Doğal Mağara Modeli

Kalkerli arazilerde çatlaklar boyunca yeraltına sızan suların oluşturduğu büyük boşluklara “Mağara” denir. Mağara içerisinde CaCO3’ca zengin suların tortulanmasıyla oluşan sarkıt, dikit ve sütunlar yer almaktadır. Sarkıtlar, mağaranın tavanında kalsiyum karbonatça zengin suların birikmesiyle oluşmaktadır. Kalsiyum karbonatça zengin suların mağara tavanından sızması ve mağara zemininde çökelmesiyle “Dikitler” oluşur. Sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle sütunlar oluşmaktadır. Müzemizin ikinci katında doğal bir karstik mağara modeli bulunmaktadır. Mağara modelinde gerçeğe yakın bir şekilde sarkıtlar, dikitler ve sütunlar tasarlanıp ışıklandırılarak ziyaretçilere sunulmaktadır.