Çökelme Ortamları Maketi

Müzemiz birinci katında yer almaktadır. Bu makette ideal bir Beslenme Alanı-Birikim Alanı Modeli üç boyutlu bir şekilde hazırlanmış, ön ve yan kesitlerinde hangi kayaçların oluştuğunu gösterir jeolojik kesitler kullanılmıştır. Dağlardan denizlere doğru rüzgar ve akarsu aracılığıyla bir taşınma söz konusudur. Taşıyıcının enerjisi tükendiğinde taşınan malzeme çökelir. Bu çökelme ortamları Alüvyal Yelpaze, Akarsu, Göl, Kumsal, Delta, Lagün, Sığ Deniz, Yokuş ve Derin Deniz şeklinde sıralanmaktadır. Bu makette bahsi geçen ortamlar, morfolojik ve jeolojik özellikleriyle ziyaretçilere sunulmaktadır.