Untitled Document

Jeoloji Araştırmaları, ülkemiz doğal kaynaklarının aranması ve araştırılmasına yönelik jeolojik özelliklerin tespiti, maden aramacılığı, enerji hammadde aramacılığı, doğa kaynaklı afet ve çevre kirliliği ve buna benzer Kurumumuz görev tanımlarını kapsayan birçok çalışmalara alt yapı oluşturmak üzere, yerkabuğu yapısının ve jeodinamik evriminin anlaşılmasına yönelik stratigrafi, tektonik, sedimantoloji, paleontoloji, petrografi, petroloji, uzaktan algılama alt bilim dallarında yapılan çalışmalar ile birlikte deprem jeolojisi kapsamında aktif tektonik, paleosismoloji, aktif volkan izleme ve sismo-tektonik konularında yapılan güncel jeolojik çalışmaları da içermektedir.

Yerkabuğu yapısının ve jeodinamik evriminin anlaşılmasına yönelik temel jeolojik araştırmalar sonucunda temelde 1/25.000 ölçekli olmak üzere farklı ölçeklerde (1/50.000, 1/100.000, 1/250.000, 1/500.000) güncel jeoloji, diri fay, heyelan haritaları hazırlanarak kullanıma sunulmaktadır. Bununla birlikte jeolojik kökenli afetler araştırılarak tehlike haritaları hazırlanmakta ve bölgesel arazi kullanım planlaması çalışmaları yapılarak ilgili haritalar üretilerek, 110 I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I www.mta.gov.tr üretilen tüm verinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında sayısal olarak aktarılması, saklanması, yetki dahilinde paylaşılması, farklı ölçek ve temalarda harita basımı yapılmaktadır.