Mineraloji-Petrografi ve Gemoloji Birimi

Mineral, tanımlanmış bir kimyasal bileşimi ve düzenli bir iç atomik yapısı olan doğal ve homojen katı (oda sıcaklığındaki sıvı halde olan civanın dışında) cisimlerdir.  Mineraloji ise mineralleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kayaçlar, mineral topluluklarıdır. Petrografi, kayaçları inceleyen bilim dalıdır. International Mineralogical Association (IMA) tarafından kabul edilen 5000’den fazla mineral bilinmektedir. Minerallerin tanınmasında, sertlik, yoğunluk, renk, çizgi rengi, parlaklık, dilinim, radyoaktivite, manyetik ve elektrik özelliği, kristal yapısı ve mikroskobik özellikleri göz önüne alınmaktadır.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde Türkiye’nin ve Dünya'nın çeşitli yerlerinden mineral ve kayaç örnekleri sergilenmektedir. Müzenin giriş katında Güneş Sistemi, Yıldırımtaşı (Fulgurit), Meteoritler (Göktaşı); birinci katında Doğal Mağara Modeli; ikinci katında ise Mineral ve Kayaç örnekleri Sistematik Mineraloji, Kayaçlar, Yeraltı Kaynakları, Evaporit ve Süstaşları olmak üzere 5 ayrı bölüm halinde sergilenmektedir.