynak Koruma Alanı Etüt Çalışmalarında rapor ücreti; ısıtmaya yönelik sahalarda 10.000 TL, elektrik üretimine yönelik sahalarda ise 20.000 TL olarak uygulanır.
2- Çalışma ile ilgili tüm arazi giderleri (araç, işçi, akaryakıt, iş yeri vb.) talep sahibine aittir.
3- Etütler için tahmin süresi 1 km² /gün'dür.
4- Yapılacak jeotermal ve hidrojeoloji etüt çalışmalarının süresi işin maliyetine göre yapılacak sözleşme kapsamında akdedilecek süreye göre gerçekleştirilecektir.

İrtibat:

  Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 54  e-mail: enerji1@mta.gov.tr
  Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55
 
KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Birim Fiyat (KDV Dahil)
33-10-EH-09 Kuyu Başı Enerji Hammadde Jeolojisi Hizmetleri m
100 TL

Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55  e-mail: enerji1@mta.gov.tr

JEOTEKNİK ETÜT VE PROJE HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO HİZMETİN ADI
ETÜT PLANLAMA VE PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
34-10-PH-01 Dizayna yönelik (Şevler , yeraltı kazılar  vb.) projeler için etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. *
34-10-PH-02 Laboratuvar ağırlıklı çalışmalara yönelik etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve sözleşme ile belirlenir. *
ÖN JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ
34-10-PH-03 Fiyatlar ve süre yapılacak işin türüne göre sözleşme ile belirlenir.
JEOTEKNİK ETÜT PROJE HİZMETLERİ
34-10-PH-04 Jeoteknik Etüt
Fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. Bir Jeoteknik etüdün toplam bedeli, etüt kapsamında yer alacak çalışmaların maliyetine ilaveten, her etüdün özelliğine ve kapsamına göre belirlenecek diğer giderlerin toplamından oluşur. Toplam bedele, rapor yazılması halinde “Rapor Bedeli” ayrıca ilave edilir. **

Not:

* Çalışmalar iki teknik eleman tarafından en geç yirmi iş günü içerisinde tamamlanır.

** Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt vb. giderler talepçi tarafından karşılanmaması durumunda, hizmet bedeline ayrıca ilave edilir.

İrtibat:

(PH-1) Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 17 72-1775 e-mail:jeoteknik@mta.gov.tr

SONDAJ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ BİRİMİ  BİRİM FİYAT
36-20-MS-01 Maden ve Zemin Sondajları Metre EK-1
36-20-SS-02 Hidrojeoloji Sondajları Metre EK-2
36-20-JS-03 Jeotermal Sondajlar Metre EK-3
KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Tahmini Tamamlanma Süresi BİRİMİ BİRİM FİYAT (KDV Dahil)
36-20-ST-04-1 Kuyu İçinde Statik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-2 Kuyu İçinde Statik Basınç Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-3 Kuyu İçinde Dinamik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-4 Kuyu İçinde Dinamik Basınç Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-5 Water-Loss Testi (*) 1 Gün Adet 6.608,00 TL
36-20-ST-04-6 Çok Debili Enjeksiyon Testi (*) 1 Gün Adet 6.608,00 TL
36-20-ST-04-7 Basınç Yükselim Testi (Build-Up) (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-8 Draw-Down Testi (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-9 Girişim Testi (Bir Kuyuda Basınç Değişimini İzleme) (*) 15 Gün   14.160,00 TL
36-20-ST-04-10 Tek Debili Enjeksiyon Testi (*) 1 Gün Adet 3.304,00 TL
36-20-ST-04-11 Üretim Testi (Silincer-Savak) (*) 1 Gün Adet 6.608,00 TL
36-20-ST-04-12 Gaz Ölçümü Testi (*) 1 Gün Adet 389,40 TL
36-20-TTR-05 Problemli Kuyuların Tetkiki ve Teknik Rapor (**) 3 Gün Günlük Danışmanlık Bedeli + 5.900,00 TL
36-20-KSÖ-07 Kuyu Sapma Ölçümü 1 Gün 1.Kuyu için 2.950,00 TL
İlave Her Kuyu 2.360,00 TL

Not:

* Test ölçümlerinde; Kuyubaşının üretim yapacak şekilde hazırlanması, mahalli işçilik, araç ve yakıtı, amerada vincinin ve pompanın yakıtı, arazi giderleri, lokasyon alanının düzenlenmesi ve yol, üretim deşarj hattı ile 80 m3 dolu su tankının talepçi tarafından karşılanacaktır.

** Problemli kuyularda yerinde inceleme yapılarak teknik görüş ve rapor verilmektedir.

İrtibat:

Makine-Malzeme Planlama ve AR-GE Koordinatörlüğü Tel: 0312 201 12 37                 e-mail: sondaj@mta.gov.tr

EK-1

MADEN SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Sondajların tipi, kuyu sayısı, derinlikleri, kuyu çapı ve toplam sondaj metrajı
 2. Karotlu ilerleme miktarı ve istenen karot verimi
 3. Kuyunun dik veya eğik oluşu ve eğim açısı
 4. Kesilecek kayaçların cinsi
 5. Sondaj işleminde kullanılacak muhafaza borusu, çamur katkı maddeleri, çimento, su vb.
 6. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
 7. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb. giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
 8. Nakliyat ve iklim durumu

EK-2

HİDROJEOLOJİ SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Kuyu sayısı, kuyu çapı, derinlikleri ve toplam sondaj metrajı
 2. Kuyuların teçhizinde kullanılacak borusal malzeme, çimento, çakıl, su vb.
 3. Kesilecek kayaçların cinsi
 4. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
 5. Yapılması talep edilen kuyu testleri (pompa testi, kompresör vs.)
 6. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb. giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
 7. Nakliyat ve iklim durumu

EK-3

JEOTERMAL SONDAJLAR İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Kuyu sayısı, çapları ve derinlikleri ile kuyu teçhizinde kullanılacak boruların (casing, kaynak dikişli boru) nitelik ve miktarları
 2. Kesilecek kayaçların cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
 3. Jeolojik yapı ve formasyonun cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
 4. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı ile kuyubaşı donanımı
 5. Sondaj işleminde kullanılacak çamur katkı malzemeleri, çimento ve su temini
 6. Kuyunun jeolojik takibi ve yönlendirilmesi hizmeti
 7. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl vb. talepçi tarafından karşılanması durumu
 8. Nakliyat ve iklim durumu

PALEONTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER

 

