Tıbbi Jeoloji

Yeryüzünde kayaçlar, mineraller, elementler gibi jeolojik unsurların konumu itibariyle insan sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koyan bilim dalına “Tıbbi Jeoloji” adı verilmektedir. Tıbbi Jeoloji, jeoloji ve tıp bilimlerinin ortak çalışmalarını konu edinmektedir.

Müzenin 2. katında bulunan “Tıbbi Jeoloji” vitrinlerinde lifsi ve iğnemsi minerallere, ağır metal kirliliğine-asit maden drenajına ve silis tozlarına ilişkin bölümler yer almaktadır.