Karotlu Maden Sondaj Hizmet Alımı

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Esaslar"ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Tarih: 29.01.2018 - 10:30

Yer: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları


İlgili Dokümanlar:Yayınlanma Tarihi: 17.01.2018
İlgili Birim: Makine İkmal Dairesi Başkanlığı