Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Projesi

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Projesi” kapsamında, Erzurum Horasan-Şenkaya Fay Zonu üzerinde gerçekleştirilen paleosismolojik hendek çalışmalarını Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan TATAR, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu ÖZSOY, Genel Müdür Yardımcımız Haşim AĞRILI,  Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Dr. Bahadır ŞAHİN, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanı Dr. Banu Ebru BİNAL, Tübitak’tan, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve araştırmacılar ziyaret etmişlerdir. Hendek başında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.


İlgili Fotoğraflar:


 


Yayınlanma Tarihi: 25.10.2023
İlgili Birim: genel müdürlük