Kod No Analiz Adı Metot/Açıklama Tamamlanma Süresi
(İş günü)
Numune Miktarı Ücret(TL)
(Kdv Dahil)
30-30-PAL-01 Kayaç Numunelerinden Paleontolojik İnce Kesit Yapımı Standart (60x45x1) mm ebadındaki cam slayt (lam) üzerine kayaç numunelerinden araldit kullanılarak ince kesit yapımı 3 En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında 1 adet masif numune
50
30-30-PAL-02 Planktik Foraminifer Analizi için Numune Hazırlama (kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı, şeyl vb.) Numuneler Hidrojen Peroksit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 50 gr-100 gr 50
30-30-PAL-03 Ostrakod Analizi için Numune Hazırlama (kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı vb.)
Numuneler Hidrojen Peroksit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 250 gr-300 gr 50
30-30-PAL-04 Nannofosil Analizi için Numune Hazırlama (kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı, şeyl vb.) Numunenin temiz yüzeyi lam üzerine kazınır ve saf su ile seyreltilir. Kuruyan lamın üzerine aralditle lamel yapıştırılır 7 30 gr-200 gr 50
0-30-PAL-05 Radyolarya Analizi için Numune Hazırlama (çört, pelajik kireçtaşı, çamurtaşı, kiltaşı, marn, fosfat konkresyonu vb.) Numuneler kayacın cinsine bağlı olarak Hidrojen Peroksit, Hidroflorik Asit, Hidroklorik Asit, Nitrik Asit veya Asetik Asit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 Yumuşak sedimanlardan
5gr-25gr,
sert kayaçlardan 500gr-1000gr numune
50
30-30-PAL-06 Palinoloji Analizi için Numune Hazırlama (şeyl, kiltaşı, marn ve killi kireçtaşı gibi ince taneli ve organikçe zengin kayaçlar) Numuneler Hidroklorik, Hidroflorik ve Nitrik Asit ile maserasyon işlemine tabi tutulur. Eleklerden geçirildikten sonra gliserin içerisine koyularak incelemeye hazır hale getirilir. 7-10 30 gr-200 gr 50
30-30-PAL-07 Konodont Analizi için Numune Hazırlama (çört, kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve killi kireçtaşı vb.)
Numuneler Hidroflorik Asit, Formik Asit veya Asetik Asit ile asitleme işlemine tabi tutulur. Eleklerde yıkanarak kurumaya bırakılır. 7 Çörtlerden 1 kg, kireçtaşı sığ fasiyeslerinden 5-7 kg, derin fasiyeslerden 1,5-2 kg numune 50
30-30-PAL-08 İz Fosil Analizi için Numune Hazırlama (kumtaşı, marn, şeyl, kiltaşı altı, üstü, içi düzeylerinden alınan numuneler ve fosil kavkıları)
Sert ve ince fırçalarla iz fosillerin etrafı temizlenir. Üzerinde kalıntı kalmayacak şekilde fırçalanarak yıkanır. 1 gün kurumaya bırakılır. Bu işlem fosil net bir şekilde görünene kadar tekrarlanır 7 mm boyutundan m boyutuna kadar değişebilen tabaka 50
30-30-PAL-09 Paleontolojik Analiz Raporu Hazırlama Numunelerin fauna/flora içeriği belirlenerek uygun yaş/ortam analizi yapılır. 7   150
30-30-MP-01 Kayaç Numunelerinden Petrografik İnce Kesit Yapımı Standart (28x48x1) mm ebadındaki cam slayt (lam) üzerine kayaç numunelerinden araldit kullanılarak ince kesit yapımı 3 En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında 1 adet masif numune
50
30-30-MP-02 Petrografik Analiz Raporu Hazırlama
Kayaç numunelerinin mineralojik bileşimleri, dokusal ve varsa alterasyon özellikleri belirlenir, uygun sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır 7   150

ÜCRETLİ İŞLER BAŞVURU ŞARTLARI

*Paleontolojik/Petrografik analiz yaptırmak isteyen Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler, özel kuruluş ve şahıslar  Başvuru Formu veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.

*Paleontolojik/Petrografik analiz başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri yer almalıdır. (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı, e-posta adresi vb.).

İrtibat:

(PAL) Paleontoloji Birimi Tel: 0 312 201 14 98  e-mail: jeolab@mta.gov.tr

 

ENERJİ ETÜTLERİ ÖLÇÜMLERİ

TOPRAKTA YAPILAN ÖLÇÜMLER

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat Tahmini Tamamlanma
Süresi**
(KDV Dahil)
33-30-EÖ-01 Radon Gazı Ölçümleri  300 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-02 CO2 Gazı Ölçümleri  129 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-03 H2S Ölçümleri  161 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-04 CH4,N2 ve O2  Ölçümü Her bir gaz için 129 TL  1-3 gün
33-30-EÖ-05 Toprak gazı ölçümü paket (Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2) 975 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-06 Toprak gazı ölçümü paket*(Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2) 587 TL 1-3 gün

Not: * İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.

** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

SUDA KAYNAK BAŞINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi**
  A-Fiziko Kimyasal Ölçümler
33-30-EÖ-07 EC 28 TL 1 gün
33-30-EÖ-08 Tuzluluk 28 TL 1 gün
33-30-EÖ-09 Sıcaklık 28 TL 1 gün
33-30-EÖ-10 pH 28 TL 1 gün
33-30-EÖ-11 Toplam Sertlik 28 TL 1 gün
33-30-EÖ-12 Geçici Sertlik 28 TL 1 gün
33-30-EÖ-13 Kalıcı Sertlik 28 TL 1 gün

Not: ** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi**
B- Kimyasal Analizler
33-30-EÖ-14 Na,Ca,Mg,Cl,K,CO3,HCO3,SO4,Al, Fe, Zn, Ag, Cd, Mn, Mo, Ni, Cu,Bo,Li,Pb,Cr Her bir element için 80 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-15 NH4, NO2, NO3, PO4, SİO2, B, F Her bir element için 93 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-16 I 104 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-17 As,Hg,CN,COD Her bir element için 131 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-18 Rn 312 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-19 CO2 Gazı Ölçümleri 129 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-20 H2S Ölçümü 162 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-21 CH4, N2 ve O2 Ölçümü Her bir element için 129 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-22 Suda gaz ölçümü paket (CO2, H2S, CH4, N2, O2) 677 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-23 Suda gaz ölçümü paket* (CO2, H2S, CH4, N2, O2) 407 TL 1-3 gün
33-30-EÖ-24 İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı Kuyu Başına 5.711 TL işin mahiyetine göre hesaplanır

 

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi**
33-30-EÖ-25 İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı (Kuyu Başına/İnhibitör Başına)* 4.000 TL işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-26 Mobil Su Analiz Laboratuvarı Araç Ücreti 3.500 TL -
33-30-EÖ-27 Kurumsal Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerde kimyasal analizler * 1.007 TL işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-28 Koruma Alanları, İşletme Ruhsatlı Alanlarda kuyu ve kaynaklar ***  2.417 TL işin mahiyetine göre hesaplanır

Not: * İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.

Not: ** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

İrtibat:

Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Alanları Birimi Tel: 0 312 201 11 58 e-mail: enerji1@mta.gov.tr

 

GEMOLOJİ LABORATUVARININ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYATLARI

Gemolojik Analiz

KOD NO ANALİZ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI / TÜRÜ ÜCRET
08-30-GL-04 Gemolojik Analiz (Renkli Taşlar) Kesilmiş ve parlatılmış renkli taşların gemolojik incelemesi 3 Gün Faset, kaboşon, boncuk, küre, tablet şeklinde kesilmiş, tamburlanmış ya da oyularak şekillendirilmiş süstaşları 100 TL/numune

* Analizlerin tamamlanma süresi cihazlarla ilgili teknik problemler olması durumunda değişiklik gösterebilir.

