Türkiye Diri Fay Haritası (2013)

Kamu yararı gözetilerek “Türkiye Diri Fay Haritası (2013)”, Coğrafi Projeksiyon ve WGS84 datumunda, vektör (.shp) ve .kmz formatında kullanıma sunulmuştur.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanarak hizmete sunulan “Türkiye Diri Fay Haritası”, ülkemiz kara alanında 1/25.000 ölçek hassasiyetinde yürütülen arazi çalışmaları sonucunda ülkemizde deprem zararlarının azaltılması için bilgi altyapısı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle Türkiye Diri Fay Haritası, bölgesel ölçekte deprem tehlike analizlerinde gerekli diri fay bilgi altyapısını içermekte olup mühendislik uygulamalarında doğrudan kullanılabilecek resmi bir belge niteliği taşımamaktadır. Tüm telif hakları Genel Müdürlüğümüze aittir. İlgili araştırmacılar sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilirler. Bu harita ticari amaçla kullanılamaz ve üzerindeki verilerde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu haritada yer alan verilerin her hakkı saklıdır. Her ne amaçla olursa olsun bu verilerin aşağıda belirtilen kaynakça adresi belirtilmeden kullanılması ve yazılı izin alınmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılması, dağıtılması, basılması, yayımlanması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Considering the public interest, “Türkiye Active Fault Map (2013)” has been made available in Geographic Projection and WGS84 datum, in vector (.shp) and .kmz formats.
This map published and put into service by the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) in 2013, was prepared to provide information infrastructure to reduce earthquake damages in our country as a result of field studies carried out at a scale precision of 1/25,000 in our country's land area. For this reason, Türkiye Active Fault Map contains the necessary active fault information infrastructure for earthquake hazard analyzes on a regional scale, but it is not an official document that can be used directly in engineering applications. All copyrights belong to MTA. Relevant researchers can use it only to obtain information. This map cannot be used for commercial purposes and no changes can be made to the data on it. All rights of the data contained in this map are reserved. Necessary legal action will be taken if this data is used for any purpose without specifying the source address specified below and if it is reproduced, distributed, printed or published by electronic, optical, mechanical or other means without written permission.

Kaynakça Adresi / Bibliographic Reference : Emre, Ö., Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F., 2013, Açıklamalı Türkiye Diri Fay Haritası. Ölçek 1:1.250.000, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Özel Yayın Serisi-30, Ankara-Türkiye. ISBN: 978-605-5310-56-1

Vektör formatında indirmek için tıklayınız.

KMZ formatında indirmek için tıklayınız.

Diri Fay Veri AçıklamasıYayınlanma Tarihi: 09.11.2023
İlgili Birim: Genel Müdürlük