Başlıksız Belge

Ozalit Servisi

Türkiye genelinde yapılan çalışmaların rapor ekleri aydıngerler ve loğlar bu servis tarafından dijital ve fiziki olarak arşivlendirilmektedir. Arşivimizde 140.000 aydınger bulunmaktadır. İstenildiğinde renkli ve siyah-beyaz ozalit çekimi ile çoğaltma işlemleri bu servis tarafından yapılmaktadır.

Derleme Servisi

Derleme Servisi Genel Müdürlüğümüzün kuruluşundan bugüne kadar teknik elemanlarımız tarafından hazırlanmış jeolojik, jeofizik etütler ile çeşitli madenlere ilişkin etüt, değerlendirme çalışmalarını içeren 11565 etüt raporunu bünyesinde toplamaktadır. Ayrıca 5769 prospeksiyon raporu mevcuttur.
Genel Müdürlüğümüzdeki teknik elemanların çalışmalarının sonucunda yazdıkları raporlar, ilgili oldukları dairenin oluşturduğu bir komisyonda incelenerek 5 kopya olarak Derleme Servisi’ne gelir. Gelen raporlar ana kayıt defterine kaydedilir, derleme numarası alır ve bilgisayar ortamında  (Yazar soyadı, madenler ve illere göre) listelenir.

Bu raporların bir kopyası arşive bir kopyası ise ilgili olduğu Bölge Müdürlüğü’ne, bir kopyası da devlet arşivlerine gönderilir. Arşive konulan orijinal kopya hiçbir şekilde dışarı çıkarılamaz. Gizli nitelikli raporlar,  Bölge Müdürlükleri’nde arşivlenemez ve Makam onayı olmadan Derleme Salonu  dışına çıkarılamaz.

Derleme Servisi’ndeki raporların niteliklerinin belirtilmesi, kullanımı ve satışı 05/06/2014 tarih ve 10690 sayılı eticaret ve cd ortamında rapor satış yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Raporların satış ücretinde o yılki birim fiyatlar uygulanmaktadır.

Devredilen maden ruhsat sahalarındaki derleme raporları, sözleşme gereği çoğaltma bedeli üzerinden satılır( ve katkı payı alınmaz.) Özel nitelikli raporlar ancak ruhsat sahibine veya ruhsat sahibinin yazılı olarak izin verdiği özel veya tüzel kişilere verilir.
Kurumumuz sayısallaştırma işlemi tamamlanmış olan raporları CD ortamında fiziki bedeli üzerinden satışını yapmaya başlamıştır.

Rapor Yazım, Satış ve Kullanma Kuralları

Rapor ve Ozalit Çoğaltma Birim Fiyatları (KDV Dahil).

Etüt raporları A4 (S/B) çoğaltma bedeli (Maliyet %50 katkı payı dahil)

2,70 TL

Etüt raporları A4 (Renkli) çoğaltma bedeli (Maliyet %50 katkı payı dahil)

3,20 TL

Etüt raporları A4 (S/B) çoğaltma bedeli (Katkı payı hariç)

1,80 TL

Etüt raporları A4 (Renkli) çoğaltma bedeli (Katkı payı hariç)

2,30 TL

Ozalit çoğaltma m2 birim fiyat (Maliyet %50 katkı payı dahil)

45 TL

Renkli ozalit çoğaltma m2 birim fiyat (Maliyet %50 katkı payı dahil)

50 TL

Ozalit çoğaltma m2 birim fiyat (Katkı payı hariç)

30 TL

Renkli ozalit çoğaltma m2 birim fiyat (Katkı payı hariç)

35 TL


İletişim

Posta Adresi : 
MTA Genel Müdürlüğü
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
No:139 06800 Çankaya/ANKARA

Tel        : +90 312 201 2553 (Şef)
              : +90 312 201 2565
              : +90 312 201 2596

E-posta : derleme@mta.gov.tr