2023 AVRASYA EKONOMİK FORUMU KAPSAMINDA ' 2023 ŞİÖ ÜLKELERİ ARASINDA YERBİLİMLERİNDE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE YUVARLAK MASA TOPLANTISI' NA KATILMAK ÜZERE 19-26.09.2023 TARİHLERİNDE ÇİN HALK CUMHURİYETİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET

21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında 2023 Avrasya Ekonomik Forum’una (Xi’an-Çin), YUDİ Bilim ve Teknoloji Grup’un (Zhengzhou-Çin) daveti ile Genel Müdürlüğümüz adına Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Metalik Maden Koordinatörü Veysel URKAN, Baz ve Değerli Metaller Birim Yöneticisi Ahmet YILMAZGÖZ ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Ozan AKÇA katılmışlardır. YUDİ Bilim ve Teknoloji Grup (Zhengzhou-Çin) binasında YUDİ Yönetim Kurulu Başkanı ve müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

22 Eylül 2023 tarihinde 2023 Avrasya Ekonomik Forum’u (Xi’an-Çin) açılışına katılım sağlanmıştır (Foto-2). Aynı gün Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri arasındaki yerbilimleri araştırmaları ve jeolojik araştırmalar alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmek, uluslararası madencilik yatırımını hizmete sunmak ve çeşitli ülkelerin madencilik gelişimini ve ekonomik toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla, Çin Jeolojik Araştırma, "2023 ŞİÖ Ülkeleri Arasında Yerbilimlerinde İşbirliği Üzerine Yuvarlak Masa Toplantısı düzenledi. Toplantıyı Çin-Şanghay İşbirliği Teşkilatı Yerbilimleri İşbirliği Araştırma Merkezi yönetti. 11 ŞİÖ üye ülkesinin yer bilimleri kuruluşlarının temsilcileri veya yetkilileri, tema etrafında konuşmalarını gerçekleştirdi.

11 ŞİÖ üye ülkesinin yerbilimleri kuruluşları, "karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, danışma, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ve ortak kalkınma" anlayışıyla rehberlik edilen işbirliği çerçevesi altında uluslararası yerbilimlerinde işbirliğini aktif olarak teşvik etmeyi ve işbirliği konularını içeren Ana Mutabakat metnini imzaladılar.

23 Eylül 2023 tarihinde Çin Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nda (Xi’an-Çin), 11 ŞİÖ üye ülkesinin yerbilimleri kuruluşlarının yetkilileri tarafından kendi ülkelerinin maden yatakları konusunda birer sunum gerçekleştirdiler. Genel Müdürlüğümüz adına ise Jeoloji Yüksek Mühendisi Ozan AKÇA Türkiye’nin “Mineral Potansiyeli ve Madencilik Trendleri” konulu bir sunum yaptı. Forum ve seminer karşılıklı işbirliğinin sürdürülmesi temenni ve dileklerle son buldu.Yayınlanma Tarihi: 06.10.2023
İlgili Birim: Genel Müdürlük