İrtibat 

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Mineraloji- Petrografi ve Gemoloji Birimi  

Tel: 0 312 201 23 81
Tel: 0 312 201 23 80
Tel: 0 312 201 23 64  

E-mail : gemoloji.lab@mta.gov.tr

 

GEMOLOJİ LABORATUVARININ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYATLARI

RAMAN SPEKTROMETRE ANALİZLERİ

Analiz Test Kodu Analiz Test Adı Açıklamalar  Tamamlama Süresi  Numune Miktarı/Türü Ücret 
08-30-GL-01 Numune Hazırlama  Düz yüzeye sahip olmayan numunelerin yüzeyinin düzeltilip, hafif parlatılması işlemi  3 Gün 0.5-4 cm çapında makro numune  30 TL/numune 
08-30-GL-02 Raman Spektrometresinde Mineral Tayini               (Makro Numuneler için ) Numune üzerinde seçili bir noktanın tanımlaması yapılır. 3 Gün Düz yüzeye sahip, hafif parlatılmış, 0.5-4 cm çapında makro numune  200 TL/numune   (Numune düz bir yüzeye sahip değilse 08-30-GL-01 ücreti eklenmelidir.) 
08-30-GL-03 Raman Spektrometresinde Mineral Tayini                 (Üstü Açık İnce Kesit İçin ) Üstü açık ince kesitte istenen noktaların  tanımlaması yapılır. 3 Gün Üstü açık ince kesit  İlk saat 250 TL,                  2. saatten sonra her saat için 125 TL

Not: Üniversitelerin başvurusunda analiz ücretinden  % 50 indirim uygulanacaktır.

Analizlerin tamamlanma süresi cihazın arızalı olması halinde değişiklik gösterebilir. 

İrtibat 
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Mineraloji- Petrografi ve Gemoloji Birimi  

Tel: 0 312 201 23 81
Tel: 0 312 201 23 80
Tel: 0 312 201 23 64  

E-mail : gemoloji.lab@mta.gov.tr

DENİZ ARAŞTIRMALARI VE ANALİZLERİ İŞ BİRİM FİYATLARI

KOD NO TEST/ANALİZ CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
37-30-DA-01 MSCL-S Analizleri
(Gama yoğunluğu, P dalgası, Manyetik Duyarlılık, Spektrometre)
400 TL/1 m İşin miktarına göre süre belirlenir.
* 37-30-DA-02 ITRAX Analizi
(2 mm’de 6-10 sn görüntüleme)
1200 TL/1 m
* 37-30-DA-03 ITRAX Analizi
(2 mm’de 1-5 sn görüntüleme)
1000 TL/1 m
* 37-30-DA-04 ITRAX Analizi
(1 mm’de 6-10 sn görüntüleme)
1500 TL/1 m
* 37-30-DA-05 ITRAX Analizi
(1 mm’de 1-5 sn görüntüleme)
1200 TL/1 m
* 37-30-DA-06 ITRAX Analizi
(0.5 mm’de 6-10 sn görüntüleme)
2500 TL/1 m
* 37-30-DA-07 ITRAX Analizi
(0.5 mm’de 1-5 sn görüntüleme)
1700 TL/1 m
* 37-30-DA-08 Karot kesme ve temizleme 300 TL/1 m
* 37-30-DA-09 ITRAX Analizi
(Radyografik Analiz)
300 TL/1 m

* Radyografik analiz fiyatı ücretlere dahildir. Radyografik analiz istenmemesi durumunda birim fiyat başına 300 TL indirim uygulanır.

İrtibat :

(DA) Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Tel: 312 201 15 11 e-posta:deniz.lab@mta.gov.tr

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI TEST VE ANALİZLERİ İŞ BİRİM FİYATLARI

KOD NO TEST/ANALİZ CİNSİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
38-30-ÇA-01 Karot Numunesi Üzerinde CORE LOGGER Analizi
1 Nokta Analiz
13 TL
İşin Miktarına Göre Süre Belirlenir
38-30-ÇA-02 TÜVEK Arşivinden Karot Numunesi İnceletme
Her Bir Sondaj İçin 130 TL 7 Gün
38-30-ÇA-03 TÜVEK Arşivinden Karot Numunesi Verme
Her Bir Numune İçin 25 TL 7 Gün
38-30-ÇA-04 KBB* Arşivinden Karot Numunesi İnceletme
Her Bir Sondaj İçin 130 TL 7 Gün**
38-30-ÇA-05 KBB* Arşivinden Karot Numunesi Verme
Her Bir Numune İçin 25 TL 7 Gün**

* KBB: MTA Karot Bilgi Bankası.

** 7 Gün: İlgili Daire Başkanlığının uygun görüşünü müteakiben.

İrtibat :

(ÇA) Veri Hazırlama ve Değerlendirme Tel: 312 201 15 82 e-posta:arzugiray.baltaci@mta.gov.tr

JEOFİZİK HARİTA SATIŞLARI

REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/100.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat 
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
31-40-JFHS-01 Havadan Rejyonal Manyetik Haritaları 
(Grid Aralığı 1 km)
780 TL/Pafta (CD) Bu süre en az 1
(bir) günden başlar.  
31-40-JFHS-02 Rejyonal Gravite (Bouguer Anomali)
Haritaları (Grid aralığı 1km)
900 TL/Pafta (CD) 

 

REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/500.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma  Süresi
31-40-JFHS-03 Havadan Rejyonal Manyetik Haritaları  (Grid Aralığı 10 km)    108 TL/Pafta (CD) Bu süre en az 1 (bir) günden başlar.  
31-40-JFHS-04 Rejyonal Gravite (Bouguer Anomali) Haritaları (Grid aralığı 10 km) 108 TL/Pafta (CD)

Not: Haritalar CD ortamında SURFER Çizim ve JPEG formatında verilir.

İrtibat:

(JHS-1) İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 93  e-mail: jeofizik1@mta.gov.tr
(JHS-2) İzleme Değerlendirme Birim Yöneticiliği Tel: 0 312 201 13 96

 

JEOLOJİK HARİTA SATIŞLARI

1,4,5
KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
07-40-JHS-01 1/25.000 Ölçekli Raster Jeoloji Haritası 120 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-02  1/100.000 Ölçekli Raster Jeoloji Haritası 120 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-03 1/25.000 Ölçekli Vektör Jeoloji Haritası  350 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-04 1/25.000 Ölçekli Raster Diri Fay Haritası ² 60 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-05 1/25.000 Ölçekli Vektör Diri Fay Haritası ² 60 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-06 1/25.000 Ölçekli Raster Heyelan Haritası ² 180 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-07 1/25.000 Ölçekli Vektör Heyelan Haritası ² 180 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-08 1/50.000 Ölçekli  Vektör Jeoloji Haritası ³ 840 TL/Adet  1 iş gün
07-40-JHS-09 1/100.000 ölçekli Vektör Jeoloji Haritası ³ 480 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-10 1/500.000 Ölçekli Vektör Jeoloji Haritası  1.200 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-11 Kuzey Anadolu Fay (KAF) Atlası
1 adet 1/100.000 Ölçekli Vektör Harita
430 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-12 Doğu Anadolu Fay (DAF) Atlası
1 adet 1/100.000 Ölçekli Vektör Harita 
430 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-13 İstanbul Metropolü Batısı Vektör Harita
Eklerinin Tümü 
4.200 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-14 1/1.000.000 Ölçekli Vektör Türkiye Jeoloji Haritası  3.500 TL/Adet 1 iş gün
07-40-JHS-15 1/1.000.000 Ölçekli Raster Türkiye Jeoloji Haritası 150 TL/Adet 1 iş gün

