Evaporitler ve Süstaşları

Evaporitler

Suyun buharlaşmasına bağlı olarak meydana gelmiş kayaçlardır. Kurak ve yarı kurak iklime sahip alanlardaki göl veya sığ denizin buharlaşması sonucu su içinde çözünmüş halde bulunan bileşiklerin tortulanması ile evaporitler oluşur. En yaygın olan evaporit mineralleri jips, anhidrit ve halittir.

BOR

Bor, ülkemiz için önemli endüstriyel hammaddelerden biridir. Türkiye, Dünyadaki toplam bor rezervlerinin 2/3’sine sahiptir. Boraks, kolemanit, üleksit, kernit önemli bor mineralleridir. Ülkemizde kolemanit, boraks (tinkal) ve üleksit bulunmaktadır. Evaporitler bölümünde kristal kolemanit mineralleri sergilenmektedir. Nükleer alanda, cam ve seramik sanayisinde, savunma sanayisinde ve tarım gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Süstaşları

Güzellik, nadirlik ve dayanıklılık gibi üç önemli özelliğe sahip olan inorganik minerallere veya organik materyallere “süs taşı” denir. Bu temel kriterlerin dışında, şeffaflık, taşın temiz olması, kesilebilirlik, parlatılabilirlik, ışık ve renk oyunları gibi bazı özellikler de taşların değerlerini belirleyen diğer unsurlardır. Süstaşlarını inceleyen bilim dalına gemoloji denir. Gemoloji mineralojinin bir alt disiplinidir.  Müzemizde yurt içinden ve yurt dışından zümrüt, yakut, akuamarin, kehribar, ametist, kuvars gibi birçok süs taşı sergilenmektedir. Ayrıca bulunuşu itibarıyla mineraller dünyasında Türkiye adı ile birlikte anılan, lületaşı, oltutaşı, şeffaf kristal diaspor, kemmererit gibi mineraller de sergilenmektedir.

DİASPOR

Mücevhercilik sektöründe süstaşı kalitesinde ve iri kristalli diyaspor denildiğinde bilinen tek lokasyon Muğla Milas bölgesidir. Bu bakımdan diasporlar ülkemizde önemli bir değer olarak ortaya çıkmaktadır.

KEMMERERİT

Mor menekşe renkli bir krom mikası olan kemmererit kristalleri Erzincan Kop dağında bulunmaktadır. Türkiye'ye özgü nadir taşlardan biri olan kemmererit dekoratif ve koleksiyon amaçlı olarak ilgi çekmektedir.

OLTU TAŞI

Oltu taşı ülkemizdeki en iyi organik süs taşıdır. Oltu taşının en dikkat çekici özelliği yerkabuğundan çıkarıldığında çok yumuşak olmasıdır. Hava ile temas etmediği sürece bu yumuşaklığını korur.  Bu özelliğinden dolayı işlenmesi kolay bir cevherdir. Oltutaşı, Erzurum’un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır.

LÜLETAŞI

Lületaşı (Sepiyolit) beyaz renkli, masif bir kil mineralidir. Eskişehir yöresinden çıkmaktadır.