Tübitak-1007 Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK-1007 kodlu “Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK destekli “Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi” 01/09/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. MTA Genel Müdürlüğü “müşteri kurum ve proje yürütücüsü” olarak görev üstlendiği projede TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi proje yöneticisi, AFAD Başkanlığı müşteri kurum, Türkiye Belediyeler Birliği destekleyici kuruluş, 14 üniversite proje yürütücüsü olmak üzere toplamda 22 üniversite araştırıcı, izleyici, paydaş ve laboratuvar çalışmalarıyla görev almıştır. Projenin tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mehmet Fatih KACIR, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah TANCAN, İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Münir KARALOĞLU ve tüm paydaşların üst yöneticilerinin katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirilmiştir.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 06.11.2023
İlgili Birim: genel müdürlük