İrtibat:

(JHS) Derleme Servis Şefliği Tel: 0312 201 25 53-25 96- 25 65 e-mail: derleme@mta.gov.tr


 1. Jeolojik harita satışları Genel Müdürlüğümüz WEB sayfası, E-Ticaret Portal’ından yapılmaktadır.
 2. İçerisinde Diri Fay ve Heyelan bulunan paftalara ait haritalar mevcuttur.
 3. Yalnızca sayısal verisi arşivimizde mevcut olanların satışı yapılmaktadır.
 4. Türkiye Jeoloji Veri Tabanında yer alan paftaların kenarlarında, farklı yıllarda gerçekleştirilen proje çalışmalarında üretilmesi nedeniyle, kompilasyon sorunlarından kaynaklanan jeolojik uyumsuzluklar bulunabilmektedir.
 5. Kurumumuz tarafından üretilen ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına aktarılan jeoloji, diri fay ve heyelan haritalarının telif ve iktibas hakkı Kurumumuza aittir. Bu sayısal haritalar, kağıt çıktıları ve Jpg Formatı görüntüleri izinsiz çoğaltılamaz, üçüncü şahıs ve kuruluşlara verilemez, amacı dışında ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

Satışı Yapılan Yayınlar

Yayınlarımızı Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Yayınlarımızı  temin etmek isteyenler: "Bilimsel Dokümantasyon  ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı"nın "Basın ve Halkla İlişkiler Servisi"ne gelerek makbuz karşılığı satın alabilir  veya; yayın ücreti + posta  masrafı  toplamının aşağıdaki  banka hesap numaralarından birisine yatırıldığını gösterir banka dekontunu, gerekli bilgileri doldurulmuş "Doküman İstek Formu"na ekleyerek gönderdiklerinde yayınlar en  kısa sürede  adreslerine  taahhütlü olarak  postalanır  ya da isteğe bağlı ödemeli kargo ile gönderilir. (Kargo ile gönderim talep edenler sadece yayın ücretini bankaya yatırırlar.)

Eft ve havale ile gerçekleştirilen ödemelerde lütfen açıklama kısmına aşağıda "BİLİMSEL907" kodu ile başlayan bilgileri giriniz.

Açıklama kısmına eklenecek bilgi: "BİLİMSEL907- YAYIN SATIŞ BEDELİ- Vergi no/Tc no- Firma/ Kişi adı"

Örnek: "BİLİMSEL907- YAYIN SATIŞ BEDELİ- 8780038000 ABC MÜHENDİSLİK"

Banka Hesap No:
Halkbankası Bahçelievler Şubesi
Alıcı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Ücretli İşler Hesabı TR25 0001 2009 2100 0005 000606

Tel: (312) 201 25 85

Faks: (312) 285 99 82

E-mail: bashalk@mta.gov.tr

Banka Hesap No:
T.C. Ziraat Bankası 01745- ANKARA
Kurumsal Bankacılık Şubesi
Alıcı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Hesap (İban) No: TR 55000 100174537711957-5001

Adres: MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma D.Bşk. Basın ve Halkla İlişkiler Srv. 06520-ÇANKAYA/ANKARA

Yayınlarımız stoklarımız ile sınırlıdır.

İrtibat: Derleme Servis Şefliği

Tel: 0 312 201 25 53 - 25 96 - 25 65

Fax: 0 312 285 99 82

E-Posta: derleme@mta.gov.tr


Satışı Yapılan Yayın Çeşitlerimiz


SATIŞI YAPILAN YAYIN DETAYLARI

ENVANTERLER

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Türkiye Jeotermal Kaynakları envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 201 Türkçe 70,00
Türkiye Linyit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 202 Türkçe 45,00
Türkiye Manyezit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 203 Türkçe 20,00
Türkiye Bentonit envanteri S. BAKIR, A. AKBULUT VE DĞR. 2012 204 Türkçe 25,00
Türkiye Krom envanteri Y.ÇİFTÇİ,C.DÖNMEZ, A.O.ÇOLAKOĞLU,İ.ODABAŞI 2017 205 Türkçe 90,00
Türkiye Altın- Gümüş envanteri H.IŞIN ÇOLAK 2017 206 Türkçe 45,00
Türkiye Doğal Taşlar (Mermer-Traverten-Sert taşlar-Yapı taşları) Desen ve Tür Envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 207 Türkçe 165,00
Türkiye Nikel Envanteri Y.ÇİFTÇİ, C.DÖNMEZ, F.ÖNER, N.YILDIRIM 2019 208 Türkçe 30,00
Türkiye Sölestin Envanteri Y.ÇUBUK,T.KAYAN,M.ADA, C.OZANSOY,H.AĞRILI,M.SÜMER 2020 209 Türkçe 20,00
Türkiye Krom Envanteri Cilt-3 Y.ÇİFTÇİ,C.DÖNMEZ, A.O.ÇOLAKOĞLU,İ.ODABAŞI 2020 210 Türkçe 50,00


EĞİTİM SERİLERİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Kömür Jeolojisi GÜNER ÜNALAN 2010 41 Türkçe 55,00
Şev Duraylılığı İBRAHİM AKBULUT 2012 42 Türkçe 20,00
Rezerv Hesaplamasında Geleneksel Yöntemlerin Bilgisayar Destekli uygulaması MUSTAFA BUMİN 2013 43 Türkçe 20,00
Türkiye'nin Geleneksel Yapı Taşları M.FAHRETTİN ŞENER 2013 44 Türkçe 20,00
MUSTAFA UMUT
AYŞE UZEL
Sığ Temellerde Zemin Etüdü ve Çözümlü Örnekler İBRAHİM AKBULUT 2013 45 Türkçe 20,00
Okyanusal Litosfer ve Üzerindeki Magmatik Kayalar ENDER SARIFAKIOĞLU
YILDIRIM DİLEK
2014 46 Türkçe 20,00
Madencilik Projelerinin Fayda-Maliyet Analizi ile Değerlendirilmesi DR.M.Alper DEMİRBUGAN 2017 47 Türkçe 20,00
Jeokimya:İlke ve Uygulamalar HALİM MUTLU 2017 48 Türkçe 30,00
Doğal Zeolitler D.L.BISH,D.W.MING VE EDİTÖRLER. 2018 50 Türkçe 20,00
Kuyu Logları Rezervuar Analizi MUHSİN EREN 2019 51 Türkçe 25,00
Maden Sahalarının Rehabilitasyonu DR.M.Alper DEMİRBUGAN 2019 52 Türkçe 20,00
Kömür,Kömür Petrografisi ve Kok Üretiminde Kullanımı Y.ÇİFTÇİ,C.DÖNMEZ,
A.O.ÇOLAKOĞLU,İ.ODABAŞI
2021 54 Türkçe 20,00


DİĞER YAYINLAR

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Stratigrafi adlama Kuzey Amerika yasa kitabı E.ENVER ALTINLI 1983   Türkçe BİTTİ
Türkiye'nin trias-miyosen paleocoğrafya atlası İTÜ-TUBİTAK- MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998   Trk.-İng. 200$-250$
Mineraller M.BAHADIR ŞAHİN-ERDAL KOŞUN-HAŞİM AĞRILI- HAMDİ MENGİ 2008   Türkçe  20,00
Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri E.TUNCALI,B.ÇİFTÇİ, N.YAVUZ,S.TOPRAK VE DĞR.  2002   Trk.-İng. 25,00
Dağlardan Denizlere Temel Jeoloji Bilgileri M. BAHADIR ŞAHİN 2012   Türkçe  30,00


ÖZEL YAYIN SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Kuzey Anadolu fayı(KAF) atlası ERDAL HERECE, ERGUN AKAY 2003 Ö.Y.Srs-2  Trk.-İng. 55,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sinop Paftası T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR. 2007 Ö.Y.Srs-7  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Samsun Paftası T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR. 2007 Ö.Y.Srs-8  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Trabzon Paftası T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR. 2007 Ö.Y.Srs-9  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Erzurum Paftası  T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-16  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sivas Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-17  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Kayseri  Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-18  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Ankara Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-19  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, İzmir Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-20  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Denizli Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-21  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Konya Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-22  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Adana Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-23  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Hatay Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-24  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Diyarbakır Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-25  Türkçe 20,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Cizre Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-26  Türkçe 20,00
1/1500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası T.Y. DUMAN,T. CAN,Ö. EMRE   2011 Ö.Y.Srs-27 Türkçe 20,00
Biga Yarımada'sının Genel ve Ekonomik Jeolojisi M.DURU, Ş. PEHLİVAN, Aral İ. OKAY VE DĞR. 2012 Ö.Y.Srs-28  Türkçe 45,00
12 Kasım 1999 Düzce Depremi Yüzey Kırığı T.Y.DUMAN,Ö.EMRE,S.ÖZALP, A.DOĞAN 2014 Ö.Y.Srs-31  Türkçe 25,00
Jeoistatistik Global ve Lokal Rezerv Hesaplama MUSTAFA BUMİN 2014 Ö.Y.Srs-32 Türkçe 20,00
Türkiye'nin Senozoyik Volkanitleri AHMET TÜRKECAN 2015 Ö.Y.Srs-33 Türkçe 35,00
Türkiye Sismotektonik Kitabı ve Haritası MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 Ö.Y.Srs-34 Türkçe 80,00
Türkiye Ofiyolitleri E.SARIFAKIOĞLU M.SEVİN Y.DİLEK 2017 Ö.Y.Srs-35 Türkçe 45,00


YERBİLİMLERİ KÜLTÜR SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI   DİLİ FİYATI (TL)
Yerbilimleri Kültür serisi-3  (Arsenik ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2009   Türkçe 20,00
Yerbilimleri Kültür serisi-4  (Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar) Alaaddin VURAL, Selma KAYA, Nurcan BAŞARAN, Taner SONGÖREN 2009   Türkçe 20,00
Yerbilimleri Kültür serisi-5  (Türkiye yer Altı Kaynakları İllere Göre) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009   Türkçe 55,00
Yerbilimleri Kültür serisi-6  (T.'de Aspest, Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları Ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2009   Türkçe 20,00
Yerbilimleri Kültür serisi-7  (T.'de İnsan Kaynaklı Antropojenik Unsurlar ve Çevresel Etkileri) EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 20,00
Yerbilimleri Kültür srs-8  T.'de Kil ve Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofajia) -Topraktaki Organizmalar (Patojenler) - Pekmez Toprağı ve Sağlık EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 20,00
Yerbilimleri Kültür serisi-9  (Türkiye'de İçme Suyunda Flor ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 20,00
Yerbilimleri Kültür Serisi -11 (İyot Elementinin Doğada Bulunuşu ve Canlılar için Önemi) EŞREF ATABEY 2014   Türkçe 20,00


MONOGRAFİ SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI   DİLİ FİYATI (TL)
Monography srs no.II (FORAMINIFERAL  DESC AND BIOST. OF THE PALEO.-LOWER EOCENE SHALLOW-WATER LIMESTONES AND DISCUSSION ON THE CRETACEOUS - TERTIARY BOUNDARY IN TURKEY) ERCÜMENT SİREL 1998   İngilizce 20,00
Monografi srs no.4 (1999 İzmit Depremi Sonrası İzmit Körfezi Kıyı Ötesi Araştırmaları) İSMAİL KUŞÇU MAKOTO OKAMURA   2008   Trk.-İng. 25,00
Monografi serisi no.5 (T. Jeolojisine Giriş:Alpin ve Alpin öncesi Tektonik Birliklerin Jeodinamik Evrimi) M. Cemal GÖNCÜOĞLU 2010   Trk.-İng. 25,00
Monografi serisi no.6 (Türkiye'nin Yapısal Süreksizlikleri: Jeolojik - Jeofizik (Grafite ve Manyetik) Analiz) Uğur AKIN - Yahya ÇİFTÇİ 2011   Trk.-İng. 25,00


TÜRKİYE SIVILAŞMAYA YATKINLIK HARİTALARI SERİSİ

ADAPAZARI-EREĞLİ-ZONGULDAK-BOLU A.Üstün, A. Özata, O. Özerk, R. Osmançelebioğlu, T. Esirtgen, N. Kazancı, A. Gürbü 2019 Sıvı. Hrt.Srs-1 Türkçe 40,00

 

1:50.000 ÖLÇEKLİ YENİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 22a Trk.-İng. 20,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 22b Trk.-İng. 20,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 23a Trk.-İng. 20,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 23b Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 21a Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL -BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F21bc-G21b Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL -BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 21d-G 21a Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F 22c Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F 22d Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F23c Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F23d Trk.-İng. 20,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20a Trk.-İng. 20,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20b Trk.-İng. 20,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20c Trk.-İng. 20,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20d Trk.-İng. 20,00


1:100.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI

1:100.000 ölçekli harita lejantı için tıklayınız

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 M-34 Trk.-İng. 25,00
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-33 Trk.-İng. 25,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-24 Trk.-İng. 25,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-25 Trk.-İng. 25,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-26 Trk.-İng. 25,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-24 Trk.-İng. 25,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-25 Trk.-İng. 25,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-26 Trk.-İng. 25,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-24 Trk.-İng. 25,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-25 Trk.-İng. 25,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-26 Trk.-İng. 25,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-24 Trk.-İng. 25,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-25 Trk.-İng. 25,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-26 Trk.-İng. 25,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 İ-48 Trk.-İng. 25,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 İ-49 Trk.-İng. 25,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-48 Trk.-İng. 25,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-49 Trk.-İng. 25,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-50 Trk.-İng. 25,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-50 Trk.-İng. 25,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-17(K-31) Trk.-İng. 25,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-18(K-32) Trk.-İng. 25,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 K-30 Trk.-İng. 25,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-30 Trk.-İng. 25,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-31 Trk.-İng. 25,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-32 Trk.-İng. 25,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-27 Trk.-İng. 25,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-28 Trk.-İng. 25,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 O-29 Trk.-İng. 25,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 P-28 Trk.-İng. 25,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 I-27 Trk.-İng. 25,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 I-28 Trk.-İng. 25,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 J-28 Trk.-İng. 25,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 F-15(I-29) Trk.-İng. 25,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 J-29 Trk.-İng. 25,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 O-36 Trk.-İng. 25,00
ANTAKYA-HAMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 P-36 P-37 R36 Trk.-İng. 25,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-24(O-38) Trk.-İng. 25,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-10(O-24) Trk.-İng. 25,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-11(O-25) Trk.-İng. 2500
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-12(O-26) Trk.-İng. 25,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-10-11         (P-24-25) Trk.-İng. 25,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 E-48 F-48 Trk.-İng. 25,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 E-49 F49 Trk.-İng. 25,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 C-36(F-50) Trk.-İng. 25,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 F-45 Trk.-İng. 25,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 F-46 Trk.-İng. 25,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 F-47 F-47 Trk.-İng. 25,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 J-17 Trk.-İng. 25,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ16-j16 Trk.-İng. 25,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-17 Trk.-İng. 25,00
BALIKESİR (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 G-5(J-19) Trk.-İng. BİTTİ
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-18 Trk.-İng. 25,00
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-19 Trk.-İng. 25,00
BALIKESİR (Bitti)  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 F-6(I-20) Trk.-İng. BİTTİ
BALIKESİR (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 G-4(J-18) Trk.-İng. BİTTİ
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-21 Trk.-İng. 25,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-4(G-18) Trk.-İng. 25,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 G-19 Trk.-İng. 25,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-18 Trk.-İng. 25,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-19 Trk.-İng. 25,00
BANDIRMA (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-20 Trk.-İng. 25,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-51 Trk.-İng. 25,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-51 Trk.-İng. 25,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-52 Trk.-İng. 25,00
BAŞKALE (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1987 H-38(K-52) Trk.-İng. BİTTİ
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-27 Trk.-İng. 25,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-28 Trk.-İng. 25,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-29 Trk.-İng. 25,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-27 Trk.-İng. 25,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-28 Trk.-İng. 25,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-29 Trk.-İng. 25,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-22 Trk.-İng. 25,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-23 Trk.-İng. 25,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-42 Trk.-İng. 25,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-43 Trk.-İng. 25,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-44 Trk.-İng. 25,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-48 Trk.-İng. 25,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-49 Trk.-İng. 25,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-50 Trk.-İng. 25,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-48 Trk.-İng. 25,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-49 Trk.-İng. 25,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N-50 Trk.-İng. 25,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-2(G-16) Trk.-İng. 25,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-3(G-17) Trk.-İng. 25,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H15-H16 Trk.-İng. 25,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-17 Trk.-İng. 25,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-30 Trk.-İng. 25,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-31 Trk.-İng. 25,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-32 Trk.-İng. 25,00
ÇANKIRI (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 H-30 Trk.-İng. 25,00
ÇANKIRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-31 Trk.-İng. 25,00
ÇANKIRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-32 Trk.-İng. 25,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-33 Trk.-İng. 25,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-34 Trk.-İng. 25,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-35 Trk.-İng. 25,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-33 Trk.-İng. 25,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-34 Trk.-İng. 25,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-35 Trk.-İng. 25,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-9(M-23) Trk.-İng. 25,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-21 Trk.-İng. 25,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-22 Trk.-İng. 25,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-9(N-23) Trk.-İng. 25,00
DİVRİĞİ(2. BASKI) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 I-39 Trk.-İng. 25,00
DİVRİĞİ (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 F-26(I-40) Trk.-İng. BİTTİ
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İ-41 Trk.-İng. 25,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-39 Trk.-İng. 25,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-40 Trk.-İng. 25,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-41 Trk.-İng. 25,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-42 Trk.-İng. 25,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-43 Trk.-İng. 25,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-44 Trk.-İng. 25,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-42 Trk.-İng. 25,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-43 Trk.-İng. 25,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-44 Trk.-İng. 25,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-51 Trk.-İng. 25,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-51 Trk.-İng. 25,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 İ52-İ53-H52 Trk.-İng. 25,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-52 Trk.-İng. 25,00
EDİRNE (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 C2-C3 Trk.-İng. BİTTİ
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 K-42 Trk.-İng. 25,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-43 Trk.-İng. 25,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-44 Trk.-İng. 25,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-42 Trk.-İng. 25,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-43 Trk.-İng. 25,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-44 Trk.-İng. 25,00
ELBİSTAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 H-22(K-36) Trk.-İng. BİTTİ
ELBİSTAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 H-23(K-37) Trk.-İng. BİTTİ
ELBİSTAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 H-24(K-38) Trk.-İng. BİTTİ
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 İ-22(L-36) Trk.-İng. 25,00
ELBİSTAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 İ-23(L-37) Trk.-İng. BİTTİ
EREĞLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F24-F25 Trk.-İng. 25,00
EREĞLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-26 Trk.-İng. 25,00
ERİVAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 D-37(G-51) Trk.-İng. 25,00
ERİVAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-51 Trk.-İng. 25,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-42 Trk.-İng. 25,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-43 Trk.-İng. 25,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-44 Trk.-İng. 25,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-42 Trk.-İng. 25,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-43 Trk.-İng. 25,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-44 Trk.-İng. 25,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 F-31(I-45) Trk.-İng. 25,00
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 F-32(I-46) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 F-33(I-47) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-31(J-45) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-32(J-46) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 G-33(J-47) Trk.-İng. 25,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-24 Trk.-İng. 25,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-25 Trk.-İng. 25,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-24 Trk.-İng. 25,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-25 Trk.-İng. 25,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-26 Trk.-İng. 25,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-7(O-21) Trk.-İng. 25,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-8(O-22) Trk.-İng. 25,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-9(O-23) Trk.-İng. 25,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-8(P-22) Trk.-İng. 25,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-9(P-23) Trk.-İng. 25,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-36 Trk.-İng. 25,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-37 Trk.-İng. 25,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-38 Trk.-İng. 25,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-36 Trk.-İng. 25,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 N-37 Trk.-İng. 25,00
GAZİANTEP (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-24(N-38) Trk.-İng. BİTTİ
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-40 Trk.-İng. 25,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 F-41 G-41 Trk.-İng. 25,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-40 Trk.-İng. 25,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-41 Trk.-İng. 25,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-51 Trk.-İng. 25,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M52-M53 Trk.-İng. 25,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N-51 Trk.-İng. 25,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N52-N53 Trk.-İng. 25,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-27 Trk.-İng. 25,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-28 Trk.-İng. 25,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-29 Trk.-İng. 25,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-27 Trk.-İng. 25,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-28 Trk.-İng. 25,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-29 Trk.-İng. 25,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-10(M-24) Trk.-İng. 25,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-11(M-25) Trk.-İng. 25,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-12(M-26) Trk.-İng. 25,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-10(N-24) Trk.-İng. 25,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-11(N-25) Trk.-İng. 25,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-12(N-26) Trk.-İng. 25,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F21-G21 Trk.-İng. 25,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 F-22 Trk.-İng. 25,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 F-23 Trk.-İng. 25,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 K-18 Trk.-İng. 25,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-30 Trk.-İng. 25,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-31 Trk.-İng. 25,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-32 Trk.-İng. 25,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-30 Trk.-İng. 25,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-31 Trk.-İng. 25,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-32 Trk.-İng. 25,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 G-48 Trk.-İng. 25,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-49 Trk.-İng. 25,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 D-36(G-50) Trk.-İng. 25,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-48 Trk.-İng. 25,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-49 Trk.-İng. 25,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-50 Trk.-İng. 25,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 B-17(E-31) Trk.-İng. 25,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 E-32 Trk.-İng. 25,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-30 Trk.-İng. 25,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-31 Trk.-İng. 25,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-32 Trk.-İng. 25,00
KASTAMONU  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 D30-E30 Trk.-İng. 25,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-19(K-33) Trk.-İng. 25,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 K-34 Trk.-İng. 25,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 K-35 Trk.-İng. 25,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 İ-19(L-33) Trk.-İng. 25,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 L-34 Trk.-İng. 25,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-35 Trk.-İng. 25,00
KIRKLARELİ (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 C-4(F-18) Trk.-İng. BİTTİ
KIRKLARELİ (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 C-5(F-19) Trk.-İng. BİTTİ
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F-20 Trk.-İng. 25,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-30 Trk.-İng. 25,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 G-17(J-31) Trk.-İng. 25,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 G-18(J-32) Trk.-İng. 25,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-30 Trk.-İng. 25,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 İ-31 Trk.-İng. 25,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 İ-32 Trk.-İng. 25,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-27 Trk.-İng. 25,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-28 Trk.-İng. 25,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-29 Trk.-İng. 25,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 N-27 Trk.-İng. 25,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 N-28 Trk.-İng. 25,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 N-29 Trk.-İng. 25,00
KOZAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 J-19(M-33) Trk.-İng. 25,00
KOZAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 J-21(M-35) Trk.-İng. BİTTİ
KOZAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 K-20(N-34) Trk.-İng. 25,00
KOZAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 K-21(N-35) Trk.-İng. BİTTİ
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-21 Trk.-İng. 25,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-21 Trk.-İng. 25,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-22 Trk.-İng. 25,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-23 Trk.-İng. 25,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İ-23 Trk.-İng. 25,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 K-39 Trk.-İng. 25,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 K-40 Trk.-İng. 25,00
MALATYA (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 H-27(K-41) Trk.-İng. BİTTİ
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-40 Trk.-İng. 25,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 İ-27(L-41) Trk.-İng. 25,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-45 Trk.-İng. 25,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-46 Trk.-İng. 25,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-47 Trk.-İng. 25,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-45 Trk.-İng. 25,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-46 Trk.-İng. 25,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-47 Trk.-İng. 25,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-4-5             (O18-O19) Trk.-İng. 25,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-6(O-20) Trk.-İng. 25,00
MERSİN-LAZKİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 P-35 R-35 Trk.-İng. 25,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-33 Trk.-İng. 25,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-34 Trk.-İng. 25,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-35 Trk.-İng. 25,00
MUŞ (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 H-33(K-47) Trk.-İng. BİTTİ
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 İ-33(L-47) Trk.-İng. 25,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-45 Trk.-İng. 25,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 K-46 Trk.-İng. 25,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-45 Trk.-İng. 25,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-46 Trk.-İng. 25,00
PERŞEMBE-GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-39-G-39 Trk.-İng. 25,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 E-36-F-36 Trk.-İng. 25,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-37 Trk.-İng. 25,00
SAMSUN-TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-38-G-38 Trk.-İng. 25,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 P-30 Trk.-İng. 25,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 P31-P32 Trk.-İng. 25,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-30 Trk.-İng. 25,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-31 Trk.-İng. 25,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-32 Trk.-İng. 25,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 D33-E33 Trk.-İng. 25,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 D34-E34 Trk.-İng. 25,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 E-35 Trk.-İng. 25,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-33 Trk.-İng. 25,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-34 Trk.-İng. 25,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-35 Trk.-İng. 25,00
SİVAS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-36 Trk.-İng. 25,00
SİVAS (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 F-22(I-36) Trk.-İng. BİTTİ
SİVAS (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 F-23(I-37) Trk.-İng. BİTTİ
SİVAS  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 I-38 Trk.-İng. 25,00
SİVAS  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 G-23(J-37) Trk.-İng. 25,00
SİVAS   MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 J-38 Trk.-İng. 25,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-40 Trk.-İng. 25,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-41 Trk.-İng. 25,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1996 L-25(O-39) Trk.-İng. 25,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 D-22(G-36) Trk.-İng. 25,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 D-23(G-37) Trk.-İng. 25,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-36 Trk.-İng. 25,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-37 Trk.-İng. 25,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-38 Trk.-İng. 25,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-31(G-45) Trk.-İng. 25,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-32(G-46) Trk.-İng. 25,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 G-47 Trk.-İng. 25,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-45 Trk.-İng. 25,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-46 Trk.-İng. 25,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-47 Trk.-İng. 25,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-28-D-28 (F42-G42) Trk.-İng. 25,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-29-D-29 (F43-G43) Trk.-İng. 25,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 H-42 Trk.-İng. 25,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-30-D-30 (F44-G44) Trk.-İng. 25,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-43 Trk.-İng. 25,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-44 Trk.-İng. 25,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 M-39 Trk.-İng. 25,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 M-40 Trk.-İng. 25,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-41 Trk.-İng. 25,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1996 K-25(N-39) Trk.-İng. 25,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-40 Trk.-İng. 25,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-41 Trk.-İng. 25,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 K-16 Trk.-İng. 25,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 K-17 Trk.-İng. 25,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-16 Trk.-İng. 25,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-17 Trk.-İng. 25,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-50 Trk.-İng. 25,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 L-48 Trk.-İng. 25,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-50 Trk.-İng. 25,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-19(J-33) Trk.-İng. 25,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-33 Trk.-İng. 25,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-34 Trk.-İng. 25,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-35 Trk.-İng. 25,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 J-34 Trk.-İng. 25,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-35 Trk.-İng. 25,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E27-F27 Trk.-İng. 25,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E-28 Trk.-İng. 25,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E-29 Trk.-İng. 25,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-28 Trk.-İng. 25,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-29 Trk.-İng. 25,00
BURGAZ-EDİRNE-KIRKLARELİ BİRLEŞİK PAFTASI
A-3,B2-B3,A4-B4,B5-B6,C6 (D17,E16-E17,D18-E18,E19-E20,F20)
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998   Trk.-İng. 45,00


1:250.000 ÖLÇEKLİ DİRİ FAY HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADANA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 33 Türkçe 20,00
ADAPAZARI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 14 Türkçe 20,00
AFYON (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 16 Türkçe 20,00
AĞRI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 51 Türkçe 20,00
AKSARAY (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 26 Türkçe 20,00
ANKARA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 20 Türkçe 20,00
ANTAKYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 39 Türkçe 20,00
AYDIN (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2011 7 Türkçe 20,00
AYVALIK (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN 2010 NJ 35-2 Türkçe 20,00
BALIKESİR (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN, S.ÖZALP 2011 NJ 35-3 Türkçe 20,00
BANDIRMA (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN, S.ÖZALP, C.YILDIRIM 2011 NK 35-11b Türkçe 20,00
BAŞKALE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 55 Türkçe 20,00
BOLU (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 19 Türkçe 20,00
BURSA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, A.DOĞAN VE DĞR. 2011 9 Türkçe 20,00
CİZRE (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE,  VE DĞR. 2012 53 Türkçe 20,00
ÇANAKKALE (Kitapcıklı)  Ö. EMRE 2010 NK 35-10b Türkçe 20,00
ÇANKIRI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 24 Türkçe 20,00
ÇORUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 30 Türkçe 20,00
DENİZLİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 12 Türkçe 20,00
DİVRİĞİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 41 Türkçe 20,00
DİYARBAKIR VE CEYLANPINAR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 46 Türkçe 20,00
DOĞUBAYAZIT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 54 Türkçe 20,00
ELAZIĞ (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2012 45 Türkçe 20,00
ELBİSTAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 37 Türkçe 20,00
ERZİNCAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 44 Türkçe 20,00
ERZURUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 48 Türkçe 20,00
ESKİŞEHİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 15 Türkçe 20,00
FETHİYE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, 2011 13 Türkçe 20,00
GAZİANTEP (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 38 Türkçe 20,00
GİRESUN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, HİSAO KONDO VE DĞR. 2012 40 Türkçe 20,00
HAKKARİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 56 Türkçe 20,00
ILGIN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 21 Türkçe 20,00
ISPARTA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 17 Türkçe 20,00
İZMİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE-S. ÖZALP-TAMER Y. DUMAN 2011 6 Türkçe 20,00
KARAMAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 27 Türkçe 20,00
KARS (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 50 Türkçe 20,00
KASTAMONU (Tek Pafta)  Ö. EMRE, SELİM ÖZALP VE DĞR. 2012 23 Türkçe 20,00
KAYSERİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 32 Türkçe 20,00
KIRŞEHİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 25 Türkçe 20,00
KONYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, S. ÖZALP VE DĞR. 2011 22 Türkçe 20,00
KÜTAHYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE,TAMER Y. DUMAN, S. ÖZALP 2011 10 Türkçe 20,00
MALATYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 42 Türkçe 20,00
MARMARİS (Tek Pafta)  Ö. EMRE,TAMER Y. DUMAN, S. ÖZALP 2011 8 Türkçe 20,00
MERSİN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN  2011 34 Türkçe 20,00
MUŞ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 49 Türkçe 20,00
SİLİFKE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, 2011 28 Türkçe 20,00
SİNOP VE SAMSUN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, SELİM ÖZALP VE DĞR. 2012 29 Türkçe 20,00
SİVAS (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 36 Türkçe 20,00
TOKAT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 35 Türkçe 20,00
TORTUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 47 Türkçe 20,00
ŞANLIURFA VE SURUÇ (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2012 43 Türkçe 20,00
URLA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, S. ÖZALP 2011 5 Türkçe 20,00
UŞAK (Tek Pafta)  Ö. EMRE-S. ÖZALP-TAMER Y. DUMAN 2011 11 Türkçe 20,00
VAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 52 Türkçe 20,00
YOZGAT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 31 Türkçe 20,00
ZONGULDAK (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN  2012 18 Türkçe 20,00

1:1.250.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI (KİTAPÇIKLI) Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2013 Ö.Y.Srs-30  Trk.-İng. 20,00
TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2013   Trk.-İng. 20,00

1:250.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI DİLİ FİYATI (TL)
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 Trk.-İng. 20,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 Trk.-İng. 20,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 Trk.-İng. 20,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 Trk.-İng. 20,00
BURGAZ,EDİRNE ve KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 Trk.-İng. 20,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Trk.-İng. 20,00


1:500.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI (YENİ BASIM-2002)

YAYININ ADI YAZARI YILI   DİLİ FİYATI (TL)
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
HATAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
SİVAS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 20,00
SET (tüm Türkiye) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 85,00


DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ DİĞER HARİTALAR

YAYININ ADI YAZARI YILI   DİLİ FİYATI (TL)
Türkiye Jeoloji Haritası  (1:1.000 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Jeoloji Haritası (1:1.250 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Mağmatik Kayaçlar Haritası (1:1250.000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Topoğrafya Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Bouger Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Kabuk Kalınlığı Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Yoğunluk Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye İzostatik Rejyonal Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye İzostatik Rezidüel Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Serbest Hava Anomali Haritası (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 20,00
Türkiye Jeoloji Haritası (1:2000 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989   Trk.-İng. 20,00


DERLEME RAPORLARININ FİZİKİ ORTAMDA SATIŞI BİRİM FİYAT TABLOSU

Derleme Raporlarının Fiziki Ortamda Satışı Birim Fiyat Tablosu  
Raporların Sayfa Bedeli (S/B) 3 TL
Raporların Sayfa Bedeli (renkli) 4 TL
Ozalit m2 (S/B) 50 TL
Ozalit m2 (renkli) 60 TL


DERLEME RAPORLARININ E-TİCARET ORTAMDA SATIŞI BİRİM FİYAT TABLOSU

Derleme Raporlarının e-ticaret Ortamda Satışı Birim Fiyat Tablosu  
Raporların Sayfa Bedeli (S/B) 2 TL
Raporların Sayfa Bedeli (renkli) 2 TL
Ozalit m2 (S/B) 30 TL
Ozalit m2 (renkli) 30 TL

KİRALAMA

TOPLANTI SALONLARI - SERGİ ALANLARI KİRA BEDELLERİ

 1. Kamu yararına hizmet veren kuruluşlar, dernekler ile bakanlıklardan gelen taleplerde salonların tahsis edilip edilmemesi Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.
 2. Toplantıyı düzenleyen kuruluş, kurum, özel veya tüzel kişiler toplantının mahiyetine göre İdari ve Resmi Makam'lardan gerekli müsaadeleri almakla yükümlü olup, bu müsaadelerin bir suretini Genel Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.
 3. Salon ücretleri tam gün olarak alınır.
 4. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Salonları Kullanma Talimatı

1- SALON KİRA BEDELLERİ

KOD NO SALON ADI Birim Fiyat (KDV Dahil)
07-60-SK-01 SADRETTİN ALPAN SALONU  509 kişi kapasiteli-530 m² ( İlave her gün için 1000 TL) 2.000 TL/Günlük
07-60-SK-02 İHSAN RUHİ BERENT SALONU 200 kişi kapasiteli-340 m² ( İlave her gün için 600 TL) 1.200 TL/Günlük
07-60-SK-03 İHSAN KETİN SALONU (Brifing Salonu 56 kişi kapasiteli-150 m² (İlave her gün için 350 TL) 700 TL/Günlük

2- SERGİ ALANI KİRALAMA BEDELLERİ

KOD NO AÇIKLAMA
07-60-SAK-01
Üst fuaye 1.000 TL/Günlük, ilave her gün için 500 TL/Günlük. Alt fuaye 1.000 TL/Günlük, ilave her gün için 500 TL/Günlük. Etkinlik bittikten sonra serginin uzatılması ikinci bir onayı gerektirir.

İrtibat:

Kültür Tanıtma Servis Şefliği Tel: 0 312 201 2446 - 2447 e-mail: kultur@mta.gov.tr
-->